Hamas-terrorister har fått order att klä ut sig till ”civila”

Dagens Nyheter rapporterar från området att Hamas nu kamouflerat sig som ”civila”:

Hamas reguljära styrkor har fått order att lägga av sina uniformer och smälta in i civilbefolkningen för att kunna möta israeliska soldater mer effektivt.

Och den ansedda International Herald Tribune rapporterar från Gazas sjukhus hur Hamas-terrorister går runt på sjukhuset i civila kläder

Armed Hamas militants in civilian clothes roamed the halls.

TT väljer istället att ge tilltro till en representant för det palestinskledda UNRWA som påstår att ”25 procent” av de döda i Gaza nu skulle vara ”civila”. Det enda sättet som det går att komma fram till denna siffra är antingen att intervjua Gaza-läkare, som är lojala mot Hamas, eller att gå till sjukhusen och konstatera hur många som bär ”civila” kläder, vilket även terroristerna gör och därför är irrelevant.

UNRWA:s fd danska chef har öppet erkänt att organisationen är infiltrerad av Hamas. I syfte att ge dödstalen ett sken av trovärdighet beskriver TT därför uppgifterna som kommande från ”FN”. Det stämmer inte. Hela 99 procent av de anställda är lokalrekryterade palestinier som identifierar sig med den palestinska sidan. UNRWA är en agentur som arbetar för palestinier på uppdrag av FN (med finansiering utifrån), vilket även Reuters är noga med att poängtera. I ett pressmeddelande från agenturens generalsekreterare Karen AbuZayd, som enbart fördömer Israel, nämns inte Hamas raketbeskjutning med ett enda ord.

Som i alla konflikter drabbas också civila när legitima militära mål, såsom Hamas-fästen, neutraliseras. Definitionen på krigsförbrytelsen terrorism är bl.a. att upprätta sådana baser, och att skjuta, från områden där civila uppehåller sig. Hamas vinner PR-poäng både när israeliska och palestinska civila drabbas.

Enligt Fjärde Genèvekonventionen, artikel 28, får inte närvaron av civila användas för att skydda ett militärt mål mot attack, såsom Hamas gör med sina baser, sina terrormiliser och sina avskjutningsramper i tätort.

I folkrätten används sällan begreppet ”civila”. Istället talas det om stridande och icke-stridande. Det viktiga är inte hur en person är klädd utan huruvida den deltar i konflikten. Det räcker för en Hamas-terrorist i jeans att gömma sitt vapen så är han kamuoflerad som ”civil”, även om han sedan agerar som stridande.

Kravet i folkrätten är endast att fokusera på militära mål, och att insatsen inte skapar oproportionerligt många offer bland icke-stridande, i förhållande till betydelsen av det förväntade militära målet med operationen. I Israels fall ska proportionaliteten alltså mätas i förhållande till behovet av att häva raketbombningshotet mot en halv miljon israeler runt Gaza.

Ordföranden för Internationella Domstolen i Haag, brittiska Rosalyn Higgins förklarar:

…[proportionalitet] kan inte betraktas i förhållande till någon föregående absorberad skada – det ska istället mätas i relation till det övergripande målet att stoppa aggressionen (källa citerad här)

Oproportionerliga blir handlingarna först i de fall de inte står i proportion till vikten av detta militära syfte, såsom vid avsiktliga attacker för att skada civila.

SvD 2 3 4 5 B Tra Ab Y Hd D Smp Hd Syd Smp Y Tra Kri B Amn Sii Dag Kri B Smp Hd Ab Ab DN 2 3 4 S N N2 N3.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Litteratur, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: