Amnesty avslöjade TTs bluff: Det dog inte alls ‘473 barn’ i Gaza

ANTALET DÖDADE ‘BARN’ I GAZA ÖVERDREVS MED DRYGT 60 PROCENT

Amnesty Internationals senaste rapport om striderna i Gaza visar att nyhetsbyrån Tidningarnas Telegrambyrå (TT) medvetet ljugit, och överdrivit antalet dödade ”barn” med uppåt 60 procent. TT har använt falska motbevisade siffror direkt från Hamas, utan att klart uppge det för nyhetskonsumenterna, och sedan bedrägligt påstått att Amnesty ”accepterat” siffrorna.

Amnestys rapport visar att det inte alls dödats ”410 barn” eller ”437 barn”, som TT har hävdat ända sedan eldupphöret i januari. I själva verket handlar det på sin höjd om drygt 300 personer under 18 år, enligt Amnesty. Och enligt den palestinska människorättsorganisationen PCHR, är siffran ännu lägre, nämligen 288. TT:s Hamas-uppgifter innebär en överdrift på mellan 42 och 64 procent.

Det är endast det totala antalet döda som Amnesty ”accepterat”, i likhet med Israel. Inte fördelningen mellan hur många av dem som är ”barn”, civila och terrorister. Amnestys och PCHR:s siffror närmar sig nu Israels, som är baserade på en 200-sidig rapport med namn och ID-nummer på de avlidna (till skillnad från Amnestys). Israels namnlistor visar att det totala antalet civila kvinnor, barn och äldre män, uppgår till sammanlagt 300. Detaljer kring skillnaderna mellan PCHR:s och Israels siffror finns här.

TT:S LÖGNER ÄR MOTORN BAKOM ISRAELHATET I SVERIGE

Genom att medvetet ha tonat ned alla andra siffror än dem från Hamas, har TT sett till att de falska uppgifterna kunnat användas för att elda på israelhatet i Sverige. Inte minst av Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu. Han talade om ”över 400 mördade barn”, och påstod i en radiodebatt att Israel bombat en FN-skola i Jabaliya. Reepalu har aldrig nåtts av nyheten att FN fullständigt har dementerat påståendet om skolan. Det beror på att TT, som rapporterade de falska anklagelserna, vägrade att publicera FN:s dementi när det avslöjades att händelsen aldrig ägt rum.

Andra som villigt låtit sig luras av TT om antalet dödade ”barn” är Jan Guillou, Lars Ohly (V) och hans partikamrat Hans Linde, Stoppa Matchens Olof Holmgren, Palestinagrupperna under ledning av Per Gahrton, lobbygruppen Diakonia, proggaren Mikael Wiehe, Bitte Hammargren, men också biståndsminister Gunilla Carlsson. De falska anklagelserna har publicerats i alla tidningar som prenumererar på TT:s telegram, och har upprepats i TV, radio, i hundratals debattartiklar, insändare och på bloggar.

TT:s bedrägeri, med den genomslagskraft det får, är utstuderat, vilket framgår i ett telegram på onsdagen. Där försöker TT nu tapetsera över sina lögner, genom att påstå att Amnesty ”accepterat” Hamas siffror, inkl. att ”437 barn” skulle ha dödats:

Dödssiffrorna för Gaza accepteras av en rad internationella organisationer, bland dem Amnesty, men är omstridda när det gäller hur många av de manliga döda som ska betraktas som stridande.

Notera manipulationen. De radikalt skilda uppgifterna om antalet döda ”barn” nämns inte. Intrycket som ges är att Amnesty accepterat siffrorna, men att de är omstridda av någon annan, och endast ifråga om vem som är stridande. Så spacklar man över en blodslögn.

I själva verket slår Amnesty hål på Hamas siffror, och visar att antalet dödade ”barn” har överdrivits med mellan 42 och 64 procent, inkl. i förhållande till statistik från den palestinska människorättsgruppen PCHR. TT, som uppenbarligen föredrar terroristkällor som gripits ur luften, struntar dessutom blankt i att också Israel, med omfattande belägg i form av namn- och ID-listor, bestrider Hamas påståenden. Och att samtliga människorättsgrupper, inkl. Human Rights Watch (HRW) och Röda Korset, fördömt terrorgruppens användning av den egna civilbefolkningen som sköldar, i ett område där majoriteten av befolkningen är under 18 år. Det är dessa olagliga metoder, samt utnyttjandet av minderåriga som barnsoldater, som förklarar dödstalen.  Se nedanstående:

– Hjälparbetare: Barnen deltar i striderna (VIDEO)
– Brittisk överste: Ingen armé skyddar civila så mycket som Israels (VIDEO)
– Hamas försåtsminerade en hel skola och ett zoo (VIDEO)
– När Hamas använder barn som skydd (VIDEO)
– Hamas: Vi försåtsminerade våra bostadshus (VIDEO)
– Hamas använde journalister som sköldar (VIDEO), och lät dem bombas
– HRW tar upp de palestinska områdena i sin rapport om barnsoldater

TT FÖREDRAR TERRORGRUPPEN HAMAS SOM KÄLLA

Det totala antalet dödade i Gaza, ca 1300, är i praktiken inte omtvistat. Både Israels och palestiniernas siffror sammanfaller här ganska väl. Skillnaden ligger i att Hamas grovt överdrivit antalet dödade ”barn”, dvs människor under 18 år (och naturligtvis struntat i om de deltagit som Hamas barnsoldater, dvs pojkar under 18 år). Den andra skillnaden är beräkningen av andelen dödade terrorister. Hamas påstår, utan belägg, att en överväldigande majoritet av de dödade är ”civila”, medan Israels 200-sidiga rapport, med ID-nummer, namn på alla som omkommit och omständigheterna kring dödsfallet, visat att upp till två tredjedelar av de döda i Gaza var stridande

Genomgående har TT beskrivit Hamas siffror som kommande från ”palestinska sjukhuskällor”, i syfte att dölja att det är en Hamas-källa. Den finten är lätt att skärskåda med hjälp av internationella nyhetsorganisationer såsom Reuters, som ända sedan början har understrukit att källan till de siffrorna i själva verket är Hamas:

The Hamas-run Health Ministry in Gaza said at least 1,300 Palestinians, among them at least 410 children, have been killed in the Gaza offensive.

BBC rapporterade redan några månader före striderna att Hamas tagit över alla sjukhus i Gaza och sparkat alla läkare som inte stödjer Hamas. Både DN och den ansedda International Herald Tribune rapporterade på plats att beväpnade Hamas-män, kamouflerade i civila kläder, gick runt på sjukhusen under kriget. Inget av detta togs upp av TT. Hamas absurda påståenden om att endast ett hundratal egna män hade dödats, och att de skjutit ned flera israeliska helikoptrar och flygplan, tonades ned av TT i syfte att inte skada ”trovärdigheten” i Hamas övriga påståenden, såsom dödstalen bland ”civila”.

TT TONADE NED RAPPORTER SOM MOTBEVISAR HAMAS FALSARIER

Först i förra veckan publicerade TT de nya dödssiffrorna från den palestinska människorättsgruppen PCHR. Dvs en och en halv månad efter att Reuters skrev om dem den 23 januari. Statistiken visar att endast 288 ”barn” omkommit, inte 410 eller 473 som TT:s Hamaskällor påstått. Men trots att statistiken avslöjade att TT hade överdrivit antalet döda ”barn” med uppåt 60 procent, valde TT att i telegramrubriken om PCHR:s siffror fokusera på det totala antalet dödade i Gaza, dvs inkl. terrorister. En siffra som det inte råder någon större oenighet om, så länge den inte preciserar andelen terrorister. Endast den specialintresserade läsaren skulle i brödtexten märka den hisnande skillnaden i antalet dödade ”barn” jämfört med Hamas uppgifter. Trots att det dödstalet varit kärnan i agitationen mot Israel valde TT att låtsas som ingenting. TT anser kanske att en överdrift på nästan 150 dödade ”barn”, är en bagatell? Eller?

Nästa pusselbit i TT:s mörkläggning är Amnesty International. Redan den 23 februari, dvs för snart en månad sedan, publicerade Amnesty sin rapport om Gazakriget. TT rapporterade om rapporten samma dag som den kom ut, men skrev då inte ett ord om att Amnesty, redan på första sidan, visade att TT:s Hamas-källor grovt överdrivit antalet dödade ”barn”. Istället fokuserade TT på Amnestys krav på ”vapenembargo” mot både Israel och Hamas.

TT FÖRFALSKAR AMNESTYS RAPPORT

Den sista etappen i bluffen kom igår på onsdagen, när TT valde att tota ihop en ”sammanfattning” av Gazakriget. Då drog nyhetsbyrån fram Amnestys rapport från den 23 februari igen. Skulle ”nyhetsbyrån” nu äntligen nämna att dödstalet grovt överdrivits? Lägg märke till vilka siffror Tidningarnas Telegrambyrå väljer att använda nedan. Hamas, PCHR:s, Amnestys eller Israels?

Palestinska sjukhuskällor [dvs Hamas hälsoministerium, enl. Reuters/FiM:s anm.] uppger att 1.330 palestinier miste livet. Av dem uppges 437 vara barn. Israel förlorade under kriget tio soldater och tre civila.

Dödssiffrorna för Gaza accepteras av en rad internationella organisationer, bland dem Amnesty, men är omstridda när det gäller hur många av de manliga döda som ska betraktas som stridande.

Det blev alltså Hamas siffror som citeras, som överdriver med uppåt 60 procent, och under täckmanteln ”sjukhuskällor”. Inte Amnestys eller PCHR:s siffror. Till Hamas-siffrorna fogas också det direkt lögnaktiga påståendet att Amnesty ”accepterar” terrorgruppens påståenden, men inte ett ord om antalet ”barn”.

Och idag fortsätter TT:s Jan Winter, sin vana trogen, med att helt utelämna Amnestys kritik mot Hamas, och istället styra in samtalet med Brian Dooley på Israel.

SvD, 2, 3, DN, 2, 3, 4, Ab, 2, 3, Dag, B, Db, 2, Vg, 2, 3, 4, N, 2, 3, 4, Smp, Ps, 2, 3, 4, M, 2, 3, T, 2, 3, Ab, R, 2, 3.

Läs också:

Svenska medier om överdrifterna om Gaza
TT:s Mellanösterntelegram är palestinska partsinlagor
– Palestinier: Gaza är en misär skapad medvetet av arabländerna
– Danofsky: Israels armé undersöker sina soldaters agerande i Gaza
– Svansbo: Granska även Amnesty
– SKMA: Hur kan en antisemitisk blogg vara ”bra”? (kort version i Expressen)
– Karl Rydå i UNT: Låt det inte bli en ny hatfest
– I SvD Kultur: Ta avstånd från spektaklet i Genève
– Mina tankar om Bengt Therners Israelrapportering i SR

samt Al Hamatzav, MXp, 2, Adania, IiS, Sapere aude, 2, Charlotte Wiberg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken, Video YouTube

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: