Bluffen Free Gaza – hur lättlurade journalister utnyttjas

Inte nog med att Sverige använder skattepengar för att finansiera radikala och ensidigt propalestinska NGO:s som försöker demonisera Israel, ofta i samband med iscensatta ”hjälpinsatser” till palestinierna (se nedan). Men allt oftare låter sig också mindre nogräknade journalister utnyttjas av dessa grupper för att okritiskt sprida deras påståenden i medierna, helt utan journalistisk verifiering och utan att återge det israeliska perspektivet.

SVENSKA OCH EUROPEISKA SKATTEMEDEL TILL RADIKALA PROPALESTINSKA NGO:s

Att demoniseringen av Israel är så dominerande i Sverige kan delvis skyllas på det aldrig sinande regnet av skattepengar över diverse propalestinska organisationer, vilket kanaliseras via en uppsjö biståndsorgan. Häromdagen släppte NGO Monitor en kritisk rapport om hur Sverige använder skattepengar för att finansiera anti-israeliska och i vissa fall extrema NGO:s som försvårar försöken till försoning i Mellanöstern. Tidningar, teaterföreställningar, seminarier, kurser – till det mesta finns det biståndsmedel. När detta inte räcker till kan medel erhållas från fackföreningar o dyl, för att publicera böcker eller till studiecirklar.

En annan viktig faktor är att journalister låter sig duperas att okritiskt förmedla ren propaganda. Här ges ett exempel.

Under de senaste åren har det gjorts flera internationellt uppmärksammade seglatser till Gazaremsan, av vilka alla utom en tillåtits ta sig fram till den Iranstödda Hamasenklaven (och borträknat den gång då skorven brakade sönder på öppet hav). Det är organisationen Free Gaza som arrangerat dessa seglatser, under förespeglingen att de skulle trotsa den påstådda blockaden mot Gazaremsan och föra in förnödenheter. I Sverige organiserar en liknande organisation, Ship To Gaza, för tillfället insamlingsverksamhet. Kontaktpersonerna för den svenska organisationen är Mattias Gardell, Mariam Osman Sherifay (S) och Dror Feiler.

Det bör påpekas att även Free Gaza är ett av EU skattefinansierat jippo.

‘FREE GAZA’ TJÄNAR INGET HUMANITÄRT SYFTE

Enligt gruppens egna uppgifter är Free Gaza i sanning hjältemodiga. De försöker föra in stora mängder välbehövliga förnödenheter, men båtarna bordas vanligen av barbariska israeler som misshandlar dem och förstör deras båtar. Det är den bild som förmedlas av tidningar, det är den bild som Free Gaza förser tidningarna med, och det är den bild Free Gaza vill att omvärlden ska se.

Om man ser till vad seglatserna uträttar i praktiken (i stark kontrast mot retoriken) framstår däremot hjältarna i ett välförtjänt löjets skimmer. Dan Kosky konstaterade syrligt i Jerusalem Post i augusti -08 att:

När Free Gaza-resan nyligen nådde sin destination, var de fanfarer och den internationella uppmärksamhet som organisatörerna törstade efter, som tur är, till stor del frånvarande. Anspråk på att de ”brutit blockaden” avfärdades snabbt av den israeliska regeringen, vilken mycket väl förstod att resan hade mycket lite med humanitär hjälp och allt med publicitet att göra. Denna viktiga läxa måste läras av andra, inklusive europeiska regeringar, vilka finns bland bidragsgivarna till Free Gazas organisatörer.

Det råder inget tvivel om att Free Gaza-resan inte var något annat än ett dyrbart publicitetsjippo. Organisatörernas tal om ett ”humanitärt uppdrag” motsägs av enkel logik. Aktivisterna uppskattade att resan kostade över $300.000, men den enda egentliga humanitära lasten bestod av några hundra hörapparater. Förutom möjligheten att Free Gaza köpt på sig historiens dyraste hörapparater, så undrar man hur mycket riktig hjälp som kunde ha köpts för denna kostnad.

Vidare beskriver Kosky de olika organisationerna bakom Free Gaza, och hur dessa organisationer finansieras av europeiska regeringar.

DE RAPPORTERADE ANKLAGELSERNA FRÅN ‘FREE GAZA’ VISADE SIG VARA BLUFF

I februari skrev vi om den bisarra medierapporteringen kring en annan av dessa seglatser, båten Tali. Enligt Free Gaza, dvs enligt de uppgifter som spreds i internationella medier, bordade israeliska militären deras skepp med ”60 ton” livsmedel och mediciner, leksaker och 10.000 enheter blodplasma (vilket kräver kylförvaring). Besättningen påstods ha ”misshandlats” och båten utsatts för omfattande förstörelse.

Inte mer än 150 små vattenflaskor i ”hjälpsändningen”

Allt var bluff, men för det visade medierna inget som helst intresse. Endast tidningen Kristdemokraten skrev om det. Den humanitära hjälpen bestod av ca 150 flaskor mineralvatten och några dussin kilo mat och mediciner. I stället för humanitär hjälp var båten fylld med 22 demonstranter, däribland den grekisk-katolske biskopen Hilarion Capucci som greps i Israel 1974 och dömdes till tolv års fängelse för vapensmuggling. Han var på den tiden bosatt i Jerusalem och utnyttjade sitt diplomatpass för att smuggla in vapen till PLO från Syrien. Han frigavs efter tre år sedan Vatikanen tagit sig an hans sak.

Misshandeln och förstörelsen var också lögn. Den israeliska armén hade stirrat djupt i kristallkulan och förutspått att dessa anklagelser skulle dyka upp, varför man filmade hela bordningen. Detta torde ha varit ett stort bakslag för de 22 demonstranterna. Misshandel hade ju givit strålande publicitet.

‘FÖRNÖDENHETERNA’ SOM ALDRIG FANNS

För det framgår med all önskvärd tydlighet att seglatserna enbart syftar till en sak – medieuppmärksamhet, inte humanitärt bistånd. Bloggen Elder of Ziyon jämför Free Gazas påstådda 60 ton förnödenheter, som visade sig vara några dussin kilo, med de förnödenheter som Israel forslade in i Gaza dagarna innan:

February 1 – 4,656 tons of supplies
February 2 – 5,354 tons of supplies
February 3 –
6,106 tons of supplies
February 4 –
5,367 tons of supplies

Inga 60 ton förnödenheter. Ingen nedkyld blodplasma.

Free Gaza skrev om bordningen:

Uttryck er ilska nu när Israel, östra Medelhavets översittare, återigen kommer undan med piratdåd.

Man borde kunna förvänta sig att journalister intar en sunt kritisk hållning till de uppgifter som de förses med, även när uppgiftslämnarna är organisationer som ertappats som notoriska lögnare. Tyvärr är så inte fallet.

DN-JOURNALISTEN SOM LÄT SIG MANIPULERAS LEVERERADE ÖNSKAD TEXT

Nyligen skickade Dror Feiler, en av Ship To Gazas kontaktpersoner ut följande nyhetsbrev, där han berättar att en DN-journalist nappat på organisationens propaganda (stavfel i originalet):

We have issued a press release to all Swedish media on the events of today against the Spirit of Humanity (condemning the ”piracy” of Israel on international waters)
[…]
A journalist from the most influencial newspaper in Sweden (DN) is working on an article and he has contacted all his collegues about the event.

Den okritiske journalisten ifråga är Mikael Löfgren. Hans artikel publicerades i DN förra fredagen. Lägg märke till det enögda ordvalet, i enlighet med den propalestinska organisationens linje ovan (vår fetstil):

Pirater härjar på världshaven. Inte bara utanför Somalias kust utan också på andra sidan Suezkanalen, i Medelhavet. Sjörövarna där seglar inte under ”Jolly Roger” utan helt öppet under sin nationsflagg. I tisdags morse bordade de ”Spirit of Humanity” under vapenhot och kidnappade dess passagerare. Syftet med sjöröveriet var att förhindra båten och dess last av medicin, leksaker och olivplantor från att nå sin destination och sitt humanitära syfte: att bistå nödlidande och isolerade människor på en av krig och blockadpolitik förödd strandremsa.
[…]
Den som inte vill vänta på att politikerna ska få båten i sjön kan engagera sig i det svenska initiativet Ship to Gaza (shiptogaza.se), som just nu planerar att skicka ett fartyg lastat med bistånd och solidaritet från Sverige via hamnar i Europa till de instängda männi­skorna i Gaza.

Är detta kritiskt granskande journalistik som anstår Sveriges största morgontidning?

Läs även:
– Stefan A Johansson (S) om det selektiva engagemanget för Gaza.

Bloggar: Dick Erixon, MXp

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Massmedia, Organisationer, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: