Henning Mankell har inget folkligt stöd i Jerusalem

SVENSK FÖRFATTARE TACKAR JA TILL DIKTATORISKA ARABFÖRBUNDET

Ett i övrigt uppskattat författarskap ger inte per automatik, som bekant, något politiskt omdöme utanför den litterära världen. Den vänsterradikale Henning Mankells boktitlar ”Steget Efter” och ”Villospår” lämpar sig utmärkt för att beskriva dennes förhållande till den israelisk-arabiska konflikten. Nu senast har den firade deckarförfattaren lånat sig som springpojke åt det diktatoriska Arabförbundet och den Fatahstyrda Palestinska Myndigheten i deras försök att kringgå fredsavtalen om Mellanöstern, och förneka Israels koppling till Jerusalem.

Dessa organ har, delvis via bulvaner, organiserat vad som utåt beskrevs som en palestinsk litterär festival i staden. Det är inget fel med en arabisk festival i sig. Sådana finns det redan tonvis. Men målet med Arabförbundets och Ramallah-myndighetens engagemang i vad som annars skulle kunna vara sprunget ur lokala organisationer, är att försöka skapa ett brohuvud för den Palestinska Myndigheten in i Jerusalem, och för en delning av staden. Det går stick i stäv, inte bara med den judiska befolkningsmajoritetens önskemål, utan också med den arabiska befolkningens. Det strider även mot fredsavtalen, som förbjuder den Palestinska Ramallah-Myndigheten från att agera i Jerusalem. Det är inte heller helt klart varför en svensk deckarförfattare ska gästtala på en festival reserverad för palestinsk litteratur.

Redan i ett ”upprop” år 2005 visade Mankell att rollen som svensk deckarförfattare, med tidigare engagemang i FiB/Kulturfront och det maoistiska Arbeidernes Kommunistparti, inte nödvändigtvis är en garanti för att kunna begripa internationella konflikter tusentals mil från Stockholm. Fiction-författaren gick då till ensidig attack mot Israel och hävdade att landet var en ”apartheidstat”, att israeliska araber inte får göra militärtjänst, att 780 000 palestinier ”fördrevs” 1948 samt att endast judar får köpa statsägd mark (vilket ingen får göra; däremot får alla leasa mark). Alla dessa påståenden är sakligt felaktiga.

MANKELL ENSAM OM ATT KOMMENTERA ISRAEL

I lördags var det alltså dags för författaren att delta i evenemanget organiserat i Jerusalem av det 20-tal diktaturer som ingår i Arabförbundet. I år har Arabförbundet, med stater som Syrien, Libyen och Sudan, nämligen utropat Israels huvudstad till ”arabisk kulturhuvudstad 2009”. Men inte nog med det. Israel flaggar för att även den Fatahstyrda Palestinska Myndigheten ligger bakom finansieringen och organisationen av jippot i brott mot fredsavtalen (se nedan), bl.a. genom dess kulturdepartement och bank som länken till Arabförbundet ovan visar. Henning Mankell var den ende av deltagarna som citerades med hätska anklagelser mot Israel när den palestinska myndighetens PR-jippo ställdes in på lördagen: ”- Apartheid”, fräste han till tidningen Guardian.

FREDSAVTALEN UTESLUTER PALESTINSKA MYNDIGHETENS INBLANDNING

Det bör understrykas att israeliska araber och Jerusalem-palestinier självklart har full frihet att ordna så många evenemang de vill i Israel, både kulturella och politiska (vilket de inte har i de palestinska områdena eller i arabvärlden). Däremot är det något helt annat när det är den Fatahstyrda Palestinska Myndigheten i Ramallah som ligger bakom. Det är inte bara Israel som motsätter sig inblandning från den Palestinska Myndigheten, utan det utesluts klart och tydligt i Osloavtalen från 1993, som palestinierna har accepterat och skrivit under. Israel innehar, enligt avtalet, full suveränitet över hela Jerusalem tills något annat överenskommits, och den palestinska myndigheten har ingen jurisdiktion i staden:

Jurisdiction of the Council [den Palestinska Myndigheten / FiM:s anm.] will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis.

HENNING MANKELLS VÄRDAR STÖDJER FOLKMORDET I DARFUR

Henning Mankell beskyller Israel för ”apartheid” när man i själva verket upprätthåller fredsavtalen. Han tycks däremot inte ha några som helst problem med att hans värdar, Arabförbundet tillsammans med palestinierna, i våras gav sitt fulla stöd till det arabiska folkmordet mot svarta i Darfur, och den internationellt efterlyste sudanesiske presidenten Omar al-Bashir. Då hördes inget tal om arabisk apartheid från den svenske deckarförfattaren.

ARABERNA MOTSÄTTER SIG PALESTINSKT STYRE I JERUSALEM

Henning Mankells propaganda för Ramallahregimens planer i Jerusalem har inte heller något stöd hos den arabiska befolkningen i staden. Den motsätter sig en delning av staden, och vill inte att den israeliska huvudstadens östra delar ska lämnas över till den korrumperade och diktatoriska palestinska regimen. Se exempelvis här, här, här, här och här.

Det är också ironiskt att det brittiska Kulturrådet involverats i helgens evenemang. Storbritannien skulle förstås aldrig tillåta irländska myndigheter att utnämna Belfast till ”Irlands kulturhuvudstad”. Lettland skulle aldrig tillåta Ryssland att sätta ihop en festival i Riga, och utnämna staden till ”rysk kulturhuvudstad”, trots att en stor andel av stadens invånare har rysk bakgrund. Sådana kulturella evenemang sköts av inrikes organisationer och av minoriteterna själva.

ARABVÄRLDEN FÖRSÖKTE TA JERUSALEM TROTS JUDISK BEFOLKNINGSMAJORITET

Det som palestinierna kallar ”östra” Jerusalem inkluderar Gamla Stan, med judendomens heligaste platser. Det ska också påpekas att judarna varit den största befolkningsgruppen i Jerusalem sedan åtminstone 1840-talet, dvs ett sekel före Israels återupprättande. Och innan Jordanien olagligt invaderade Jerusalem 1948 och fördrev alla judiska invånare från ”östra” Jerusalem, och innan Israels återupprättande, bodde det fler judar i de ”muslimska” kvarteren i Gamla Staden och i östra Jerusalem än i de ”judiska” områdena. Inte färre än 22 synagogor fanns och finns i de ”muslimska” kvarteren. Människor bodde tillsammans.

Det så kallade ”arabiska östra” Jerusalem kom till först efter att Jordanien hade fördrivit alla judar därifrån 1948, och därigenom skapat en rent arabisk ockuperad apartheidenklav i staden.

Jerusalem har aldrig varit huvudstad i någon arabisk statsbildning, och är det judiska folkets vagga sedan flera millenier. När FN 1947 i resolution 181 föreslog att staden, trots dess judiska majoritet, tillfälligt skulle göras till en internationell zon i väntan på en folkomröstning om dess status efter 10 år, förkastade arabvärlden förslaget och startade krig. Jordanien intog och annekterade Gamla Staden med dess heliga platser samt stadens östra del, och fördrev alla judar därifrån. Därmed hade arabvärlden med sin aggression annullerat resolutionen, och FN sade inte ett knyst under de årtionden som följde. Judar och kristna förbjöds tillträde till sina heliga platser i 19 år, ända tills Israel lyckades häva Jordaniens olagliga ockupation av staden, i samband med att Jordanien förlorade sitt anfall mot Israel i sexdagarskriget 1967. Endast som israelisk huvudstad har full religionsfrihet och fulla demokratiska rättigheter för alla respekterats.

Vad är det som driver Henning Mankell att agera marionett åt Fatah och Arabförbundet, i motsats till vad den judiska och arabiska befolkningen i Israels huvudstad önskar?

SvD, 2, 3, 4, DN, 2, 3, 4, 5, Dag, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ab, 2, Ps, Syd, 2, 3, Hd, 2, 3, 4, B, Nm, N24, Db, R24, 2, 3, Vg, 2, N, 2, 3, 4,

Läs också:
Dore Gold: The Struggle for Jerusalem, om stadens moderna historia
EoZ: Djupare genomgång av Jerusalems folkrättsliga status

Bloggar:
Gurgîn om en kurdisk familj i Israel och dess dansande hund (VIDEO), UNT:s ledarblogg, Gudmundson, Gulan Avci, Svansbo, Iis, 2, Dick Erixon, Mina tankar, MXp, Sapere aude, Israelnyheter, 2, Aqurette, 2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Litteratur, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: