De 14 vanligaste frågorna om händelserna i Gaza besvaras här

Just nu känner många ilska, lättnad, skräck eller hopp när de läser det som rapporteras om slaget mellan Israel och Hamas. Det är lätt att reagera från maggropen när man på den ena sidan ser soldater, och på den andra ser bilder på civila (men aldrig Hamas). TV-dramaturgin vädjar till våra mest grundläggande reflexer där vi sitter på avstånd. Bakgrund, orsakssamband, kallblodig terror, rädsla, förhandlingsinitiativ och urskiljning mellan parternas respektive uppsåt glöms bort. Man vill identifiera sig med de fullständigt oskyldiga offren på TV-skärmen, i tron att det är dem som skulle vara fienden, och inte Hamas.

Vi gör här ett försök att besvara de 14 vanligaste frågorna om det som händer i Gaza, med källhänvisningar så långt som möjligt. Läs alltihop eller välj ut de frågor som intresserar dig. Frågorna som besvaras är:

1. Vad är målsättningen med Israels operation i Gaza?
2. Varför blev det ingen förnyad vapenvila när den förra löpte ut? Detta visar att Israel är aggressivt.
3. Varför höll Israel Gaza under blockad? Den bristfälliga tillgången på mat, el och bränsle drabbade också  vanliga palestinier.
4. Ockuperar Israel Gazaremsan?
5. Men Israel övervakar Gazas gränser, luftrum och vattnet utanför kusten?
6. Är det inte kollektiv bestraffning när civila får lida pga Hamas handlingar?
7. Varför har Israel valt att trappa upp militäraktionerna genom att skicka in marktrupper i Gaza?
8. Varför går inte Israel med på en omedelbar vapenvila nu, på villkor att Hamas gör det?
9. Är Israel en rasistisk regim som inte värderar palestinska liv?
10. Hur kan Israel försvara att palestinska civila har dött?
11. Endast 5 israeler har dödats under de senaste dagarna. Måste inte de israeliska dödstalen vara proportionerliga mot de palestinska?
 12. Det höga antalet civila dödsoffer visar väl att Israel använder övervåld?
13. Israel är den starkare parten och borde väl därför ta ansvar för att skapa fred med Hamas?
14. Hamas är demokratiskt valda av det palestinska folket. Försöker Israel att straffa palestinierna för att de valde ”fel”?

1. Vad är målsättningen med Israels operation i Gaza?

Israels operation i Gaza har syftet att frånta Hamas möjligheten och viljan att bombardera civila israeler med Kassam-raketer och Katyusha-missiler. Syftet är inte, enligt Israels regering, att störta Hamas, men om Hamas som en följd av dess fortsatta attacker förlorar möjligheten att härska i Gaza så är det en positiv bieffekt.

Israel vill se skapandet av en palestinsk stat så snabbt som möjligt, och har inga territoriella anspråk på Gaza. Däremot vill man försvara den miljon civila israeler som är offer för katyushabeskjutningshotet från Hamas, och låta dem kunna leva utan skräcken att när som helst träffas av en raket i hemmet, i skolan, på dagis, på jobbet eller på trottoaren.

2. Varför blev det ingen förnyad vapenvila när den förra löpte ut? Detta visar att Israel är aggressivt.

Israel ville att vapenvilan skulle fortsätta, men Hamas deklarerade den 14 december, trots påtryckningar från hela arabvärlden, att de inte tänker gå med på fortsatt vapenvila. Även under ”vapenvilan” sköt Hamas raketer varje dag.

3. Varför höll Israel Gaza under blockad? Den bristfälliga tillgången på mat, el och bränsle drabbade också vanliga palestinier.

Gränserna är helt öppna för humanitära leveranser, även nu. Endast under pågående raketbeskjutning mot hjälparbetare och gränsövergångarna under ”vapenvilan” har gränserna tillfälligt stängts. När Israel lämnade Gaza i augusti 2005 fanns det inte heller någon blockad. Även under fortsatt raketbeskjutning har Israel släppt in humanitära leveranser med mat och medicin, och att leverera el och vatten. Ehud Olmert lovade offentligt att han inte tänkte tillåta en humanitär kris i Gaza, trots Hamas dagliga raketbombardemang. Och detsamma gäller idag. Gränsen vid Rafah från Egypten i söder var dessutom helt öppen efter Israels reträtt, och sköttes bl.a. av EU. Det upphörde när Hamas med våld slängde ut Fatah och EU från området i en kupp. Fatahanhängare slängdes ut från hustak och mördades i sina hem, alternativt flydde till Västbanken via Israel. Egypten stängde då gränsen. Nästan ingen hjälp har förts in via Egypten.

Däremot har leveranserna fortsatt via Israel. Redan dagen efter Israels tillbakadragande från Gaza 2005 återupptog dock Hamas beskjutningen mot israeler. Kort därefter gjorde Hamas också en räd in i Israel, sköt ihjäl gränssoldater och kidnappade den värnpliktige Gilad Shalit som fortfarande sitter fången på okänd plats. Röda Korset har inte fått tillträde. Samtidigt ökade raketattackerna. Det enda sättet att sätta press på Hamasregimen, utan att ockupera Gaza igen, var att attackera regimens grepp genom att reducera el- och bränsletillförseln. Så länge man så långt som möjligt försöker att begränsa konsekvenserna för civilbefolkningen är detta en tillåten åtgärd i en väpnad konflikt, där Hamas fortsätter anfallen. Fortfarande levererades 70 procent av Gazas el direkt från Israel, utöver vatten, mat och medicin. Nivåerna hölls på en nivå som inte skulle orsaka en humanitär kris. Men Hamas attackerade leveranserna och konfiskerade mat för eget bruk. Hamas organiserade även fejkade strömavbrott och stearinljusscener (se fönstren) som beskylldes på Israel.

Humanitära leveranser har hela tiden förts in till civilbefolkningen i Gaza. Per definition handlar det om mindre mängder än om gränserna hade varit helt öppna i fredstid. De enda uppehållen som gjorts i leveranserna var när Hamas anfallit gränsövergångarna och hjälparbetarna. Sedan Operation Gjutet Bly inleddes har leveranserna ökat dramatiskt, för att underlätta för de civila. Hjälporganisationerna bad t.o.m.  Israel att stoppa leveranserna igår, då lagerbyggnaderna är proppfulla.

4. Ockuperar Israel Gazaremsan?

Om Israel fortfarande ockuperade Gazaremsan skulle inte Hamas kunna inneha makten där, och skjuta mot Israel obestraffat. Israel lämnade Gazaremsan fullständigt i augusti 2005, för mer än tre år sedan.

Internationell lag säger att endast den som har ”effektiv kontroll” på marken kan utgöra en ockupationsmakt, eftersom ockupationsmakten har ansvar för befolkningen i det aktuella området. Israel har inte haft någon som helst kontroll över vad som händer i Gaza sedan tillbakadragandet 2005. Det finns varken israeler, bosättare eller militär i området. Gazaremsan styrs med ett järngrepp av den militanta Iranstödda Hamasrörelsen.

Kofi Annan och FN har i flera uttalanden bekräftat att Israel har dragit sig tillbaka från ockuperat område i Gaza, och att det nu var palestinierna som hade ansvaret för lokalbefolkningen (se ex. här, här, här, här med tillhörande uttalanden).

5. Men Israel övervakar Gazas gränser, luftrum och vattnet utanför kusten?

Varken Egypten eller Israel ockuperar Gaza, bara för att de kan stänga gränsen som man delar med Gazaområdet. Varje suverän stat har rätt att stänga sina gränser. Även Hamas kan stänga gränsen från sin sida. Syrien och Libanon har stängt sina gränser mot Israel. Det innebär inte att dessa länder ”ockuperar” Israel. Hamas har utnämnt Israel som dödsfiende, utsätter Israel för raketbeskjutning och erkänner inte dess rätt att existera. Det vore därför märkligt om gränsen såg ut som mellan Sverige och Norge, där risken för terrorattentat och vapensmuggling är försumbar.

I fredsavtalen mellan Israel och palestinierna, och i avvaktan på en slutlig fredslösning och skapandet av en palestinsk stat, ges Israel rätt att övervaka luftrummet och vattnen utanför Gaza för att kunna stoppa terrorist- och vapensmuggling. Detta utgör ingen ”ockupation” enligt någon definition i folkrätten. Många territorier i världen har liknande förhållanden. Monaco är exempelvis demilitariserat och saknar flygvapen precis som Gaza. Egyptiska Sinai är demilitariserat, och antalet egyptiska soldater som tillåts befinna sig där är begränsat. Det betyder inte att Monaco och Egypten är ”ockuperade”, eller att Gaza måste ha både ett flygvapen och en flotta innan Israels ockupation kan sägas ha upphört.

6. Är det inte kollektiv bestraffning när civila får lida pga Hamas handlingar?

Den ultimata formen av kollektiv bestraffning är terrorism mot civila. Hamas är en specialist på kollektiv bestraffning mot civila israeler. Även krig, bojkotter och avbrutna handelsförbindelser är kollektiv bestraffning. Ibland är kollektiv bestraffning till och med önskvärd, såsom vid bojkotten mot apartheidregimen i Sydafrika eller Jörg Haiders Österrike.

Med kollektiv bestraffning i folkrätten menas endast när man straffrättsligt bestraffar en individ för någonting som begåtts av en annan person.  Israel gör allt som står i dess makt för att begränsa konsekvenserna för palestinierna, i sin kamp mot Hamasterroristerna. Israel radar inte upp civila palestinier för arkebusering som hämnd för ett Hamas-attentat. En blockad mot vapensmuggling och med syfte att försvaga en terroristregim som anfaller Israels civila är fullt tillåtet i folkrätten vid en väpnad konflikt, så länge som humanitära leveranser får passera så långt som möjligt.

7. Varför har Israel valt att trappa upp militäraktionerna genom att skicka in marktrupper i Gaza?

Att försöka uppnå operationens mål genom att fortsätta bomba Hamasmål från luften skulle innebära långt större risker för civila. Att skicka in marktrupper innebär en nedtrappning av riskerna för civila palestinier. En palestinsk människorättsgrupp i Gaza sade att man föredrog marktrupper framför flygbombning.

Det innebär däremot långt större risker för de israeliska soldaterna, vilket är skälet till att Hamas, som gömt sig i tätbefolkade bostadsområden, sade att man välkomnade marktrupperna.

8. Varför går inte Israel med på en omedelbar vapenvila nu, på villkor att Hamas gör det?

Att Hamas förkastade förslaget att förlänga den förra vapenvilan och trappade upp attackerna bevisar att Hamas kände sig säkra på att kunna fortsätta bedriva terror mot Israel. Både motivationen och beväpningen fanns, tack vare vapensmuggling och iranska pengar. Israel har sagt att man inte längre tänker låta terrorister sätta igång och beskjuta kvinnor och barn när det faller dem in, eller när Ahmadinejad trycker på knappen.

Hamas sade redan när vapenvilan inleddes för 6 månader sedan, att den inte skulle förnyas när den tog slut. Om Hamas genuint hade föredragit fred och lugn, och stoppat de dagliga attackerna, så hade inte Israel behövt reagera nu. Om Israel inte gör något nu kommer problemet att bli ännu värre längre fram. Nu tänker därför Israel ”förändra ekvationen” så att Hamas förlorar kapaciteten att anfalla Israel, och att deras ”nyttokalkyl” visar att anfall mot Israel kommer att kosta mer än det smakar.

9. Är Israel en rasistisk regim som inte värderar palestinska liv?

För Hamas har palestinska liv ett värde först när det släcks. Antingen i jihad för att mörda israeler eller som ett oavsiktligt resultat av Israels slag mot Hamas. Förutsatt att det dokumenteras av medierna. Vanliga palestinska arbetare, bönder, stadsbor och barn är brickor i deras Iranstödda ”jihad” mot Israels existens och den förhatliga freden. I motsats till Hamas vill Israel kunna leva i fred med sina palestinska grannar. Handel, utbyte, gemensamma miljöinsatser, akademiskt samarbete, gemensamma insatser för jobben, kulturutbyte m.m. m.m.

Det finns inte något tillfälle i Israels historia eller före Israels grundande som den judiska befolkningen inte har förespråkat fredlig samlevnad med den arabiska befolkningen i området, både i Israel och runt om. Alltfrån delningsplaner av de fd ottomanska provinserna och mandatområdet 1937 och 1947 (med förslag att återupprätta Israel i det område där judar var i majoritet), till fredsförslagen 1949, 1967, 1971, 1979, 1993, 2000 och 2004 (Färdplanen för Fred). Arabvärlden har inte haft samma inställning till judisk självständighet i Mellanöstern. Upprepade arabiska utplåningskrig mot Israel 1948, 1967 och 1973 samt 150 år av terrorism har orsakat flyktingproblem på båda sidor, förlust av territorium, israelisk och arabisk ockupation, palestinska terrormassakrer och övergrepp mot palestinier. Vägen framåt är inte fortsatt terrorism. Vägen framåt är två stater för två folk.

Trots dess brister säger 77 procent av de israeliska araberna att de hellre vill bo i Israel än i något annat land på jorden.

10. Hur kan Israel försvara att palestinska civila har dött?

Israel lider med civila offer på båda sidor om konflikten. Helst skulle Hamas raketbeskjutning kunna stoppas utan ett enda dödsoffer. Och utan Hamas skulle varken civila israeler eller civila palestinier vara i fara. Israel har ingenting otalt med den palestinska civilbefolkningen. Konflikten gäller inte ”Gaza”, utan Hamas. 

Enda sättet att stoppa Hamas beskjutning är att slå ut dem. Hamas säger själva att de aldrig tänker gå med på fred, eller upphöra med attackerna. De ville inte ens förlänga vapenvilan. I åtta år av daglig raketbeskjutning från Hamas har Israel hållit igen. Över 6 000 raketer har bombarderat skolor, daghem, bostäder, vägar och människor i Israel. Ingen vet när de kommer eller var de landar. En inkommande raket skapar samma panik oavsett om den träffar sin måltavla eller inte. På 15 sekunder måste man ner i ett skyddsrum, och de flesta hinner aldrig.

Israel gör allt man kan för att undvika att drabba civila. Hamas siktar på israeliska civila, och mäter framgång i hur många civila israeler, skolor och bostäder de lyckats bomba till smulor. Både israeliska araber och judar är drabbade. Några dagar in på det nya året slog en Katyushamissil ned i närheten av den israeliska beduinstaden Rahat, och den 29 december 2008 dödades en israelisk-arabisk byggnadsarbetare när han träffades. Under Israels operation mot Hamas, däremot, förvarnas palestinierna med flygblad, SMS och telefonsamtal, som uppmanar dem att evakuera för att inte skadas när ett närliggande Hamasmål attackeras. Marktrupper sätts in istället för flygvapnet i tätområden, med stora risker för soldaterna, just för att reducera civila skador. Om Israel, i likhet med Hamas, inte hade tagit dessa hänsyn skulle operationen kunnat vara över på en halvtimme.

11. Endast 5 israeler har dödats under de senaste dagarna. Måste inte de israeliska dödstalen vara proportionerliga mot de palestinska?

Varför fem? Israel hade gärna lyckats stoppa Hamas med noll civila palestinska dödsoffer! Varje civilt offer är ett för mycket. Den överväldigande majoriteten av de drygt 500 döda är Hamasmän. Proportionalitet mäts inte i förhållande till hur många av den egna befolkningen som dött. Folkrätten säger att proportionaliteten ska mätas i förhållande till vikten av att det militära målet [att stoppa rakethotet mot civilbefolkningen] uppfylls. Israels mål är att stoppa Hamas åtta år av raketattacker. Att inte Hamas ”lyckats” mörda fler israeler, tack vare timmar och dygn spenderade i skyddsrum, är inte ett skäl att låta hotet från Hamas kvarstå, så att de kan lyckas att mörda fler.

Nästan 1 miljon civila israeler befinner sig inom räckhåll för Hamas Katyushamissiler, och vet att de när som helst kan attackeras. Terroristerna har stoppat människor från att kunna leva normalt. Den som inte hittar ett skyddsrum på några sekunder, dag som natt, riskerar att mördas. Alla skolor är stängda i hela södra Israel just nu, ända upp till Ashdod, 6 mil norr om Gaza. I förra veckan slog en Katyusharaket ner i ett klassrum i Beer Sheba, dagen efter att undervisningen lyckligtvis ställts in. Människor kan inte längre gå ut. Folk tvingas vara beredda att när som helst rusa till skyddsrum.

Det är gentemot behovet att häva detta terrorhot mot 1 miljon civila israeler som proportionaliteten ska mätas. Ordföranden för Internationella Domstolen i Haag, Rosalyn Higgins, förklarar:

[proportionality] cannot be in relation to any specific prior injury – it has to be in relation to the overall legitimate objective of ending the aggression.

12. Det höga antalet civila dödsoffer visar att Israel använder övervåld

Faktumet att striderna överhuvudtaget krävt ett enda civilt dödsoffer bevisar att Hamas är en terrororganisation som förlagt striderna och sina vapenförråd till bostadsområden. Hamas bryr sig överhuvudtaget inte om risken för palestinska dödsoffer, och Israel har inte valt denna strid. Israel ville förlänga vapenvilan.

Enligt Israels värdegrund måste civila skyddas så långt som möjligt, även i strid. Och även den mest cyniske måste inse att Israel inte har något intresse, varken moraliskt, taktiskt eller diplomatiskt att döda civila för skojs skull.  Israel avstår att attackera vissa viktiga Hamasmål just för att det skulle innebära oacceptabelt stora konsekvenser för civila. Hamas, däremot, vinner poäng både när de egna civila skadas och när israeliska civila drabbas.

Terrororganisationen har valt att förlägga sin stridsledning, sina Katyushamissiler, sina terrorister och sina vapenförråd till tätbefolkade bostadsområden och även moskéer och sjukhus. Det enda sättet att stoppa fundamentalistgruppens beskjutning är att slå ut dess kapacitet. Tragiskt nog kommer det innebära att också civila drabbas av Hamas terroristtaktik. Fjärde Genèvekonventionen definierar Hamas användning av mänskliga sköldar som en krigsförbrytelse i artikel 28, utöver krigsförbrytelsen terrorism. Detta är skälet til att terror måste neutraliseras.

Idag är nästan alla rapporter från Gaza kontrollerade av Hamas, och förs ut genom en palestinsk TV-station. Pga striderna och restriktioner från Israel kan ingen oberoende nyhetsorganisation bekräfta uppgifterna idagsläget. Israel väljer att låta Hamaspropagandister vinna den PR-striden hellre än att sätta människors liv på spel genom att släppa in hundratals reportrar mitt under närstrid med Hamas. Inga TV-bilder från stridande eller skadade Hamasterrorister visas upp idag. Endast civila, och människor klädda i ”civila” kläder syns i Hamas-TV.

BBC rapporterade redan i september att Hamas rensat ut läkare och beslutsfattare på sjukhusen som inte svär trohet till terrorgruppen. ”Det är politik som gäller här”, säger en av läkarna.  Och International Herald Tribune rapporterar från Gazas Shifasjukhus att Hamasterrorister går runt  i salarna kamouflerade i civila kläder.

13. Israel är den starkare parten och borde väl därför ta ansvar för att skapa fred med Hamas?

Israel förhandlar om en övergripande fredslösning med den palestinska myndigheten. Israel vill att en palestinsk stat skapas så snart som möjligt, och lever i fred med Israel. Det Iranstödda Hamas vägrar däremot all form av förhandlingar om en permanent fred som skulle innebära att Israel fortsätter att existera. Och så länge Israel existerar tänker Hamas ligga i ett religiöst terrorkrig mot Israels civilbefolkning. Därför utgör inte Hamas någon förhandlingspart. Man sluter inte avtal med terrorister (som använder terror som utpressning). Man bekämpar terrorister, och sluter avtal med dem som är intresserade av ömsesidig fred, demokrati, respekt och samlevnad. Hamas hade chansen att bli en sådan aktör efter segern i valet, men vägrade.

På många sätt är det i själva verket Hamas som är den starkaste parten. Inte Israel. Hamas kan redan imorgon bestämma sig för att upphöra med terrorismen, erkänna Israels rätt att existera och acceptera ingångna fredsavtal, så blir det fred. Det kan inte Israel.

Från de svenska socialdemokraterna hörs ofta talet om att Israel skulle vara ”den starkare parten”, och att det därför skulle innebära att Israel har både störst skuld och störst ansvar. Det här argumentet har aldrig yttrats av någon utanför Sverige. Kanske beror det på att argumentet är helt moraliskt tomt och dessutom verklighetsfrämmande. En palestinsk självmordsbombare som kliver ombord på en buss är långt ”starkare” än de israeliska passagerare som snart skall sprängas i bitar.

Man måste kunna göra moraliska bedömningar av olika aktörer utan att låsa sig vid vem som uppfattas som den ”starkaste parten”. För det beror på situationen och betyder inte automatiskt att den ”svagare” har rätt.

14. Hamas är demokratiskt valda av det palestinska folket. Försöker Israel att straffa palestinierna för att de valde ”fel”?

Israel respekterar palestiniernas val, och den representant de väljer. Redan dagen efter Hamas seger i valet sade Israel att man är beredd att förhandla med Hamas om fred. Den enda förutsättningen var givetvis att organisationen skulle axla rollen som politisk aktör, och avstå från rollen som terrorister. Erkänn principen om Israels rätt att existera och stoppa terrorismen mot israeler, var kravet. Hamas vägrade, och hela världssamfundet valde att bojkotta vidare kontakter med terrorgruppen. 

Israel och omvärlden har rätt att själva avgöra med vilka de vill ha relationer, oavsett om det gäller Iran, Zimbabwe eller Hamas. En regim som förespråkar folkmord och angriper civila med avsikt har förlorat sin ”demokratiska” legitimitet. Faktumet att Hamas vid ett tillfälle fått majoritetsstöd för att bedriva terror mot israeler innebär inte att Israel måste finna sig i det, och inte får försvara sig.

En demokratiskt vald regim är ansvarig för sina handlingar, allra främst mot sitt eget folk. Hamas fortsatta terrorpolitik mot Israel har inte givit palestinierna någonting. Tvärtom har Hamas intriger som Iranmarionett, dess utrensningar och lynchningar av oliktänkande försvårat palestinsk enhet och en fredslösning med Israel.

Hamas är också ansvarig för hur det väljer att agera mot sina grannar, i detta fall israeliska kvinnor, barn och män. Israel har rätt att försvara sig mot en aggressiv terroristregim, sponsrad av Ahmadinejad, oavsett om den regimen en gång valdes av den palestinska befolkningen.

Enligt opinionsundersökningar har Hamas nu också förlorat förtroendet från den palestinska befolkningen. Fatahs strategi , byggd på fredsförhandlingar under nuvarande presidenten Mahmoud Abbas, har långt större stöd bland den palestinska befolkningen på Västbanken och Gaza, enligt samma opinionsmätningar. Palestinierna har länge varit trötta på Hamas, och i vissa fall till och med föredragit att Israel återtar området, vilket självklart inte kommer att ske  (TT, Washington Post, Reuters, Video startpunkt 2.20).

SvD 2 3 4 5 6 7 Y 2 Syd 2 3 4 Tra

DN 2 3 4 5 6 7 N 2 3 5 Vg 2 3 4 5 Ab 2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,
Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Litteratur, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: