Folkrättsprofessorn som journalisterna ständigt ”missar”

Igår skrev vi om Bengt Therners (Sveriges Radio) intervju med folkrättsexperten Hans Corell, som anser att Israel agerar ”oproportionerligt”. Vi skrev då

Detta uttalande är inget att höja på ögonbrynen åt, vi har hört det förut. En ärlig journalist borde däremot göra klart för åhörarna att Hans Corells personliga åsikt är omtvistad, vilket vi tidigare påpekat.

Eftersom den skattefinansierade journalistkåren inte verkar hitta någon som säger emot Corell, är vi glada att presentera Göran Lysén, professor i folkrätt, som idag skriver på Newsmill:

Efter Egyptens anfallskrig 1973 mot Israel slöts fred 1979, och Egypten fick tillbaka allt land, som Israel tidigare helt rättsenligt ockuperat. Såvitt man kan se, så fick inte Israel något skadestånd på grund av Egyptens aggression. Det territorium, som Israel i övrigt ockuperade 1967 också helt rättsenligt såsom Gaza, kom aldrig att innefattas i något fredsavtal på grund av de politiska omständigheterna på arabstaternas sida, t.ex. förnekelsen av Israels existens. På eget initiativ upphörde ockupationen sedan 1967, när Israel drog tillbaka sina trupper 2005 från Gaza. Därmed löstes Israel från rättsligt ansvar för det ockuperade området. Israel hade aldrig gjort territoriella anspråk på Gaza.

Genom denna ensidiga israeliska åtgärd ändrades territoriet Gazas rättsliga status, och val hölls varefter Hamas kom till makten. Denna regim hade alltså kontroll över folket och territoriet. De folkrättsliga förutsättningarna fanns för att Gaza kunde ha förklarat sig som en självständig stat, t.ex. under namnet Palestina. Kriterierna för att bli stat var helt klart bättre uppfyllda än för Kosovo. Så skedde dock inte, men Gaza hade nu ändock blivit en ny territoriell enhet med egen folkrättssubjektivitet. Även för denna enhet gäller folkrättens våldsförbud.

Israel stängde sin gräns mot Gaza, och även Egypten har hållit sin stängd. Inget i folkrätten tvingar allmänt sett en stat att ha öppna gränser mot andra stater. Israels sjöblockad av Gaza skulle kunna ifrågasättas. Det finns dock argument för att denna skulle kunna motiveras, såvitt det var fråga om att stoppa införsel av vapen för användning mot Israel.
[…]
Med stöd av FN-stadgans artikel 51 om självförsvar gick Israel till motangrepp mot Gaza den 27 december 2008 genom flygbombning och senare den tredje januari 2009 medelst marktrupp.

För krig gäller krigets lagar, och en av grundreglerna är att civilbefolkningen inte får utgöra militära måltavlor. Gaza besköt israeliskt territorium med sikte på civila. I ett krig blir det alltid civila offer, och krig innebär alltid ett outsägligt mänskligt lidande. Såvitt hitintills har framgått i pressen och i övrigt på internet har inte Israel medvetet valt civila som mål för sina militära åtgärder.

VG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dagbladet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SvD 2 3 4 5 6 7 8 9
Sydsvenskan 2 3 4 5 6 7 8
ETC 2 3 4 5 6
DN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dagen 2 3 4 5 6
Barometern 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SmP 2 3 4 5 6 7 8 9
HD 2 3 4 5 6 7
KrB 2 3
YA 2 3
TrA 2 3

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Massmedia

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: