Pogromrop och svenska media

En gästskribent har skrivit ett inlägg:

Den överväldigande delen av svenska tidningsläsare, radiolyssnare och TV-tittare tror idag att en lugn och värdig demonstration i Malmö i lördags spårade ur under de allra sista mikrosekunderna på grund av idioterna (Malmöpolisens beteckning) från AFA (vilka av en mystisk anledning ofta kallas antifascister). En typisk svensk tidningsrubrik sammanfattar dagen med ”Stökigt slut på lugn protest mot matchen”.

Idag, fyra dagar senare, tas hittills mindre uppmärksammade aspekter av denna ”folkfest” upp på två svenska ledarsidor.

Gudmundson i SvD
Barvå i NWT

Mobbens antisemitiska pogromtillropKhaybar Khaybar ya Yahoud, jaish Muhammad saufa ya‘ud” (Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé kommer tillbaka) har varit kända sedan i lördags då de hördes under den ”värdiga” delen av demonstrationen. De har varit publicerade på Youtube och på ett flertal bloggar där de även har kommenterats. Det har för några ytterst få redaktioner tagit över en halv vecka att uppmärksamma detta. Mediepådraget i Malmö i lördags var tydligen någon annanstans när detta utspelade sig. Hade de följt den ”fredliga” demonstrationen så skulle de med all sannolikhet inte ha begripit ett smack, för vem kunde ha anat att en demonstration med Palestinagrupper bland huvudorganisatörerna och Per Gahrton som huvudtalare kommer att tappa masken just på arabiska under sin Hamasflagga?

Organisatörer och huvudtalare har fått besvara några tama frågor om varför de hade valt att låta sig ”överraskas” av de där främmande AFA-elementen som de hade släppt in. Ingen har angripit organisatörernas och de bakomliggande organisationernas uppenbara grundidé: att mobilisera alla krafter som man kan attrahera, alltså även antisemiter, rasister, våldsverkare, terroristsympatisörer (jo, Hamassympatisörer räknas dit), militanta muslimer, tokvänstern och tokhögern, till en attack på Israel som ju är ställföreträdande satan i deras värld. Att man sedan genomför en brutal manifestation för sin sak under det minst sagt aggresiva slagordet ”Stoppa matchen” är ju föga överraskande, men då är det mera opportunt att i stället uppmärksamma AFA:s ”Det är vi som bestämmer”, annars skulle man störa bilden av de få dumma som förstör ryktet för de många snälla.

Att detta inte har bevakats från början, inte kommenterats av polisen och rättsväsendet, inte uppmärksammats av media, och dyker upp i pressen först nu, ger en förfärande bild av tillståndet för Sverige som en rättsstat med frisk luft att andas i och de fria medierna som dess väktare.

Här har inte minst press, radio och TV en del att göra för att om möjligt komma ifatt den verklighet som de har i uppdrag att bevaka och göra förståelig.

ETC 2 Barometern AB KrB 2 3 HD Dagen Sydsvenskan 2 SvD

Newsmill 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: