SL:s Lars Dahlberg (s) bidrar till ockupationen av Tibet med företaget Bombardier

SL:s vice-ordförande Lars Dahlberg (s) måste omedelbart avsluta SL:s samarbete med sin tunnelbaneleverantör Bombardier, som även levererar tågvagnar till en järnvägslinje i det av Kina ockuperade Tibet. Annars riskerar han att göra sig skyldig till brott mot lagen om offentliga upphandlingar.

Dahlberg (s) hotar nämligen att utesluta en annan leverantör, Veolia, från SL:s upphandlingar. Anledningen är Veolias bygge av en spårvagnslinje i Jerusalem som går mellan stadens östra och västra delar, och uppskattas av både arabiska och judiska pendlare (se uppdatering nedan). Hoten mot Veolia framstår som diskriminerande mot Veolia eftersom Storstockholms Lokaltrafik inte yppat ett ord om att deras underleverantör Bombardier är verksam i det ockuperade Tibet (se nedan).

Tillsammans med Joakim Wohlfeil från den vänsterkristna lobbygruppen Diakonia, hävdar Lars Dahlberg (s) att Veolia ”bidrar till Israels ockupation av Palestina” och begår ett ”folkrättsmord” genom att ge även den arabiska befolkningen i Jerusalem allmänna transportmedel. Det skulle bryta mot ”internationell humanitär rätt”, påstår han, trots att spårvagnen är till gagn för befolkningen.

Men internationell humanitär rätt gäller stater, inte företag. Det är fullt lagligt för företag att verka och investera i områden även där det råder en politisk tvist. Särskilt när det innebär ett lyft för områdets befolkning. De flesta svenska företag som verkar i Kina, Iran, Libanon, Sudan, Marocko m.fl. gör detta trots att respektive regering är involverade i långt värre tvister, och i verkliga brott mot mänskliga rättigheter.

Bombardier har nyligen levererat 361 tågvagnar till en järnvägslinje som ska gå från Kina till staden Lhasa i det av Kina ockuperade Tibet. Projektet presenteras på företagets hemsida:

” By creating the first rail link to Lhasa that cuts across the world’s highest plateau, Bombardier set a milestone in train travel. To date, we have delivered 361 high-altitude railway cars with systems providing enriched oxygen and protection from ultraviolet light.”

SL ägs av Stockholms Läns Landsting, och måste därför följa lagstiftningen om offentlig upphandling (LOU). Den förbjuder diskriminering mellan leverantörer:

”Anbudsgivarens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget …avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitetEn upphandlande myndighet får inte ställa vilka krav som helst på leverantörerna. Kraven måste ha ett naturligt samband med och vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas…Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits; antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller det anbud som har lägsta pris.”

Det ska tilläggas att resenärerna i Stockholms tunnelbana, som drivs av Veolia, dessutom är rekordnöjda med servicen, enligt SL:s egen kundenkät.

Lars Dahlbergs (s) hot mot Veolia, men fullständiga tystnad om Bombardiers verksamhet i Tibet,  kan innebära ett brott mot ovannämnda lagstiftning.

För att undanröja varje risk för anmälan av SL för otillbörlig diskriminering och oegentligheter i upphandlingsprocessen, bör SL:s styrelse antingen ta avstånd offentligt från Lars Dahlbergs hot, eller omedelbart avsluta samarbetet med leverantören Bombardier, som tillverkar SL:s tunnelbanevagnar.

 UPPDATERING 17/12 kl. 11.23

På uppdrag av Veolia har opinionsundersökningsinstitutet TNS-Sofres gjort en enkät bland de arabiska invånarna i de berörda delarna av östra Jerusalem. 81 procent är positiva till spårvagnen:

En enkät, genomförd av TNS-Sofres i maj 2007 på uppdrag av Veolia Transport visar att 81 procent av invånarna i områdena Shuafat och Beit Hanina, där befolkningen är främst arabisk, är positiva till spårvagnsbygget. De tillfrågade betonar dess betydelse för att förkorta restiden och underlätta tillgången till centrala Jerusalem, samt stimulera den ekonomiska utvecklingen i området.

Dagen Diakonia

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken, Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: