Frågor till Bilda

Tidningen Dagen har nyligen haft några artiklar om det kristna studieförbundet Bilda, som nyligen åter öppnat sitt renoverade studiecentrum i Israels huvudstad Jerusalem:

I artiklarna talas om en ny inriktning, bort från den tidigare antiisraeliska politiken:

Centret öppnades 1991 och blev redan från börjat kontroversiellt i vissa kristna kretsar. Det uppfattades som propalestinskt och antiisraeliskt. Dels på grund av sin placering i östra, palestinska Jerusalem, dels för att kritikerna ansåg att verksamheten hade slagsida.

Nu vill Bilda försöka få bort den uppfattningen.

– Vi har förstått varför vi uppfattades som ensidiga. Det har funnits en medveten eller omedveten politisering som strider mot vårt uppdrag som folkbildare, säger Erik Amnå.

Han påpekar att polariseringen inom kyrkan nu har minskat i frågan om Mellanöstern och att förståelsen för palestiniernas situation har ökat.

– När man ser lidandet här växer naturligtvis aversionen mot den hjärtlösa statspolitiken. Att vi befinner oss här är en solidaritetshandling. Men nu när vi startar om ska vi inte vara fast i en viss position som skymmer sikten för väldigt många människor, säger han.

Bildas ledning på plats vid återinvigningen understryker att centret aldrig har tagit ställning politiskt, men att enskilda personer knutna till centret kan ha gjort det av ”aningslöshet”.

Men löftet om en ny inriktning lämnar nya frågetecken efter sig. Hanna Möllås ställer frågor till Bilda:

Läste i Dagen om återinvigningen av Bildas studiecenter i Jerusalem. Erik Amnå, ordförande i Bilda säger att man inom Bilda förstått varför man tidigare uppfattats som ensidigt. Det har funnits en medveten eller omedveten politisering som strider mot uppdraget som folkbildare. Vidare säger han att de nu i och med nystarten inte ska vara fast i en viss position som skymmer sikten för många människor. Bildas ledning understryker att det är viktigt med balans och att centret aldrig varit politiskt, men att det kan ha funnits personer som kan ha gjort det av ”aningslöshet”. Förbundsrektor Kerstin Enlund menar att om Bilda inte klarat av denna balans så har det varit omedvetet.

Innehållet i artikeln gör mej förvirrad men mycket intresserad. Denna nya inriktning, vad består den av? Vad är det de gjort/propagerat för innan som de inte ska göra/propagera för nu? Vad innebär det att de inte längre ska skymma så många människors sikt? Detta är ju ganska stora nyheter för lilla mej som många gånger reagerat över att jag aldrig hört Bildas representanter tala om att Israel har lika stor rättighet till land som palestinier har. Jag går direkt in på Bildas hemsida för att läsa vidare. Där står ingenting om denna nya inställning. Jag hittar inte något om hur centret eller Bildas engagemang i Mellanöstern nu är annorlunda. Om det strider mot uppdraget att vara politisk som folkbildare, torde det väl vara mycket viktig information till alla de som lyssnat till Bildas folkbildande? Kommer Bilda nu aktivt kräva att Hamas tar sitt ansvar i Gaza på samma sätt som man kräver av Israel att de ska ta sitt ansvar? Kommer de även bjuda in olika israeliska representanter till samtal, och då från olika judiska inriktningar? För mej känns det viktigt att detta klargörs från en folkbildande organisation som omedvetet hamnat i ett dike på grund aningslösa enskilda personer. Jag, som troligen är en av dem som Bilda skymt sikten för, undrar – vad är det jag missat?

Väl medveten om att Bilda inte är svensk frikyrklighet, finns det dock en stark koppling oss emellan. För att uppnå den önskade balans som Bildas ledning talar om, behövs inte ytterligare kritik av Israel, eftersom denna kritik haft slagsida i debatten. Jag hoppas att det vakuum som verkar finnas inom frikyrkan vad gäller Israel, ska omvandlas till ett engagemang mot palestinska ledare som använder sitt folk som sköldar. Ett avståndstagande från den beskjutning av raketer som södra Israel lidit av de sista åtta åren. Ett ökat engagemang för judisk-kristna relationer, även här på hemmaplan. Personligen önskar jag att detta kommer väcka till engagemang för det enda demokratiska landet i Mellanöstern.

Det finns så många frågor. En av dem är – kan folkbildaren Bilda ge mej vägledande svar?

Hanna Möllås

Leg Barnmorska, klinisk sexolog

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Kyrkor, Organisationer, Utbildningsorgan

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: