Palestinagrupperna – ett hinder för freden

Från Falun kommer ett inlägg signerat Adam Eberhag.

Onsdagen den 27:e maj anordnades ett seminarium på Falu Frigymnasium, öppet för allmänheten. Temat för seminariet var Mellanöstern, eller närmare bestämt konflikten mellan israeler och palestinier. Inbjudna var Palestinagrupperna i Falun och Svensk Israel-Information (förkortat SII), vilka skulle presentera sina respektive organisationer samt delta i de diskussionsforum vilka skulle anordnas vid olika tillfällen under seminariet. Representanten för SII kunde dock komma först klockan 19, medan representanterna för Palestinagrupperna anlände redan vid seminariets början, klockan 14.00. Ja, representanterna – de var fyra stycken, uppenbarligen kände Palestinagrupperna att de behövde vara flera.

Då en av representanterna för Palestinagrupperna skulle presentera sin organisation och deras syn på konflikten för de församlade seminariedeltagarna fokuserade han fullständigt på att kritisera Israel. Nå, kritisera är kanhända ett väl svagt ord – närmare sanningen vore att påstå att han smutskastade den judiska staten. Då hans tirad var klar bad en av seminariedeltagarna att få ordet. Hon presenterade sig som medlem i Samfundet Sverige-Israel, och pekade sakligt på en del brister i Palestinagruppernas resonemang. Nu stod det klart varför Palestinagrupperna hade ansett det vara nödvändigt att skicka ett flertal representanter; ty om de hade skickat en ensam representant hade de inte kunnat bruka vad som skulle visa sig vara deras främsta vapen vid debatter, nämligen ett systematiskt förlöjligande av sina meningsmotståndare – i det här fallet genom att hånskratta, sucka, stöna och viska högljutt till varandra medan representanten för Samfundet höll sin presentation (som var fullständigt oförberedd då hon kom dit som vanlig deltagare och inte för att försvara Israel från Palestinagruppernas påhopp).

Senare under dagen deltog jag i en diskussionsgrupp om säkerhetsfrågan, vilken är en så viktig del av konflikten. Två av Palestinagruppernas representanter var också där. Också här tycktes deras främsta syfte vara att smutskasta Israel. Jag reagerade mot att de förenklade konflikten så, framställde som svartvitt någonting som i verkligheten består av varje tänkbar nyans av grått. Jag ansåg, och anser, att detta enbart leder till en polarisering av de olika ståndpunkterna. Palestinagrupperna tycktes inte finna några problem i detta, sannolikt beroende på att de anser sig sitta inne med den absoluta sanningen – dvs att allt som går fel i Mellanöstern är Israels fel.

Genom sitt förenklande av konflikten mellan israeler och palestinier bidrar Palestinagrupperna till en polarisering av de olika ståndpunkterna gällande konflikten, och försvårar därmed en dialog. Därigenom bidrar Palestinagrupperna inte till det palestinska folkets välfärd, utan bara till att de olika parterna får svårare att mötas- och därmed utgör de ett hinder för fredsprocessen.

Adam Eberhag
Andraårsstudent Falu Frigymnasium

SvD HD Dick Erixon KvP MXp

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: