Aftonbladet, det är ert hat och unkna metoder som kritiken gäller

Den gamle israelhataren Donald Boström – en vän av den eritreanska regimen som håller journalisten Dawit Isaac fängslad – har upplåtits plats i Aftonbladet för sina obelagda teorier och lösa anklagelser från palestinier om att israeliska soldater skulle stjäla organ från palestinska terrorister. Artikelförfattaren erkänner nu, efter publiceringen, att han inte har en aning om påståendena är sanna eller inte. Istället för att omedelbart säkerställa en ny obduktion av den avlidne och bevisa de påstådda organstölderna på ”stenkastargrabbarna”, tar han nu flera år senare, istället tillfället i akt att anknyta till en amerikansk korruptionsaffär som bl.a. involverade en amerikansk (inte israelisk) jude och israeliska (inte palestinska) donatorer. Aftonbladet låtsas inte förstå avskyn som riktas mot tidningens redaktionella och journalistiska metoder, utan försöker istället sätta dit Sveriges ambassadör som, i likhet med Carl Bildts fördömanden av SVT:s ”lögner” om FRA, om än överflödigt, markerade avstånd till konspirationsteorierna i Aftonbladet (hon bad inte om ”ursäkt”, som somliga tycks tro).

AFTONBLADET – VAR ANNARS?

När den Hamasvänliga kvällstidningen Aftonbladet i måndags publicerade Donald Boströms artikel i Aftonbladet ”Kultur” med helt obelagda palestinska anklagelser, kom det inte som en överraskning. Tidningen har i decennier bedrivit en hatkampanj mot Israel med antisemitiska förtecken, och publicerar gärna rykten, hörsägen och myter (även från palestinier med tydligt partsintresse), eller från långtida israelhatare, islamister och antisemiter utan belägg, som aldrig skulle publiceras om de gällde andra folk.

Under de senaste månaderna har tidningen exempelvis bedömt att åsikterna från en öppet islamistisk antisemit, nynazist och Khomeini-beundrare (svenske Mohamed Omar) var av sådant värde att han beretts stort utrymme att lufta sina rasistiska attityder på Aftonbladets så kallade debatt- och kultursidor. Den här bloggen har också i flera inlägg bevisat hur ett antal av Aftonbladets journalister och redaktörer struntar i normal pressetik när det kommer till Israel, däribland Peter Kadhammar och Catrin Ormestad.

Aftonbladets direkt inkompetente chefredaktör Jan Helin, som vid en debatt i april i år om svenska mediers rapportering om Gazakriget avslöjade att han trodde att Hamas 10 000 palestinska raketer från Gaza varit riktade mot ”bosättningar” (!) och inte Israel, försvarar publiceringen av måndagens artikel. Han anser att Israel ska ”svara på frågorna istället”, men förklarar inte varför inte en enda namngiven israel intervjuats om obduceringen i artikeln, som uteslutande är baserad på konspirationsteorier från Donald Boström och familjer till avlidna palestinska terrorister. Aftonbladet och Boström har inte ställt en enda direkt fråga. Tvärtom är det många, både i Sverige och utomlands, som har frågor kring Aftonbladets syn på journalistik och rasism.

AFTONBLADET: ”SVENSK PRESSFRIHET STÅR PÅ SPEL!”

På sin blogg undrar Jan Helin i ett försvarstal varför palestiniern hade obducerats av Israel när dödsorsaken var ”uppenbar”. Frågan till Aftonbladet och Donald Boström är varför kroppen inte obducerades av de palestinska anhöriga om de misstänkte att organ hade tagits ut? Varför struntade palestinierna (och Boström) i att bekräfta huruvida organ hade plockats ut, istället för att komma med ogrundade blodslögner?

Det beror på att det ju aldrig handlade om något verkligt försök till journalistik eller genuina ”frågor”, som Aftonbladet nu försöker att få det till. Istället fortsätter tidningens chefredaktör att spela dummare än han är genom att försöka skrämma sina läsare om ett ”israeliskt propagandamaskineri” och en ”israelisk storm mot Aftonbladet”. Stackars lilla Aftonbladet! Att läsare både i Israel och Sverige och resten av världen självständigt och till och med utan taktpinne kan känna äckel och avsmak för att Jan Helins tidning driver hatisk demonisering och oseriös journalistik, och att det är Aftonbladet som står för propagandan, det föresvävar honom inte ens. Bättre då att fantisera ihop en hotbild om en israelisk mediekonspiration; även där kan Aftonbladet få god hjälp av Donald Boström (se nedan).

Nu försöker också tidningens LO-tillsatta politiska chefredaktör Helle Klein att skvallra om Sveriges ambassadörs avsmak inför Aftonbladets artikel till utrikesminister Carl Bildt (som själv fördömt ”lögner” i svenska medier tidigare, se nedan). ”Svensk pressfrihet står på spel”, varnar Klein i torsdagens ledarartikel, i något som måste vara den mest teatraliska undanflykten från diskussionen om Aftonbladets metoder som tidningen gjort på länge. 

Nyheten om hur Jan Helins tidning arbetar har även spridits till tiotusentals läsare via sajten Honest Reporting, som avslöjar israelhatisk och partisk rapportering om Mellanösternkonflikten, med kontor i bl.a. USA, Kanada, Israel och Storbritannien. Sannolikt kommer ett antal mail från läsare att dimpa ned i Helins inkorg, och lika sannolikt är det att Helin kommer att tjuta om ”kampanj” och ”hatmail” utan att kunna ge ett enda hållbart svar på alla de seriösa mailen.

SVERIGES AMBASSADÖR HAR RÄTT ATT KOMMENTERA VAD SVERIGES LINJE ÄR

Yttrandefriheten ger självklart Aftonbladet rätt att fortsätta att vara ett utlopp för bruna konspirationsteorier och israelhat. Lika självklart är det att en svensk ambassadör eller regeringen kan uttrycka åsikter om det som publiceras i svenska tidningar utan att det därmed utgör ett ingrepp på rätten att publicera (Carl Bildt anklagade exempelvis SVT för ”lögn” angående FRA:s påstådda samarbete med diktaturer). Artikeln kommer med anklagelser mot ett annat land och Sveriges ambassadör har rätt att klarlägga huruvida det är regeringens linje eller inte. Hon ber inte om ursäkt, som somliga tycks tro, utan tar avstånd från teorierna i artikeln. Läs Dick Erixons inlägg om detta. Några debattörer, och en tänkvärd artikel i Sundsvalls Tidning, har invänt att det är fel av den svenska ambassadören att ta avstånd från innehållet i artikeln. Men av ovannämnda skäl är det svårt att se hur detta skulle kunna vara felaktigt, så länge som tidningens rätt att publicera den kvarstår. Ambassadörer och regering har rätt att offentligt uttrycka en åsikt om mycket, inklusive enskilda artiklar och debattinlägg, så det finns ingenting som skadar yttrandefriheten när det görs på ambassadörsnivå i det här fallet heller. Ambassadören informerar, om än överflödigt, att yttrandefrihet råder i Sverige precis som i Israel, och att det är chefredaktören som ansvarar för artikeln, inte den svenska regeringen. Det är inte på långa vägar ett försök att påverka ett publiceringsbeslut eller att be om ursäkt, vilket vi i så fall hade motsatt oss.

PRESSACKREDITERING

Likväl som Aftonbladet har rätt att publicera materialet, så har det aktuella landets regering (Israel) all rätt att välja huruvida man vill ställa upp och serva en sådan tidnings representanter. Lika lite som Nationaldemokraternas husorgan Nationell Idag (där f.ö. Mohamed Omar skriver) bör Aftonbladet erbjudas pressackreditering i Israel, så länge de fortsätter med sin demonisering mot landet på basis av hat och rykten, vilket aldrig skulle förekomma om någon annan grupp. Israel bör därför omedelbart dra in pressackrediteringen för fotografen och ”frilansjournalisten” Donald Boström samt tidningen Aftonbladets alla journalister.

Ovanstående hindrar inte Aftonbladet från att fritt rapportera från Israel. Vem som helst kan åka ner och ordet är självklart helt fritt. Genom officiell pressackreditering ges däremot lättare tillgång till presskonferenser, intervjuer med regeringsföreträdare, myndigheter, polis, sjukhus och militär vid exempelvis terrorattentat, beslutsfattare, sportevenemang m.m., samt faciliteter i olika presscentra. Den som anser att en tidning som regelbundet publicerar antisemitiska skrönor och som förfalskar nyheter om Israel (och ändå aldrig bryr sig om att efterfråga det israeliska perspektivet) inte ska ha utländsk pressackreditering där, kan skicka nedanstående text, eller några egna rader, till Foreign Press Liaison for Visiting Journalists: Pnina Aizenman och Jason Pearlman. Mailadresser: pnina@press.pmo.gov.il, jason@press.pmo.gov.il, info@stockholm.mfa.gov.il

Dears Sirs, please cancel and or reject any future press accreditation for Swedish free-lance journalist Mr. DONALD BOSTRÖM and all reporters from the Swedish newspaper AFTONBLADET. 
As has been widely reported recently in Israel, AFTONBLADET has published a hateful and grossly speculative article in its ”Culture” section on Aug. 17 by Mr. DONALD BOSTRÖM which alleges, based on unsubstantiated rumours from Palestinians, that Israel and the IDF secretely remove internal organs from killed Palestinians in order to use them for transplants to Israelis. The AFTONBLADET article also tries to implicate Israel in an American corruption scandal implicating American Jews with illicit organ trade. The article is titled ”The Organs of Our Sons Are Plundered” in Swedish.
Please refer to the articles published in the Israeli press below for details:
Jerusalem Post: http://tinyurl.com/lbtq84http://tinyurl.com/krttz8
Haaretz: http://tinyurl.com/ov6z8chttp://tinyurl.com/m8u9eg
YNet: http://tinyurl.com/krdzothttp://tinyurl.com/mvos9hhttp://tinyurl.com/ljboea
Original article in AFTONBLADET (Swedish): http://tinyurl.com/mxelph

 

DONALD BOSTRÖM ERKÄNNER: HAR INGEN ANING OM ANKLAGELSERNA STÄMMER

Israeliska medier har uppmärksammat kulturchefen Åsa Linderborgs och Donald Boströms metoder stort idag, och i en intervju med tidningen Jerusalem Post erkänner Boström att han inte har aning om huruvida de palestinska konspirationsteorierna är sanna:

Men om det är sant eller inte, det har jag ingen aning om. Inte en susning.

Det bör noteras att Donald Boström återanvänt de palestinska anklagelserna som figurerade i hans pamflett ”Inshallah – Konflikten mellan Israel och Palestina” (Ordfront 2001). Men nu har han alltså erkänt att hans bok innehöll lösa rykten och möjligen blodslögner. Kulturchefen på Aftonbladet, Åsa Linderborg, medger att redaktionen länge diskuterade huruvida artikeln skulle publiceras. Trots att Boström erkänner att han inte vet om det finns någon sanning i anklagelserna så går Linderborg längre än artikelförfattaren, och uppger till tidningen Haaretz att ”faktauppgifterna” i artikeln stämmer och att själva anklagelserna bör göras föremål för en utredning:

Vi hade många diskussioner om huruvida vi skulle publicera artikeln eller inte, och så vitt jag vet så finns det inga faktauppgifter där som är inkorrekta.

Det Linderborg inte låtsas om är att det inte finns några ”faktauppgifter” alls i artikeln. Endast lösa anklagelser från terroristernas familjer utan några som helst belägg, och utan att Donald Boström brydde sig om att försöka bekräfta dem.

‘PERFEKT’ TILLFÄLLE ATT ANKNYTA TILL AMERIKANSK KORRUPTIONSHÄRVA

Genom att blanda in den nyligen uppmärksammade korruptionshärvan i USA, som involverade bl.a. organhandel, försöker Boström att skapa trovärdighet till blodslögnerna som han tryckte i sin egen pamflett. En rabbin vid namn Levy Izhak Rosenbaum anklagades i USA för olaglig handel med israeliska organ. Men trots att rabbinen är amerikan (inte israel), och trots att organen kom från frivilliga israeliska donatorer (inte palestinska), så var tillfället att demonisera Israel och judar alldeles för frestande för att avstå för Donald Boström och Aftonbladet. Snabbt förvandlade Boström historien till något som skulle kunna styrka de aldrig belagda anklagelserna om palestinska organstölder i hans egen bok. 

VEM ÄR DONALD BOSTRÖM?

Donald Boström, mest känd för sin verksamhet som palestinaaktvist och fotograf, är en ökänd israelhatare och Eritrea-propagandist (diktaturen som hållit den döende svenske journalisten Dawit Isaac fängslad sedan 2001).

I december 2005 satte sig Boström ned för att intervjuas av sonen till antisemiten Jöran Jermas (alias ”Israel Shamir”), Johannes Wahlström i Ordfront-atikeln ”Israels regim styr svenska medier”. Ordfronts chefredaktör tog sedermera avstånd från artikeln och bad om ursäkt, sedan det visat sig att mytomanen Johannes Wahlström förfalskat intervjuerna som han gjort med de svenska journalisterna i artikeln, i syfte att skapa belägg för sin konspirationsteori.

De enda intervjupersonena som inte tog avstånd från konspirationsteorierna var Donald Boström, samt nyhetsbyrån TT:s reporter om bl.a. Mellanöstern, Stefan Hjertén. Den sistnämnde skapade sig ett namn bland svenska och internationella nynazister genom att på 1980-talet hålla tal och skriva en sju sidor lång försvarsskrift för Förintelseförnekaren Robert Faurissons teorier (inte bara rätten att publicera dem), och uttryckte tvivel om gaskamrarnas existens. (Tidskrift för folkets rättigheter, nr 1, 1982, s. 8-14).

Stefan Hjertén tilläts i decennier bedriva något av svensk medias värsta hatkampanjer mot Israel, kamouflerade som ”nyheter” på TT, ända till pensionen 2007. Merparten av Stefan Hjerténs chefer och nära medarbetare på TT:s utrikesredaktion, som var väl införstådda med hans sympatier, arbetar kvar idag och fortsätter den pro-palestinska aktivismen och israelhatet i TT:s nyhetstelegram dag in och dag ut till Sveriges alla tidningar. Stefan Hjertén satt också i styrelsen för det stalinistiska Nordkoreas vänskapsförbund i Sverige på 70-talet (Svensk-Koreanska Föreningen), och i redaktionen på dess propagandatidning. Han lämnade uppdragen som öppen Nordkorea-propagandist först 1979 för att börja skriva om bl.a. Israel på Tidningarnas Telegrambyrå 1980.

DONALD BOSTRÖM OCH JUDARNA

I TV-programmet Mediemagasinet (1/11, 2001) beskrev Donald Boström Mellanösternrapporteringen i Sverige som ”otydlig” (läs: inte tillräckligt israelfientlig). DN-korrespondenten Nathan Shachar refererar (14/11, 2001) Boströms resonemang i TV-programmet:

Detta skulle [enligt Boström] bero dels på att några av dem som rapporterar från regionen har judisk anknytning, dels på påtryckningar från den judiska lobbyn och israeliska interventioner i medierna.

Inte undra på att han instämde med Johannes Wahlströms förfalskade artikel i Ordfront. Donald Boström ”försvarade” sig mot kritiken med att hans favoritjournalist är SvD:s förra Mellanösternkorrespondent Cordelia Edvardson, som är judinna. Till saken hör dock att Edvardson bidrog till Boströms pamflett ”Inshallah”, som nämndes ovan, med en egen fristående text.

DONALD BOSTRÖM STÅR INTE PÅ FÄNGSLADE DAWIT ISAACS SIDA

Donald Boström är också en varm vän och försvarare av diktaturen Eritrea och dess omvittnat paranoide maoistiske diktator. I vissa medier har Boström oskyldigt beskrivits som ”Eritrea-kännare”. Så sent som i april 2006 var han en framträdande medlem och mötesordförande i Vänskapsföreningen Sverige-Eritrea. Då hade den svenske journalisten Dawit Isaac suttit inspärrad i nästan fem år. Donald Boströms lojalitet till den eritreanska regimen, och ointresse för Dawit Isaac framgår i flera av hans uttalanden, bl.a. i Expressen, när han kommenterar Sveriges tidigare insatser för att få journalisten fri:

– Freivalds tog emot Eritreas utrikesminister en gång i Stockholm och bjöd på kaffe, berättar Donald Boström.
Men det enda hon var intresserad av var om hon skulle få träffa Dawit Isaak. När svaret blev nej, reste hon sig och gick. Utrikesministern fick sitta där ensam.

Den så kallade ”Eritrea-kännaren” Donald Boström anser att Eritrea, trots diktatur och 20 000 politiska fångar, inte är värre än ”USA och Israel”. Han antyder även förståelse för att Eritrea gripit Dawit Isaac som ett led i det han kallar ”undantagsåtgärder” i samband med kriget mot Etiopien. Det handlar om att ”kontrollera vissa grupper som man inte litar på, inte helt olikt vad USA och Israel gör i sina olika slags ‘kamp mot terrorismen'”, påstår Boström i en DN-intervju. Att gripa en politisk dissident och journalist är alltså jämförbart med att gripa en terrorist på väg att utlösa sitt bombbälte.

Donald Boström har i åratal stött Eritreas maoistiska regim och diktator, samt rättfärdigat landets krig mot Etiopien. Han har därför hårt kritiserat att Sverige ger det fattiga grannlandet Etiopien bistånd (men inte sagt ett ljud om Sveriges rekordbistånd till palestinierna trots decennier av terrorism), och detta ensidiga ställningstagande för den eritreanska diktaturen har färgat de flesta av hans våldspornografiska och politiska skildringar av regionen. Se exempelvis bilderna och texten i hans pamflett om Eritreas krig mot Etiopien i FiB/Kulturfront.

ERITREAS REGIM ERBJUDS ATT STYRA DONALD BOSTRÖMS ARBETE

Trots att Boström fantiserar om att Israel styr svenska medier, så tycks han inte bekymras av att i förväg, och helt frivilligt, avslöja sina (beskedliga) frågor när han skulle intervjua Eritreas diktator om  bl.a. Dawit Isaac:

– Jag var beredd på att lämna in frågorna i förväg, men det behövde jag inte. ‘Jag vill inte vara förberedd på era frågor’, sa [Eritreas president].

Aftonbladet har nått en ny botten med publiceringen av konspirationsteorier från en person som Donald Boström, och med sättet de nu låtsas att deras pressfrihet skulle vara hotad.

B, R, Syd, E, 2, DN, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gp, 2, 3, Ab, Syd, 2, 3, N24, Dag, 2, 3, Smp, Vg, 2, Hd, D, B, Etc, Svt, 2, N, 2

Saudiarabiens största engelskspråkiga tidning och ett libanesiskt nyhetsmagasin är först ut i arabvärlden med att hänvisa till Donald Boströms konspirationsteorier i Aftonbladet som fakta. Det är oklart vad som redan står i arabvärldens arabiskspråkiga tidningar.

Läs också:
– Sydsvenskans Mats Skogkär: Antisemitbladet
– SvD:s Johan Wennström: En uppdaterad vandringssägen
Niklas Ekdal, DN:s fd politiske red.: Boströms och Gahrtons fantasier avslöjar deras egen agenda
Jonathan Leman avslöjar Per Gahrtons hyckleri om pressfrihet
– Dick Haas: Det israeliska ”påhoppet” på ”Sverige”
– Empatisk men inte patetisk: Jan Helins naiva historielöshet
– Brigitta Ohlssom (FP) i Nyheter24: Aftonbladet har spridit antisemitism

Bloggar:
– Erik Svansbo: Jan Helin bör ta sitt ansvar och avgå
– Sapere aude om Antisemitismen i Aftonbladet
– Fredrik Axelsson: Det är så att man skäms
– Jonathan Leman och SKMA: Obehagliga anklagelser i Aftonbladet
– Charlotte Wiberg: Ständigt dessa jobbiga judar
– Mikael Tossavainen: Organs for Anti-Semitism
– Gita: Värst, värstare, värstast
– Anna Veeder: Boström och organstölderna
– Israelnyheter (Finland): Aftonbladet tar priset i osmaklighet
– Ape reft: This just in: Judar äter barn

samt IiS, MXp, JiM, Mellanösternaktualia, Rabnor, Ilya Meyer

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Organisationer, Politiken, Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: