Gazakriget – en utmaning för sjukvården och media

Från Svenska Magen David Adoms tidning, Livräddaren, hämtar vi en artikel av Josef Milerad:

Gazakriget – en utmaning för sjukvården och media

Den svenska allmänheten har under Gazakriget fått så många Israelkritiska rapporter att flertalet tidningsläsare, radiolyssnare och TV-tittare har hunnit glömma hur denna konflikt egentligen startade.

I december 2008 kunde en självsäker och militärt stark Hamasledning förkasta en fortsatt vapenvilamed Israel. Trots negativa reaktioner även från andra arabländer trappade organisationen upp raketbeskjutningen av södra Israel till ett närmast fullskaligt krig.

De flesta insatta bedömare t.ex. den ansedda internationella tidskriften »the Economist« menade att syftet med denna kampanj var att tvinga Israel till eftergifter – i första hand att få israelerna att upphäva blockaden av varutransporterna till Gaza.

Raketer mot civila är ett effektivt terrorvapen. Att hitta och slå ut mobila raketramper som lätt kan flyttas eller gömmas i byggnader som moskéer är en i det närmaste omöjlig uppgift. Det enda effektiva sättet att stoppa denna typ av raketanfall är att skicka in en reguljär arme som avväpnar terroristerna och förstör vapenlagren. En sådan markinvasion i ett tätbefolkat område som Gaza är ett mardrömsscenario för varje militärledning. Krig i stadsmiljö kan lätt bli till ett blodbad där både oskyldiga civila och de egna trupperna drabbas hårt. Demokratiskt styrda länder är inte beredda sådana att acceptera sådana förluster i människoliv, något som Hamasledningen var väl medveten om när man trappade upp sin raketbeskjutning av civila mål. Man kunde till och med kosta på sig lite övermod – den »sionistiska fienden« inbjöds att invadera Gaza för att där dränkas i sitt eget blod.

Både Hamas och allmänheten togs på sängen av Israels militära offensiv. Man vågade göra det som få trodde var militärt genomförbart. Efter intensiva luftangrepp följde en markoffensiv som slog ut Hamas infrastruktur. Organisationens tal om blodbad och vedergällning visade sig mest vara tomma hot. Ledningen för Hamas flydde tidigt från striderna i Gaza. Den israeliska armen kunde mot alla odds utföra sin operation praktiskt taget utan några egna förluster.

Civila i Gaza drabbades hårt. Enligt palestinska källor dog omkring 1400 personer därav en stor andel barn. Dessa uppgifter har inte verifierats av oberoende observatörer och även siffrorna kan vara överdrivna så var antalet civila offer tragiskt högt.

Å andra sidan var antalet drabbade betydligt lägre än under andra motsvarande konflikter. Under den korta Georgienkrisen i höstas dog närmare 2000 civila i striderna enligt officiella källor.

Har Israel följt de internationella regler som syftar att skydda civilbefolkningen i krig? Kunde man ha gjort mer för att minska antalet civila som drabbats? Eftersom inga oberoende observatörer fanns på plats under konflikten finns inga helt säkra svar på dessa frågor – oberoende vittnesmål är grunden för all faktarapportering.

Mot denna bakgrund är det förvånande att så många svenska medier har ansett sig ha full visshet om att Israel har brutit mot en rad internationella regler. Tidningar och etermedia har hävdat att Israel med flit beskjutit civila, skolor moskéer och sjukhus och hindrat humanitär hjälp att komma fram.

Uppgifterna har visserligen presenterats som om de kom från oberoende källor men de har byggt på uttalanden av enskilda Gazabor eller andrahandsuppgifter från Al Jazeera en kanal som knappast gjort sig känd för sin objektivitet i Mellanösternkonflikten.

Ett bra exempel på hur man underlåtit att redovisa sina källor var de många reportagen om den norske läkaren Mads Gilbert. Gilbert som på en oklar väg kommit till Al Shifa-sjukhuset i Gaza i början av konflikten skickade ut ett nödrop till internationella medier och läkarorganisationer.

Sjukhuset i Gaza översvämmades av döda och sårade skrev Gilbert. Man bokstavligen vadade i blod och det var brist på alla basala medicinska förnödenheter. Gilbert hyllades i alla media för sina humanitära insatser för de sårade i Gaza och presenterades för allmänheten som ett engagerat och opartiskt skandinaviskt vittne.

Att dr Gilbert är mycket engagerad råder det ingen tvekan om men vilken typ av engagemang det egentligen rörde sig om har undanhållits den svenska allmänheten. Gilbert som är medlem i ett maoistiskt kommunistparti blev känd år 2001 när han i den norska dagstidningen Dagbladet uttalade sitt stöd för terroristattackerna mot World Trade Center den elfte september. (Dagbladet).

Tillsammans med sin kollega Erik Fosse har Gilbert startat flera organisationer som ger stöd och bistånd till islamistiska extremistgrupper som Hizbollahs martyrbrigader. Alla dessa uppgifter är kända fakta som alla kan läsa om på Wikipedia och de kan inte ha varit okända för de journalister som hyllat Gilbert i sina program. Att inte nämna att Gilbert i hög grad varit involverad på den ena sidan i konflikten är att vilseleda läsarna.

Bara någon vecka efter Gilberts nödrop besökte Internationella Röda Korsets generalsekreterare Jakob Kellenberger Al Shifa-sjukhuset i Gaza, samma sjukvårdsinrättning som Gilbert rapporterat ifrån. Kellenbergers officiella rapport refererades i New York Times men har inte mig veterligt återgetts i svenska media. Enligt Kellenberger rådde ingen kris på Al Shifa, de palestinska läkarna har läget under kontroll och det fanns ingen akut brist på mediciner eller sjukvårdsmaterial.

Man kan fundera över varför denna officiella rapport förbigicks med tystnad trots att den tog upp frågor som man nyligen gett så mycket uppmärksamhet åt. Kanhända passade den inte i den bild av Israels brott mot humanitärt bistånd som hade målats upp.

Två andra episoder under kriget som gav upphov till en utbredd kritik mot Israel rubriker var beskjutningen av en UNWRA stödd skola där 43 barn påstods ha omkommit och striderna kring al Quds sjukhus i Gaza som påstods ha blivit beskjutet och totalförstört. En FN-kommission som har granskat ärendet har tillbakavisat uppgifterna om den påstådda israeliska beskjutningen.

Anklagelserna grundade sig på missuppfattningar och obekräftade uppgifter. Denna dementi från FN borde vara viktig att ta upp för de media som så ingående rapporterat om Israels beskjutning av skolan. Publicering av felaktiga uppgifter bör föranleda ett tillrättaläggande men inga svenska media har tagit upp FN-rapporten eller informerat om det ursprungliga reportaget byggde på felaktiga uppgifter. Man har inte heller korrigerat uppgifterna om det påstått totalförstörd sjukhuset som i själva verket var helt igång efter en mindre reparation.

Man kan fundera över om dessa händelser var olycksfall i arbetet eller om vissa svenska medier medvetet väljer att vidarebefordra uppgifter som misskrediterar Israel – vare sig de är sanna eller inte.

Att det förekommer en selektiv rapportering borde oroa både allmänheten och alla de journalister som månar om medias integritet och oavhängighet. Grunden för journalistik är att man så långt som möjligt kontrollera sina uppgifter och använder sig av oberoende källor. I de fall där sådana inte finns upplyser man sin publik om att källan inte är opartisk. Så har det inte gått till i rapporteringen från Gaza.

Det finns troligen ett antal olika förklaringar till varför media varit tendentiösa i sin rapportering från Gazakriget. Oberoende av vilken förklaring som gäller finns det ingen anledning att man som tidningsläsare eller TV-tittare acceptera vinklade nyheter. Alla redaktioner vet mycket väl vilka spelreglerna är och vad som menas med opartiskhet.

Så nästa gång du stöter på obekräftade uppgifter som har udden riktad mot Israel eller någon annan så skriv ett vänligt men tydligt brev till redaktionschefen eller chefredaktören. Fråga vad man har för belägg för den uppgift man publicerat eller om uppgifter varit felaktig varför man inte har infört en dementi.

Media idag har inte råd att vara arroganta mot läsare eller tittare som kommer med saklig och underbyggd kritik. Så dra dig inte för att skriva.

Josef Milerad

Barometern BLT HD

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer

Etiketter: , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: