Så baserade sig Diakonia, SKR och Palestinagrupperna på falskt material från Peace Now om bosättningar

SvD tar nu upp Diakonias försök att slingra sig, efter SvD:s tidigare artikel, baserad på vår rapportering, om hur Diakonia, Sveriges Kristna Råd (SKR) och Palestinagrupperna har använt bevisat falskt material från Peace Now om israeliska bosättningar. SvD skriver:

I början av veckan skrev Claes Arvidsson en post på ledarbloggen om att den israeliska fredsrörelsen Peace Now fällts i domstol och ålagts att korrigera uppgifter om hur stor andel av en israelisk bosättning som ligger på privat palestinsk mark. Uppgiften återfanns i en rapport som Peace Now publicerade hösten 2006 och sedan fick lov att revidera i början av 2007,.

Organisationerna Diakonia och Sveriges Kristna Råd (SKR) har hört av sig med invändningar mot bloggposten.  […]

I ledarbloggens postning efter domen nämns två specifika exempel på felaktig information från Peace Now. Kommentaren därefter kunde ha varit tydligare med att den inte bara gällde dessa specifika exempel utan också om att den ovan nämnda domen påverkar den allmänna trovärdigheten för Peace Now.  […]

Samtidigt har den ursprungliga, felaktiga rapporten funnits kvar på [Diakonias hemsida], och det var till denna man kom när man sökte på namnet på bosättningen som domstolsärendet gällde.

Diakonia hade dessförinnan försökt slingra sig ur kritiken i en ”dementi” till SvD, och hävdade att de inte använt de felaktiga uppgifterna. De skrev också att de, på sin hemsida, hade lagt upp den ”uppdaterade” rapporten från Peace Now, efter att det första felet uppdagades i mars 2007. Inga justeringar har gjorts efter att det andra allvarliga felet bevisades i domstol i förra veckan.

Men Diakonias ”dementi” är som synes lika falsk som Peace Nows statistik. Vi skrev i vårt första inlägg att ovannämnda svenska grupper ”baserar sig på [Peace Nows] rapporter om bosättningarna”, samt att den ”felaktiga rapporten cirkulerar … fortfarande, inte minst via Diakonia”. Detta är fakta.

I det nedanstående går vi i detalj igenom hur Diakonia, Sveriges Kristna Råd och Palestinagrupperna har använt den falska statistiken från Peace Now:

——————————

Det är välkommet att Diakonia medger att Peace Nows statistik från november 2006 är felaktig. Därför är det desto mer allvarligt att organisationen hänvisar till Peace Nows felaktiga rapport inte mindre än tre gånger i sin uppmärksammade rapport om låsföretaget Assa Abloy (s. 19 inkl. fotnot,  s. 25 samt i källförteckningen). Den rapporten gavs ut så sent som i oktober i år.

Rapporten är skriven av Diakonia, Svenska Kyrkan (som ingår i Sveriges Kristna Råd) och Swedwatch. Eftersom Diakonia, som man själva erkänner, var medvetna om att Peace Nows rapport var felaktig redan i mars 2007, hur kan det komma sig att man, i Assa Abloy-rapporten från oktober i år, inte snarare hänvisade till Peace Nows ”uppdatering” från mars 2007, eller helt avstod från att använda Peace Now som källa, med hänsyn till osäkerheten i deras metoder?

Ingenstans på Diakonias hemsida står det att Peace Nows rapport från 2006 är felaktig. Tvärtom ligger den kvar för nedladdning, tillsammans med en ny länk till en ”uppdatering” från Peace Now. Läsare får intrycket att uppdateringen gäller uppdatering med nya bosättningar. Inte faktumet att den uppdaterats för att korrigera då kända fel i den första rapporten (se nedre högra hörnet på Diakonias hemsida).

På sidan 19 i Diakonias rapport om Assa Abloy sägs att ”nära en tredjedel” av bosättningarna ligger på privat palestinsk mark. Denna siffra är baserad på den ”uppdaterade” statistiken från mars 2007. I den har ingen hänsyn tagits till det andra avslöjade felet, om samhället Revava, för vilket Peace Now fälldes i domstol. Helt oavsett i vilken utsträckning denna totalsumma påverkas av det senast uppdagade felet så är det fortfarande ett faktum att Diakonia använder Peace Nows felaktiga statistik. Diakonia har fortfarande inte meddelat att ytterligare fel har avslöjats.
I vår rapportering berättade vi också att Diakonia erkänner, i sin Assa Abloy-rapport, att de pga tidsbrist inte hunnit bekräfta de palestinska påståendena, utan tvingats förlita sig på muntliga påståenden (se s. 20 i rapporten). Riksdagsledamöterna Hans Linde (v) och Peter Hultqvist (s) är några av dem som har använt Diakonias ovannämnda underlag om Assa Abloy, där det felaktiga materialet från Peace Nows ”uppdatering” ingår. Senast i interpellationsdebatten om Mellanöstern den 21 november i år mot utrikesminister Carl Bildt.
Sammanfattningsvis stämmer det alltså att Diakonia har hänvisat både till Peace Nows felaktiga ursprungliga material fram till helt nyligen (oktober), och fortfarande inte korrigerat sina ”uppdaterade” siffror efter avslöjandet om Revava, samt fortsätter att cirkulera Peace Nows ursprungliga falska rapport på sin hemsida.
Sveriges Kristna Råd (SKR) deltar i det så kallade följeslagarprogrammet i Israel och Palestina (EAPPI). Dess följeslagare lämnar regelbundet rapporter från regionen. SKR har också baserat sig på det felaktiga materialet från Peace Now. I mars 2007 hänvisade en av dess följeslagare till Peace Nows felaktiga rapport från 2006, och skrev, på SKR:s hemsida, att 40 procent av bosättningarnas mark skulle vara palestinsk.
Palestinagrupperna (PGS) hänvisar fortfarande till det felaktiga materialet. Inte minst på organisationens hemsida, som på förstasidan länkar till Diakonias rapport om Assa Abloy, som i sin tur hänvisar till Peace Nows felaktiga rapport (scrolla till mitten, under ”Länkar”). Anna Wester, som driver en blogg där hon delger ”kunskap jag får genom mitt jobb som informationsansvarig på Palestinagrupperna”, skrev i mars 2007, att 40 procent av bosättningarnas mark skulle vara ”stulen” palestinsk mark, i enlighet med Peace Nows nu motbevisade falska uppgifter. Även i juli 2007, flera månader efter att Peace Nows brister hade upptäckts, hänvisade samma PGS-representant till Peace Nows material om bosättningar som ”mycket bra information”.
SAMMANFATTNING: Det stämmer alltså att alla tre nämnda organisationer har använt det felaktiga materialet, och att ingen av dem gjort dementier av tidigare statistik eller korrigerat materialet efter det senast avslöjade felet. Diakonia har till och med hänvisat till det ursprungliga falska materialet så sent som i oktober i år i kampanjen mot Assa Abloy, i full vetskap om att materialet var felaktigt. Diakonia fortsätter också att på framträdande plats erbjuda Peace Nows felaktiga rapport från 2006 för nedladdning, och undanhåller att ”uppdateringen” från 2007 gäller rättning av då kända allvarliga fel. Inte nya bosättningar. Diakonia har också erkänt att man i rapporten om Assa Abloy, av tidsbrist, tvingats förlita sig på muntliga påståenden från palestinier som man inte hunnit bekräfta. Flera riksdagsledamöter, inkl. Hans Linde (v) och Peter Hultqvist (s) har använt det felaktiga materialet från Diakonia.

N1, N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 B Dagen DN SvD SvD Hd Nt Smp Rb
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: