Medborgarförslag

Inspirerade av en annan blogg presenterar vi här en mall att fyllas i och skickas till din kommun.

lines_blgr_001

MEDBORGARFÖRSLAG

Tacksam om din kommun kunde behandla detta och svara!

NN/Kommunens namn 2009-01-XX
Kanslienheten

MEDBORGARUPPROP

Israel är ett område som är lite mindre än Småland. På denna yta bor ca 6 miljoner människor. Israel har av Gaza utsatts för en mer eller mindre konstant beskjutning av raketer, granatkastare och missiler sedan 8 år. Denna konstanta beskjutning kan sägas ha förvandlat Israel till världens största civila mål, av terrorister med statens utplånande på sin agenda och med följder som döda, skadade, lemlästade män, kvinnor och barn. De som lever i denna miljö lider ofta av posttraumatiskt stressyndrom och psykosomatiska sjukdomar. Skräck och terror är det bränsle terrorister lever på, samtidigt som det orsakat obeskrivligt mänskligt lidande för civilbefolkningen på båda sidor av den gräns som Hamas varken respekterar eller erkänner.

Hamas, som åberopar självförsvarsskäl för sina oprovocerade attacker, har sedan 2001 utfört omfattande raket- och missilbombardemang av uteslutande civila mål i Israel. Dessa attacker har ökat i omfattning sedan Israel lämnade Gaza 2005 och uppgår till som mest ca 80 attacker om dagen. Detta har nu pågått i 8 år.

Denna typ av terror mot civilt område tvingar människor till en tillvaro i skyddsrum, dödar urskiljningslöst gamla, kvinnor och barn och strider mot folkrätten. De metoder Hamas använder, vilka medierna och bland annat Internationella Röda Korset, FN samt amerikanska Human Rights Watch vittnar om, strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.

Hamas oprovocerade attacker mot civila i Israel har som syfte att döda, skada, lemlästa och demoralisera civilbefolkningen i Israel. Hamas och de som beundrar dessa har tydligen inte förstått att Israel inte längre ockuperar Gaza, och att Hamas gör sitt bästa för att förstöra och skjuta sönder så mycket som möjligt för att göra ett normalt liv i Israel till en omöjlighet sedan 8 år. Livsvillkoren för över en miljon människor i södra delen av landet förvärras för varje dag. Självmordsattackerna, raketerna, missilerna och granaterna har hittills skördat otaliga dödsoffer och resulterat i tusentals skadade, vilket för israelerna har gjort de senaste 8 åren till de mest blodsbesudlade sedan optimismen vid Oslo-avtalet, vilken strax övergick i total vägran till kompromiss från palestiniernas sida. Med Hamas vid styret idag i Gaza lär det inte bli bättre, och efter 8 års terror har Israel fått nog. Inget annat land skulle tolerera att deras civila utsattes för något liknande under så lång tid, utan att agera.

EU och därmed Sverige har en stor biståndsorganisation för nödställda och bidrar med miljoner till utsatta runtom i världen, men i synnerhet till Gaza. Samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom FN’s konvention om mänskliga rättigheter, vilken reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten, och konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna, däribland Sverige, uttryckligen förklarar sig bundna av dem. FN’s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Hamas bryter mot alla dessa konventioner och är således enligt bland annat Röda korset krigsförbrytare.

Sverige i allmänhet och NN/KOMMUNENS NAMN kommun i synnerhet är skyldig att ställa krav på respekt för folkrätten och har en rättslig och moralisk plikt att markera mot en terroristklassad organisation som inte efterlever någon del av det demokratiska regelverket och som gör sig skyldig till så grova brott mot folkrätten. NN/KOMMUNENS NAMN kommun, som numera är en Fairtrade City, och som på detta sätt tydligt har visat sitt engagemang i etisk konsumtion tillika bistånd borde väl inte samtidigt stödja brott mot folkrätten genom att sända stöd till en terrororganisation som terroriserar inte bara sitt grannland men även sina egna?

NN/KOMMUNENS NAMN kommun har avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar kontakter med folket i Gaza. NN/KOMMUNENS NAMN kommun har därmed möjlighet att ta ställning för respekt för folkrätten genom att göra en markering mot Hamas och deras gelikar så att det som tillkommer folket i Gaza verkligen tillkommer dem och inte de terrorister som håller dem som gisslan.

Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarupprop anser att alla människor har lika värde och upprörs över den pågående terrorn som civilbefolkningen i Israel och Gaza utsätts för av Hamas och deras allierade. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Israel och Gaza. Därför kräver vi att NN/KOMMUNENS NAMN kommun ska bojkotta alla företag och institutioner som inte garanterar att den hjälp som ska nå den utsatta civilbefolkningen verkligen når dem. Detta är särskilt aktuellt då Hamas och deras allierade genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN’s resolutioner 242 och 338, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.

Det har i dagarna uppdagats att Hamas stulit bistånd som varit avsett för nödställda civila i Gaza och att Hamas ledare gömmer sig i källare och bunkrar och utnyttjar civila faciliteter som skydd på samma sätt som de utnyttjar civila som mänskliga sköldar, förlägger vapendepåer och avfyrningsramper för raketer och missiler i bostadshus, skolor, kliniker och moskéer i beräknat syfte att orsaka så stora civila förluster som möjligt för att öka propagandavinsten.

Genom vårt medborgarupprop kräver undertecknade att

* Inget bistånd ska ges till Hamas med kommunala skattemedel. Detta gynnar bara den pågående terror som bedrivs av Hamas mot civilbefolkningen i Israel och Gaza och de motiveras inte till eftergifter.
* Kommunledningen ska informera kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ge direktiv i att inte bidra med bistånd med varor till Hamas utan endast till den civila befolkningen.
* Kommunens leverantörer och biståndsorganisationer ska se till att få garantier för vart deras bistånd går. Det är i dagarna uppdagat att Hamas stulit bistånd som varit avsett för civila i Gaza.

NN/KOMMUNENS NAMN Januari 2009
Med vänliga hälsningar

Medielänkar:
SvD 2 3 4 5 6
DN
SvT 2
Sydsvenskan 2 3
VG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dagbladet 2 3
Dagen 2 3

Bloggar:
Dick Erixon, Jihad i Malmö, Israel i Sverige, I Gilboas svala skugga, MXp, gudmundson, Al Hamatzav, Ilya Meyer

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: