Dagens citat – del 6 (081219)

Socialdemokraten Evert Svensson, ordförande i den kristna socialdemokratiska organisationen Broderskapsrörelsen 1968-86 och ordförande i International League of Religious Socialists 1983-2003, skrev i april 2006 i nättidningen Alba:

Efter sexdagarsskriget 1967 antog FN:s säkerhetsråd resolution 242, vars innebörd var att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före kriget 1967. Den har alltid åberopats när internationella fora har uttalat sig ifråga om ockupationen. Resolutionen innebar att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före krigets utbrott den 6 juni 1967. Detta krav upprepades i en ny resolution 338 av säkerhetsrådet efter oktoberkriget 1973. Ockupationen har pågått i snart 40 år!

Nu är väl inte Broderskapsrörelsens tidigare ordförande någon som man bör ta på så stort allvar, med tanke på hans meriter:

Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson rekommenderade i webbpublikationen Socialistiskt forum 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska bok ”Blommor i Galiléen”, dels Andreas von Bülows pamflett ”CIA och 11 september” i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.

Men Evert Svenssons osanna version av FNs resolution 242 är snudd på mainstream i Sverige. Något liknande kan man läsa på Nätverket Bojkotta Israels hemsida:

Sedan 1967 ockuperar den israeliska staten Palestina. Det är en orättfärdig ockupation som gång på gång fördömts av FN och andra internationella organisationer.
[…]
Israel ignorerar också en stor mängd resolutioner antagna av FN. Resolution 194, vilken ger palestinska flyktingar rätt till återvändande och kompensation, resolution 242, vilken fastslår Israels fullständiga
tillbakadragande från ockuperat område[…]

Resolution 242 skrevs av den brittiske ambassadören Lord Caradon, och antogs enhälligt av FNs säkerhetsråd den 22 november 1967, några månader efter Sexdagarskriget. Texten i sin helhet lyder:

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfillment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
2. Affirms further the necessity
(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;
3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Resolutionen antogs under kapitel VI i FNs stadgar, vilket innebär att den uppmanar de inblandade parterna att förhandla sig fram till en lösning. Att resolutionen antogs under kapitel VI är dessutom ett direkt erkännande av att Israel agerade i självförsvar, annars hade resolutionen antagits under kapitel VII. Kapitel VII tillåter FN att genomföra en resolution medelst tvång, och tillämpas då en stat anses hota andra staters säkerhet.

Några förhandlingar blev det nu inte, eftersom åtta arabstater i september 1967 i Khartoum antog det som går under den engelska beteckningen ”Three NOs”:

  • INGEN fred med Israel
  • INGET erkännande av Israel
  • INGA förhandlingar med Israel

Men det som orsakat mest uppståndelse med resolutionen är ett enda ord…ett ord som inte finns där!

Det står ju ”Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied”, inteWithdrawal of Israel armed forces from the territories occupied”.

Med andra ord kräver resolutionen att man förhandlar om säkra och erkända gränser, inte en återgång till vapenstilleståndslinjen från 1949. Både judar och araber har legala anspråk på de områden Israel erövrade 1967, något som antiisraelerna helst förnekar. Judar bodde ju både på Gazaremsan och Västbanken innan dessa områden ockuperades av Egypten och Jordanien 1948. Syrien slängde ut judarna från Golan redan 1920.

En lång lista med uttalanden om resolutionen går att finna hos CAMERA. Här nöjer vi oss med att citera resolutionens författare, Lord Caradon, som i Beirut Daily Star den 12 juni 1974 försvarade resolutionen:

It would have been wrong to demand that Israel return to positions of June 4, 1967, because those positions were undesirable and artificial. After all, they were just the places where the soldiers of each side happened to be on the day the fighting stopped in 1948. They were just armistice lines. That’s why we didn’t demand that the Israelis return to them, and I think we were right not to.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Litteratur, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: