Frågorna som Cecilia Uddén lät Carl Bildt slippa

Sveriges Radios medarbetare Cecilia Uddén presenterade igår 11 policykrav till utrikesminister Carl Bildt, efter hans besök i Gaza på tisdagen. Kraven, som hade maskerats som ”frågor”, gick ut på att Sverige måste inleda dialog med terrorgruppen Hamas och fördöma Israel. Det är oklart om kraven är utställda av Uddén själv, eller i samarbete med Palestinagrupperna.

Uddén är ingen opartisk journalist och har aldrig varit det, men SR tycks anse att hon kan duga för svenska radiolyssnare. Detta trots att hennes inställning till opartisk journalistik ledde till att hon fick sättas i karantän 2004.

Vi har skrivit ut hennes policykrav till Bildt nedan, från radioinslaget.  Under respektive krav har vi formulerat den fråga som hon valde att inte ställa:

Carl Bildt

Cecilia Uddén (CU): Du är den förste utländske minister som kommer till Gaza efter kriget. Vad är det för signal du vill sända med det?

FiM: Palestinska raketattacker från Gaza mot bostadsområden i Israel fortsatte idag med en Gradmissil som var nära att träffa en skola i Ashkelon. Vad ger det för signal att du är i Gaza när attackerna mot Israel fortsätter?

CU: Vad säger du om de vittnesmål du har hört idag? Människor som gick ut på trappen med vita fanor, fabriksområden som förstördes de sista dagarna av kriget, när det inte var nödvändigt, enligt dem själva?

FiM: Hur pass representativa är vittnesmålen du har hört idag, när du ledsagats runt av UNRWA? Borde du inte ha träffat några av de palestinier som lägger skulden för förstörelsen på Hamasregimens krigföring mot Israel, och som vittnat om hur Hamas förvarade sprängämnen och grävde smugglingstunnlar i deras skolor, fabrikslokaler och bostadshus?

CU: Flera av de personer du har mött här idag har uppmanat dig och EU att föra en dialog med Hamas. Det var också din egen inställning innan du blev utrikesminister.

FiM: Flera av de personer du har mött här representerar regimen och stödjer Hamas, som EU har terrorstämplat. Är detta ett avsteg från EU:s inställning att inte legitimera Hamas fredsvägran?

CU: Och dialogen med Hamas?

FiM: Och dialogen med palestinska organisationer som stödjer fred med Israel? Vet du om sådana finns?

CU: Men har du bytt ståndpunkt när det gäller att föra en dialog med Hamas? Att det är kontraproduktivt att isolera dem. Från den tiden då du inte var minister?

FiM: Men har den svenska regeringen andra krav på Hamas än EU och världssamfundet om att erkänna Israel, acceptera fredsavtalen och upphöra med terrorn? Är det inte kontraproduktivt att tvärtom öka biståndet hit utan att dessa krav respekteras?

CU: Du ska träffa företrädare för den israeliska regeringen i Tel Aviv ikväll. Vad kommer du att säga till dem?

FiM: Sverige har fortfarande diplomatiska förbindelser med Hamas finansiärer Iran och Syrien. Sverige är också världens tredje största biståndsgivare till palestinierna. Vad kommer du att säga till Iran och Syrien om deras roll i attackerna mot Israel?

CU: Vilken är din förklaring till att man har förstört industriområden, och att Israel håller så hårt på isoleringspolitiken?

FiM: Vad är din reaktion till att flera Sverigestödda verksamheter här har använts av Hamas i anfallen mot Israel, eller skadats i det krig som startade när Hamas avfärdade vapenvilan? Hittills har kritiken riktats endast mot Israel.

CU: Med din tyngd och erfarenhet och den renommé du faktiskt har bland EU:s utrikesministrar så skulle du, om du ville det, kunna driva en linje där man öppnar för en dialog med Hamas. Kommer du att göra det?

FiM: Med ditt inflytande skulle du kunna bidra till att palestinier lyfts ut ur en vegetativ flyktingtillvaro, genom att verka för att UNRWA läggs ned och att pengarna används till demokratisering och företagsutveckling. Varför applicerar du inte samma biståndspolitik här som din regering förespråkar i andra delar av världen?

CU: Hur ser du på utsikterna på en israelisk regering som inte kommer att göra det du sade nu? När man talar med palestinier här i Gaza så säger de att nu tävlar de israeliska politikerna i vem som kan döda flest palestinier.

FiM: Har du några förhoppningar om att den Iranstödda Hamasregimen här kommer att acceptera Israels rätt att existera, avsäga sig terrorism och acceptera fredsavtalen? Idagsläget skryter Hamas och Iran om hur snart Israel är utplånat, inkl. med kärnvapen.

CU: Har du förståelse för tunnelsmugglingen?

FiM: Har du förståelse för att Israel vill stoppa insmugglingen av iranska vapen som används mot civila i Israel?

CU: Är du chockad idag efter det du har sett i Gaza, eller var det som du hade väntat dig?

FiM: Är du chockad över det sätt på vilket Hamas använt försåtsminerade bostadsområden och civilbefolkningen som bas för attacker mot Israel, eller var det som du hade förväntat dig?

SvD, 2, 3, DN, 2, 3, 1, 2, 3, D, 2, 3, 4, 5, 6, Syd, 2, Hd, Vg, 2, Ps, B, Kri, Tra, Smp, Syd, Smp, A, DN.

Läs också: FiM om FN:s erkännande att anklagelserna mot Israel var en lögn, Dick Erixon om Carl Bildt, Gudmundson om SVT Existens prioriteringar, Marie-Hélène Boccara om Hamas, Svansbo, 2, Mathias Sundin, Fredrik Axelsson, MXp, Madeleine Sjöstedt, I Gilboas svala skugga, JiM, Ilya Meyer om Carl Bildts Gazabesök, Fredrik Malm om den Svenska Kyrkan och KG Hammar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: