Netanyahu går Obama till mötes. Bollen ligger nu hos palestinierna

VILL SKAPA EN PALESTINSK STAT NÄR ARABERNA ERKÄNT DEN JUDISKA STATEN

Israels premiärminister Benyamin Netanyahu höll ett avgörande linjetal på söndagskvällen, som en uppföljare till president Barack Obamas tal till den muslimska världen i Kairo den 4 juni. Det går att se här med engelsk tolkning. Utskrift här.

Netanyahu stakade ut den israeliska regeringens strategi för fred, och gick i ett historiskt tal Obama till mötes om bl.a. skapandet av en framtida demilitariserad palestinsk stat, vilket är en revolutionerande utveckling för Likud. Han sade också att inga nya bosättningar eller utvidgningar av bosättningar ska göras. Israels premiärminister vädjade också till hela arabvärlden att inleda fredsförhandlingar, och sade sig vara beredd att förutsättningslöst träffa dem och förhandla var som helst, i Damaskus, i Kairo, i Amman, i Beirut, i Riyadh, eller hemma i Jerusalem. Bollen ligger nu åter hos arabvärlden samt hos palestinierna, som är splittrade mellan Fatah och Ahmadinejads Hamas.

I talet nämnde premiärministern att Israel är det judiska folkets nationalstat. Det är det judiska folkets hem, från vilket det aldrig frivilligt skickats i exil. Israel hämtar inte sin legitimitet i Förintelsen, som somliga tycks tro, utan i faktumet att det är i hemlandet Israel som det judiska folket föddes och alltid har levt sedan millenium. Netanyahu påminde om att det är den arabiska och islamiska vägran att acceptera detta faktum i nästan hundra år som är själva roten till konflikten. Förföljelserna och pogromerna som under sekler kulminerade i Förintelsen kunde bara ske därför att en stor del av det judiska folket levde som en förföljd och diskriminerad minoritet i exil, utan tillgång till sitt hemland i Israel.

När Israel har accepterats av de palestinska araberna som det judiska folkets hemland ska Israel stödja skapandet av en palestinsk-arabisk stat som hemland för de palestinska araber som bor i hjärtat av det judiska folkets hem, sade Netanyahu. Han beklagade dock att ”inte ens moderata palestinier” har accepterat Israel som det judiska folkets stat, med anspelning på president Mahmoud Abbas, som hittills vägrat göra det. Redan FN:s delningsplan 1947 förespråkade en judisk stat och en arabisk stat, vilket judarna accepterade och araberna förkastade. Istället startade de ett utplåningskrig mot judarna, och fördrev dem från stora delar av Jerusalem, från Judéen-Samarien, från Negev och från Gaza, samt från arabländerna.

Det som sedan 3000 år på alla kartor är känt som Judéen-Samarien – även av Nationernas Förbund, och som av den jordanska ockupationsmakten omdöptes till ”Västbanken” så sent som 1950 för att utplåna judarnas koppling till området, är inte något avlägset främmande territorium för judarna, sade Netanyahu. Det är det judiska folkets barnkammare, där bl.a. judendomens andra heligaste stad Hebron ligger. Det fortfarande bindande mandatet från 1923 erkänner, å världssamfundets vägnar, det judiska folkets rätt till Judéen-Samarien (”Västbanken”), och säger att all mark väster om Jordanfloden, dvs inkl. ”Västbanken”, utgör en del av det judiska hemlandet som ska restitueras till det judiska folket. Trots det bindande beslutet har Israel gått med på att kompromissa om området för att uppnå fred.

Premiärministern sade att Israel ska fortsätta att uppfylla Färdplanens krav att inte bygga nya eller utvidga bosättningar, vilket Obama efterlyst. Han slog dock fast att naturlig tillväxt inom redan befintliga städer ska få fortsätta, dvs att nybildade familjer ska ha rätt att lämna flick- och pojkrummet för att bygga en egen bostad till den nybildade familjen. Obamas krav på stopp för sådan naturlig tillväxt har kritiserats hårt internationellt och i Israel som irrationellt och omänskligt. Ännu mer så eftersom de största bosättningarna nära Gröna Linjen ändå kommer att annekteras till Israel i en slutlig lösning, i utbyte mot israelisk mark till palestinierna, enligt principen om kvittning av mark som båda parter accepterat.

Netanyahu sade att Israel inte har något intresse av att styra över palestinierna. Invånarna i den Fatahstyrda palestinska myndigheten och det Hamasstyrda och Iranstödda islamistiska Gaza ska inte påtvingas det judiska folkets kultur, utan fortsätta att ansvara för och styra över sitt eget öde. Redan idag lever 98 procent av palestinierna under palestinskt direktstyre. Israeler och palestinier ska leva i fred, sida vid sida, med respekt för varandra, sade Netanyahu.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT), som är otillförlitliga i rapporteringen om Mellanöstern, påstod i sina första rapporter att skälet till att palestinierna vägrat att acceptera Israel som judisk stat skulle vara att Israel har arabiska medborgare. Det är ett skrattretande och avslöjande fel. TT har inte begripit skillnaden mellan etnicitet (palestinska araber) och nationalitet (israeler). Att Israel är det judiska folkets nationalstat betyder inte att minoriteter är mindre israeler för det. De har samma medborgerliga rättigheter som majoriteten, precis som i alla demokratiska nationalstater (och till skillnad från de diktatoriska arabstaterna där folkgrupper som kurder, judar, berber, kaldéer, kopter och maroniter diskrimineras). Israeliska araber är israeler och vill så förbli. Anledningen till den arabiska vägran att erkänna det judiska folkets stat är grundad i helt andra skäl.

Araberna har alltid förvägrat det judiska folket (och andra folk) självbestämmande, och i århundraden behandlat dem som en diskriminerad föraktad minoritet, till stor del rotat i religiös intolerans. På senare tid har vägran främst grundats i rädslan för att det skulle minska chansen för de palestinier som lämnade Israel i det arabiska utplåningskriget 1948, och deras utländska ättlingar, att immigrera till Israel och därmed förvandla landet till ännu en palestinsk stat (vilket är själva syftet med det kravet). Det råder, som Netanyahu noterade, överväldigande internationell och arabisk konsensus om att flyktingarnas ättlingar ska få flytta till den framtida palestinska staten, och alternativt få medborgarskap i de arabländer där de alltid bott. Dvs på samma sätt som Israel absorberade merparten av de numerärt fler judiska flyktingarna som fördrevs från arabvärlden sedan 1948. Alla arabländer utom Jordanien förvägrar medborgarskap och mänskliga rättigheter till palestinska araber. TT fortsätter i sina uppdateringar att avsiktligen förvränga, genom att bl.a. förväxla naturlig tillväxt inom existerande bosättningar med utbyggnad. Alla efterföljande TT-rapporter är också vinklade för att dölja att palestinierna inte ens uppfyllt Färdplanens första steg.

UPP TILL PALESTINIERNA ATT ENAS, STOPPA TERRORN OCH ERKÄNNA ISRAEL ENLIGT FÄRDPLANEN

Om palestinierna accepterar det judiska folkets nationalstat så kan förhandlingarna om skapandet av en stat för palestinierna gå framåt, sade premiärministern. Han betonade att varje seriös stat ska ha monopol på vapenmakt, och att den palestinska myndigheten måste återinföra ordning i Gaza. Det innebär att palestinierna, enligt Färdplanens krav, måste avväpna den Iranstödda terroristorganisationen Hamas som olagligen genomförde en statskupp i Gaza, och som agerar på uppdrag av Irans Ahmadinejad. 

ÄVEN EGYPTENS SINAI ÄR DEMILITARISERAT I ENLIGHET MED FREDSAVTALEN

Internationella garantier för en demilitariserad framtida palestinsk stat och stopp för all vapensmuggling, som Netanyahu krävde, är ingenting ovanligt. Egypten, som förlorade sitt anfallskrig 1973, tvingades demilitarisera Sinai i fredsavtalet med Israel 1979, och Egypten får till exempel inte ta in soldater eller överflyga området utöver vad fredsavtalet stipulerar. Tyskland och Japan demilitariserades delvis efter Andra Världskriget. Även Monaco är demilitariserat, enligt ett avtal med Frankrike. Ett upprepande av scenariot med det Iranstödda Gaza, där Hamas bombat Israel i åtta år med raketer insmugglade från Ahmadinejad, är uteslutet.

Benyamin Netanyahu betonade också att Israels huvudstad, och judarnas heligaste stad Jerusalem, kommer att förbli förenad som den varit under de senaste 5 000 åren (med undantag för de 19 år då Jordanien ockuperade de östra kvarteren). Staden kommer att fortsätta att vara helt öppen för människor från andra kulturer att besöka sina religiösa platser, vilket varken judar eller kristna fick göra under den arabiska ockupationen av Jerusalems Gamla stad mellan 1948 och 1967.

Nu återstår att se om palestinierna kommer att ta itu med Hamas, stoppa terrorismen, erkänna det judiska folkets stat och upphöra med den antisemitiska och anti-israeliska hetsen, såsom Färdplanen stipulerar. En enad palestinsk fredspartner kan tillsammans med Israel på kort tid skapa en fredlig tvåstatslösning i regionen, och en positiv framtid för båda folken.

Ett pressmeddelande från Vita Huset sade att Barack Obama välkomnade Benyamin Netanyahus tal som ett ”viktigt steg framåt”, och liknande välkomnanden kom på måndagen från EU.

DN, DN, 2, Syd, Ab, N, D, 2, 3, SvD, Syd, DN, Ab, Hd, S, B, T, Kri,

DN, 2, 3, 4, 5, 6, SvD, 2, 3, 4, 5, Syd, N24, 2, Dag, 2, 3, Ex , K, Ab, Gp, 2, Hd, 2, Vg, Tv2, Etc, B, Y, Kri, Smp, Tra, N, 2

Läs också de internationella kommentarerna om Obamas tal i Kairo:
– Chefredaktören för Jerusalem Post: Obamas tal.
– Chefredaktören för Jerusalem Post om hur Netanyahu bör anta utmaningen: Bäste president Obama.
– Ledarartikel i Washington Post: Irrationellt att fokusera på naturlig tillväxt
Obamas sakfel om Israel och Förintelsen
– Charles Krauthammer i Washington Post: Myten om ‘bosättningar’
– Charles Krauthammer i Washington Post om sakfelen gällande USA och den muslimska världen
– (VIDEO) Intervju med Anne Bayefsky från Eye on the UN om Obamas sakfel
– Martin Peretz i vänsterpublikationen The New Republic om Obamas utelämnanden
– Caroline Glick (Jerusalem Post) om Obamas tal i Kairo
– Alex Alexiev om Obamas fantasier om islam
– Victor Davis Hansom om förvrängningarna i Obamas tal
– Judea Pearl i Wall Street Journal om judarnas 2000-åriga kamp för att återuppbygga sitt hemland
– Melanie Phillips i brittiska The Spectator om Obamas tal
– Dennis Prager om talet som Obama borde ha hållit

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: