Lögn eller inkompetens, Helle Klein?

Ingen historiker har någonsin gjort ett sådant påstående. Inte ens palestinska historiker. Det har aldrig tidigare hörts. Men i dagens Aftonbladet kommer ett ”scoop”. Den politiska chefredaktören Helle Klein skriver följande när hon ska förklara vad ”naqba” betyder:

”den stora deportationen av 700 000 palestinier i samband med att staten Israel bildades”

Aftonbladets Helle Klein

Aftonbladets Helle Klein

Påståendet är av samma typ som dem som går ut på att 11-septemberattackerna var ett insiderjobb eller dem som hävdade att den första månlandningen var inspelad i en TV-studio. Dvs en dårpippi-lögn. Även de mest radikala ”nya” Mellanösternhistorikerna uppger att mellan 80 och 90 procent av de palestinska araber som flydde det nyfödda Israel 1948 och flyttade till de invaderande fiendeländerna gjorde det på eget bevåg och efter uppmaningar av palestinska och arabiska ledare (se exempel längst ned). Detta utan att överhuvudtaget ha varit i närheten av en israel, och trots att Israel uppmanade dem att stanna kvar. Endast 10 procent (och enligt de mest radikala upp till högst 20 procent) av de som flydde ska ha tvingats att evakuera i samband med kriget, på order av israeliska soldater. Helle Kleins påstående är alltså hisnande, och tidningen bör publicera en ursäkt och en rättelse.

Det är också lögn att påstå att palestinska araber flydde ”i samband med att staten Israel bildades”. De flydde på grund av och i samband med det krig som de palestinska ledarna startade mot Israel dagen efter dess självständighetsdag, tillsammans med Egypten, Syrien, Libanon, Transjordanien och Irak, med understöd från Saudiarabien och Jemen. Utan den arabiska invasionen hade det inte funnits en enda flykting. Arabländerna ockuperade det som skulle ha blivit en palestinsk stat under de kommande 19 åren, samt stora delar av Jerusalem.

ARABERNA DEKLARERADE ÖPPET ATT DE TÄNKTE BEGÅ FOLKMORD PÅ JUDARNA

Det ska också påpekas att den arabiska sidan inte tillät någon jude att fly. Alla civila judar som påträffades ställdes upp och arkebuserades på fläcken. De judar som inte hann fly mördades omedelbart. Här handlade det inte om individuella övertramp från enskilda befälhavare. Så gick det till när de arabiska invasionsarméerna och palestinierna rensade hela Gamla Staden i Jerusalem på judar i kriget, samt i Judéen-Samarien (sedermera omdöpt till Västbanken av Jordanien) samt i Negev. Araberna fördrev eller mördade alltså 100 procent av judarna i dessa områden. Den arabiska sidans klart uttalade syfte med kriget var att genomföra ett folkmord samt att utplåna Israel. På köpet stoppade de också skapandet av en palestinsk stat. Som tur var vann Israel och överlevde folkmordsförsöket, som var en uppföljare till Adolf Hitlers insatser bara några år tidigare (med vilken palestiniernas ledare Hajj al-Amin Husseini kollaborerade). Israel hade de största förlusterna. Hela 1 procent av den israeliska befolkningen hade dödats av araberna i kriget, vilket i dagens Sverige skulle motsvara 90.000 människor. Ca. 850 000 judar fördrevs från arabländerna, och berövades sina ägodelar. Tusentals mördades också i pogromer mot judar i arabländerna.

Helle Kleins påstående ovan är desto mer chockerande eftersom hon i åratal har profilerat sig i Aftonbladet som särskilt intresserad av just Mellanöstern. Nästan alla hennes artiklar i tidningen handlar om det (eller egentligen om Israel och palestinierna). Klein måste alltså vara fullständigt medveten om att påståendet är falskt. Något annat vore höjden av inkompetens. Den enda tänkbara slutsatsen är alltså att hon ljuger med avsikt. Och om hon, mot förmodan, skulle hävda att hon talar sanning så bör hon räkna med att bli kontaktad av hela världens Mellanösternhistoriker, som skulle vilja ta del av hennes bevismaterial och källor. Hon bör också förbereda sig på att bli inbjuden som föreläsningshållare över hela världen för att berätta om sina nya upptäckter.

VAD SÄGER ARABERNA SJÄLVA?

I väntan på att Helle Klein antingen ber om ursäkt och rättar sin artikel, alternativt presenterar sina källor, så kan vi läsa vad Syriens premiärminister skrev om kriget 1948 i sina memorarer. Och han borde veta vad som hände eftersom han deltog i det arabiska kriget mot Israel:

”Since 1948 we have been demanding the return of the refugees to their homes. But we ourselves are the ones who encouraged them to leave…We have brought destruction upon a million Arab refugees, by calling upon them and pleading with them to leave their land, their homes, their work and business…”

[Utdrag ur memoarerna skrivna av Khaled al-`Azm som var Syriens premiärminister under kriget 1948-1949 (publicerade i Beirut, 1973, part 1, pp. 386-387) ]

Till och med palestiniernas nuvarande president, Mahmoud Abbas, har skrivit om saken:

”The Arab armies entered Palestine …. they abandoned them, forced them to emigrate and to leave their homeland…The Arab States succeeded in scattering the Palestinian people.”

[Mahmoud Abbas i artikeln ”Madha `Alamna wa-Madha Yajib An Na`mal”, publicerad i PLO:s officiella tidning ”Falastin eth-Thawra”, Beirut, mars 1976 ]

Den palestinska tidningen Falastin, publicerad i det då krigförande landet Transjordanien (senare Jordanien) skrev nedanstående i en ledarartikel i februari 1949. Jordanien hade då invaderat och ockuperat hela Västbanken och östra Jerusalem, som rensats på judar:

”The Arab States encouraged the Palestine Arabs to leave their homes temporarily in order to be out of the way of the Arab invasion armies.”

Iraks premiärminister Nuri Said, vars land deltog i utplåningskriget mot Israel, citeras i boken ”Sir Am Nakbah” (The Secret Behind the Disaster), 1952, Nazareth av av Nimr el Hawari, tidigare befälhavare för den palestinska ungdomsorganisationen:

”We will smash the country with our guns and obliterate every place the Jews seek shelter in. The Arabs should conduct their wives and children to safe areas until the fighting has died down.”

DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, SvD, Ab, Syd, 2, 3, Dagen, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, 3, 4, Ex, 2, 3, N24, Hd, Vg, Vl, 2, 3, N, T2, R24, B, Db, 2, M

Läs också:
Dilsa Demirbag-Sten: Aftonbladet upplåter alltmer utrymme till fascister, islamister och Förintelseförnekare

Bloggar: Jonathan Leman om att FN-organet UNESCO kan få egyptisk rasist till chef (mer i NY Times), Konstant magasin om rasisten i UNESCO, IiS, Svensk historia om Hans Blix senaste utspel, Sapere aude om Hans Blix, Sapere aude, 2 om vilka krav som ställs på palestinierna, Rabnor, Danofsky for President om att försöka blidka Iran, MXp om Israels yttre hot, Svansbo om Amnestys trovärdighetsproblem, Fredrik Malm om Turkiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: