Davis Cupbeslutet överklagat

Länsrätten i Skåne län 2009-03-04
Box 4522
203 20 MALMÖ

Överklagande av Fritidsnämndens beslut (Malmö).

Sammanträde: 2009-02-18

Paragraf: 17

Sammanträdesdatum: 2009-02-18

att låta tennismatchen mellan Sverige och Israel i kommunägda Baltiska hallen spelas inför tomma läktare.

Malin Midler (Fritidsförvaltningen) har verifierat att beslutet är justerat och ovanstående uppgifter ska vara tillräckliga för ett överklagande.

Överklagandet beslutet huvudman

Officiellt namn: Malmö kommun fritidsnämnden
Ort: Malmö

ÖVERKLAGANDE

Noe Kupfer
Södra Förstadsgatan 40 A
211 43 MALMÖ
Kontaktman: Noe Kupfer

OBS: Överklagande innehåller yrkande om verkställighetsförbud!

Allmänt

Efter en prövning 2005 beslutade Svenska tennisförbundet att tre städer får vara arrangörer av Davis Cup-matcher: Malmö, Helsingborg och Göteborg. Lottningen 2008 utföll så att Malmö skall arrangera matchen mot Israel. Turneringen skall spelas i Baltiska hallen den 6-8 Mars 2009. Vänstermajoriteten i kommunens fritidsnämnd beslutade i sitt sammanträde den 2009-02-18 att tennismatchen mellan Sverige och Israel i Davis Cup 6–8 mars skall spelas inför tomma läktare, utan betalande publik. Enligt fritidsnämndens ordförande Bengt Forsberg (s) har hotbilden mot matchen hela tiden ökat. Man anser nu inte att man kan garantera publikens och deltagarnas säkerhet i Baltiska Hallen. Andre vice ordförande Carlos Gonzáles Ramos (v) förklarade beslutet med att det inte gick att stoppa matchen eftersom Malmö inte får bedriva utrikespolitik, så istället fattades ett politiskt beslut att spela inför tomma läktare. Som resultat av beslutet har fritidsdirektören i Malmö fattat ett delegationsbeslut att inte sälja biljetter.

Överklagande

Grunder för överklagandet:
1. Beslutet inte har tagits i laga ordning
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.

Analys

1. Ärendet om matchen fanns inte på dagordningen, utan föredrogs muntligt på sammanträdet av fritidsdirektören. Några handlingar hade därmed heller inte gått ut. Ärendet var inte berett. Ledamöterna hade inga möjligheter att inhämta kunskaper eller fakta i ärendet. Detta var en avsiktlig handling från nämndens ordförande för att förhindra en saklig behandling.

Malmö kommun har tecknat kontrakt med Svenska tennisförbundet. I kontraktet ansvarar kommunen för genomförandet av matchen inför betalande publik. Som vid alla andra publika sportarrangemang i Sverige finns det risk att vissa grupper kan störa ordningen. Kommunen, som ansvarar för säkerheten i hallen, kan då ta hjälp av polisen för att säkerställa ordningen. Håkan Jarborg Eriksson, chef för polisinsatsen utanför arenan, sade att polisen inte ser några ökade risker om matchen spelas inför publik.
Det har gått tidigare att på ett säkert sätt sköta insläpp och biljettförsäljning som undviker att man får några oroligheter inne i arenan”, konstaterade Jarborg Eriksson.
Polisen fastställer att det går att säkerställa spel av matchen inför publik. Polisens utsaga var välkänd för nämnden när de fattade sitt beslut, vilket bekräftades av Håkan Jarborg Eriksson. Trots detta fattar nämnden sitt beslut med rösterna 5 mot 4 och hänvisar till säkerheten. I själva verket var den styrande vänstermajoriteten emot att matchen skulle genomföras (se kommunalrådet Ilmar Reepalus uttalande). Själva röstandelen pekar på att 4 ledamöter av 9 som röstade emot visste att beslutet inte är grundat på säkerhetsaspekter. I annat fall är det svårt att förstå att dessa ledamöter ville riskera åskådarnas säkerhet. Beslutet vilar på felaktiga och missvisande grunder och anses därför inte tagits i laga ordning. (Jämförelse kan göras med bygglovsbeslut i byggnadsnämnd som grundas på en avsiktlig felaktig utredning, fakta som är välkänd för ledamöterna). Genom sitt felaktiga beslut har nämnden orsakat en ekonomisk förlust på 3,2 miljoner kronor för kommunen.

2. Beslutet som fattades har en utrikespolitisk karaktär. Nämnden vill manifestera sitt missnöje med Israel politik. Det ligger inte inom kommunens kompetensområde. Det är svenska regeringen som har mandat att bedriva utrikespolitik. UD eller riksdagen har inte fattat något beslut som motiverar kommunalt ingrepp i ärendet. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.

Yrkande

Undertecknad yrkar
att beslutet skall upphävas med omedelbar verkan.
För att matchen skall kunna spelas inför publik och för att biljetter skall kunna säljas yrkas också
att ett verkställighetsförbud mot beslutet införs omgående
Vilket därmed öppnar för biljettförsäljning och insläpp av åskådare till matcherna.

Undertecknad och överklagande:

Noe Kupfer
Södra Förstadsgatan 40 A
211 43 MALMÖ

Sydsvenskan Skånskan SvD 2 DN 2 3 AB

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Politiken

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: