Tramset kring spårvägsbygget i Jerusalem

Tidigare har vi skrivit om spårvägsbygget i Jerusalem:

Kaoset på Jaffagatan till följd av spårvägsbygget. Bilden tagen 8/12 -08

Kaoset på Jaffagatan till följd av spårvägsbygget. Bilden tagen 8/12 -08

Det är svårt att hitta något annat skäl till protesterna än att det ”har med Israel att göra”. Jerusalemborna ser fram emot spårvägen. Taktiken från antiisraelerna är att obstruera allt arbete på de omtvistade områdena Västbanken och Jerusalem. Man kan fråga sig vem som drabbas värst om inga arbeten får utföras där innan en erkänd gränsdragning kommer till stånd.

Affärerna längs Jaffagatan drabbas av bygget. 8/12 - 08.

Affärerna längs Jaffagatan drabbas av bygget. 8/12 - 08.

Taktiken är att inte bara lamslå projekt i Israel och de omtvistade områdena, utan även att bojkotta alla företag som är inblandade. VDn för Veolia Transport Sverige, Tomas Wallin, skriver idag i SvD:

Spårvägsprojektet startade som ett resultat av Osloavtalet mellan PLO och Israel. Då rådde optimism om en positiv utveckling, bland annat genom förbättrad infrastruktur. Spårvägen upphandlades och vanns av ett konsortium där Veo­lia som ska driva och underhålla spårvagnarna endast äger 5 procent. Trafiken beräknas starta 2010 och Veolia är inte involverat i själva byggnationen.

Spårvägen har främst kritiserats av politiska skäl och ingen har ifrågasatt behovet av spår­vägen. Den kommer att underlätta det dagliga livet för de palestinier och andra som den kommer att betjäna. En majoritet av resenärerna kommer att vara palestinier.

Veolia är ett djupt etiskt bolag och har genom Global Compact bundit sig att följa de av FN uppsatta principerna, oavsett vilka politiska påtryckningar som sker. Fram till nu finns det ingen grund för att spårvägen bryter mot principerna.

Ingången till marknaden, <em>shuken</em>. 8/12 -08.

Ingången till marknaden, shuken. 8/12 -08.

Socialdemokraten Lars Dahlberg, SL:s vice ordförande, hotar att utesluta Veolia från upphandlingen av ny operatör i Stockholms tunnelbana. Här ett utdrag ur ett brev till Lars Dahlberg:

Beroende på vilket väletablerat globalt demokrati- eller frihetsindex du slår upp, kommer du att hitta mellan 129 och 147 stater som rankas lägre än Israel. Detta är till stor del relaterat till respekten för mänskliga rättigheter. Det betyder en överväldigande risk för att det i landstingets intressesfär förekommer åtskilliga leverantörer som även är engagerade i med dina mått mätt tveksamma projekt över större delen av jordklotet. Jag bävar vid tanken på vem det kan vara som levererar lastbilar till statliga projekt i Burma, medverkar vid bygget av järnvägen till Tibet, exploaterar olja i Nigeria eller har lyckats ta hem en affär i ett godtyckligt valt arabland där statliga intressen med något mindre bra på sitt samvete har varit inblandade. Vad jag har sett i pressen är israeliska aktiviteter de enda du har brytt dig om så långt. Jag förstår att du inte har hunnit längre, någonstans måste man ju börja. Jag gissar att landstingets leverantörer kommer nu att börja falla som käglor och jag ser fram emot många spännnade pressreleaser från dig inom kort.

Som andre viceordförande i SL:s styrelse har du som uppgift att stötta SL:s ledning så att de kan driva verksamheten på bästa möjliga sätt. Vad jag förstår så har du den senaste tiden lagt stor energi på att driva personliga mediekampanjer som del av denna uppgift. Med tanke på vad jag har sagt här ovan kan du räkna ut vad jag som skattebetalare anser om ditt sätt att sköta uppgiften.

I bakgrunden syns den nybyggda <em>Chords bridge</em>, en kombinerad spårvägs- och gångbro signerad Calatrava. 8/12-08.

I bakgrunden syns den nybyggda Chords bridge, en kombinerad spårvägs- och gångbro signerad Calatrava (arkitekten bakom bl aTurning Torso). Ska kanske Turning Torso bojkottas, eller kanske t o m rivas? 8/12-08.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: