TT förfalskar Gerstenfelds beskrivning av Olof Palme och KG Hammar

TT anser att en demonstration där det ropas ”Död åt judarna” är ett uttryck för ”antisionism”:

TT om "antisionism"

Den norska finansministern, som deltog i marschen, uppgavs först ha sjungit med, men den aktuella artikeln i Jerusalem Post togs bort när felet uppdagades (den är återpublicerad här). En norsk överlevare från Förintelsen, Imre Hercz, (som inte citerades i artikeln, trots att TT:s telegram ger intrycket att denne felciterats) tyckte att journalisten borde ha poängterat att antisemitismen främst berör en minoritet bland de vänsterradikala och 68:arna i Norge, och inte övriga befolkningen. Norges rabbin intervjuas och berättar om den allt hätskare stämningen. Även motsatta uppfattningar kommer till tals. Bl.a. en representant för det norska mediefacket, som inte såg sig se några tecken på ökat hat mot judar i Norge, i motsats till de exempel som ges.

I senare uppdateringar försöker TT rättfärdiga sin rubrik om ”antisionism” genom att påstå att Jerusalem Post beskriver att ”det norska samhället genomsyras av stark antisionistisk och antiisraelisk hållning”. Men Jerusalem Post talar inte om ”antisionism” en enda gång. I både rubrik och inledning nämndes de antisemitiska och anti-israeliska stämningarna i Norge, där uppmaningarna att döda judar var ett exempel: Norway: Increased anti-Semitism has local Jews anxious.

Men TT nöjer sig inte med att beskriva detta som ”antisionism”. Man går vidare med att förfalska innehållet i en skrift av Manfred Gerstenfeld som heter Behind the Humanitarian Mask (pdf), och som behandlar attityder till judar och Israel i Skandinavien. För ca. en månad sedan var TT snabb med att tillskriva honom åsikten att ”norrmän” är barbariska. I själva verket hade han kommenterat den norska valjakten i norsk TV som ett svar på hur israeler beskrevs i den norska debatten. Nu kommer TT:s nästa försök att angripa honom (vår fetstil):

I boken betecknas bland andra Olof Palme och förre ärkebiskopen K G Hammar som antisemiter och Förintelseförnekare för att de uttryckt stöd för palestiniernas sak.

Men inte vid ett enda tillfälle anklagar Gerstenfeld Palme eller Hammar för att vara Förintelseförnekare, som TT påstår. Gerstenfeld redogör för Palmes uttalanden där han smutskastar israeler som nazister och Israel som en naziststat, och därigenom inverterade Förintelsen. Inte förnekade den (vår fetstil):

The late Olof Palme, an internationally known Social Democratic prime minister of Sweden, was among the first European leaders to accuse Israelis of being like Nazis. He will go down in history as one of the first Western Holocaust inverters at government level.

Gerstenfeld beskriver med rätta Palmes kopplingar mellan israeler och nazister som antisemitiska. Ingenstans gör han gällande att kritiken om invertering av Förintelsen skulle bero på Palmes ”stöd för palestiniernas sak”, som TT vill framställa det som. Han skriver tydligt att det handlar om Palmes jämförelser med nazisterna. Palmes ställningstaganden i själva Mellanösternkonflikten beskrivs däremot på sin höjd som anti-israeliska, och KG Hammar identifieras korrekt som en israelhatare (skriften skrevs före KG Hammars vägran att hedra minnet av Förintelsen med hänvisning till Hamaskriget i Gaza).

TT:s utrikesredaktion försöker bagatellisera det som presenteras i Manfred Gerstenfelds bok. Eftersom TT hänvisar till uppmaningar av typen ”Död åt judarna” som ”antisionism” så är det inte särskilt förvånande.

D S A B K T D H Sy Sp DN AB VG 2 Dagbladet 2 3 Dagen BLT Barometern HD KrB TrA YA Riks24 SmP TV2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: