Antisemitism av klassiskt snitt i Hufvudstadsbladet

Henrik Bachner skriver i sin doktorsavhandling Återkomsten – Antisemitism i Sverige efter 1945 följande (s. 389):

Den kristna kyrkans historiska konstruktion av judendomen som kristendomens negativa motpol har behandlats tidigare. I centrum för denna konstruktion finner vi bilden av judendomen som en hatisk, grym, krigisk, oförsonlig och hämndlysten religion kontrasterad mot kristendomen som kärlekens och försoningens lära. Denna ursprungligen teologiskt motiverade demonisering kom också att appliceras på judarna som folk. De stereotyper som emanerade ur denna karaktäristik har, som vi också tidigare kunnat konstatera, visat sig ytterligt livskraftiga långt in i vår tid.
[…]
I skriften Antisemitismen (1950) underströk historikern Hugo Valentin att ”det är karaktäristiskt för antisemitens vanetänkande, att han, när det faller sig lägligt, tanklöst tillskriver den moderne juden ett ‘gammaltestamentligt’ åskådningssätt, ett ord som f ö godtyckligt associeras med nationell chauvinism, inhumanitet … och intolerans”
[…]
Så kunde till exempel en ledare i Värmlands Folkblad ett par dagar efter invasionens [av Libanon 1982] inledning i förbigående fördöma ”den grymma öga-för-öga och tand-för-tand mentaliteten” som påstods genomsyra den israeliska politiken. Sydsvenska Dagbladet varnade på ledarplats för att Israels val av det ”bibliska handlingsmönstret öga för öga – tand för tand” aldrig kunde leda till fred i Mellanöstern.

Idag, 26 år senare, återanvänds samma resonemang av Björn Månsson på ledarplats i den finländska tidningen Hufvudstadsbladet:

I ett läge då Israel verkar hylla den primitiva, gammaltestamentliga ”öga för öga, tand för tand”-principen om hämnd hade det suttit med en klarare vädjan om sans från den part som inte vill bli beskylld för statsterrorism.

Särskilt som Israel inte tycks nöja sig med ”öga för öga, tand för tand”, utan åtminstone räknat i antalet dödsoffer hämnas hundrafalt.

Vilken ledarsida har någonsin talat om ”den koranska stena-våldtagna-kvinnor och hugg-händerna-av-tjuvar-mentaliteten”? Se för övrigt det tidigare inlägget om den nyligen (av Hamas) antagna sharialagstiftningen i Gazaremsan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

dibbuk, Sapere aude!, Dick Erixon, Jonathan, Jihad i Malmö, I Gilboas svala skugga

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: