‘Peace Now’ döms att betala skadestånd för falsk statistik

Den israeliska intressegruppen Peace Now (eller Fred Nu), har dömts att betala skadestånd och publicera offentliga ursäkter, efter ett nytt fall av falsk statistik om bosättningar.

Domstolens utslag är betydelsefullt eftersom även svenska intresseorganisationer som Diakonia, Sveriges Kristna Råd och Palestinagrupperna baserar sig på deras rapporter om bosättningarna. Ett antal socialdemokratiska och vänsterpartistiska riksdagsledamöter har i sin tur också använt sig av det falska underlaget från Peace Now och Diakonia i interpellationsdebatter mot utrikesminister Carl Bildt.

Peace Now påstod i en uppmärksammad rapport 2006 att det judiska samhället Revava på Västbanken låg på 71 procent privat arabisk mark. Efter att felet uppdagades justerade gruppen till ”22 procent”. Då stämdes Peace Now till slut i domstol där det bevisades att den korrekta siffran är noll procent, och att Revava lagligt ägs till 100 procent av en judisk fond. Peace Now har nu dömts till skadestånd för förtal, och tvingas publicera en offentlig ursäkt, inkl. i de israeliska tidningarna Haaretz och Ma’ariv. Domstolsutslaget går att läsa på engelska här.

Ovanstående är bara det senaste i en rad av liknande fall, som skadar Peace Nows trovärdighet. I en rapport som även Diakonia använder, påstås att bosättningen Maaleh Adumim skulle ligga på ca. 86 procent privat arabisk mark. Peace Now har redan tvingats dementera det, sedan det visade sig att den korrekta siffran i själva verket var ungefär noll (0,5 %). Det är en felmarginal på över 15 900 procent. Den felaktiga rapporten cirkulerar dock fortfarande, inte minst via Diakonia.

Peace Now erkänner också på sin hemsida att ”det är svårt att fastställa” vem som äger marken, och att ”privat mark” inte behöver betyda privat arabisk mark, utan likaväl kan betyda att den ägs av privata judar sedan före 1948, eller att den sålts till dem senare.

Men det är inte bara felaktiga siffror som nu återcirkuleras i Sverige. I den uppmärksammade rapporten om Assa Abloy, som baserar sig på material från Peace Now där båda ovannämnda fel ingår, medger Diakonia att man, pga tidsbrist, inte hunnit bekräfta de palestinska påståendena, utan tvingats förlita sig på muntliga uppgifter (s.20).

Enligt fredsavtalen mellan israeler och palestinier är det flera frågor som båda parterna har definierat som förhandlingsbara i samband med en slutlig uppgörelse. De inkluderar framtida säkra gränser, Jerusalem, hanteringen av flyktingfrågorna samt bosättningarna. På det sistnämnda området har parterna accepterat Clintons ”parametrar” från 2000 om principen att ett antal av de största bosättningsblocken kommer att införlivas med Israel i utbyte mot mer mark till palestinierna, så kallat ”land swap”.

DN Dagen 2 DN2 Medievärlden Barometern HD SvD DN HD B SvD Dia Dia V Dia2
Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: