Fd. Rädda Barnen-medarbetare beskriver ”Palestinaarbetet som ett cocktailparty”

Ordförande har ordet . . .

Reformera hjälporganisationerna. Börja med Rädda Barnen och Diakonia

Kritiken mot Rädda Barnen för deras missbruk av samlade medel som inte används för ändamål som finns i föreningens stadgar presenterades på Göteborgs-Postens kultursida igår (091014) under rubriken: Rädda Barnens medel går till lyx.

En tidigare Rädda Barnen-medarbetare beskriver Palestinaarbetet som ett cocktailparty. Ett exempel på den extravaganta kulturen är att en anställd i Östafrika ansökte – dock utan framgång – om att få sin transport av hästar mellan Etiopien och Kenya betald av arbetsgivaren. Dyra skolavgifter, väldigt skiftande och inte transparenta, bekostas av Rädda Barnen. Cheferna på utlandskontoren har haft olika löner, några dubbelt så höga som andra.

Idag (091015) fortsätter kritiken med artikeln Rädda vuxna räddar inga barn som beskyller Rädda barnen för att censurera undersökningar och rapporter vilka visar att hederskultur och behandlingen av barnen inom de palestinska områdena, Libanon och Jemen är oacceptabla enligt barnkonventionen.

Artikelförfattaren Lars Åberg försöker förklara att Rädda barnens ledare inte vill stöta sig med det muslimska samhället och stämplas som islamofober.

Det kan vara en orsak. En annan viktig orsak är den politiska tillhörigheten i Rädda Barnens ledning och bland dess medarbetare. Många av dessa var aktiva på vänsterkanten. Ett exempel är förra ordföranden Annika Åhnberg som hade rötter hos det gamla VPK och sedan som minister hos Socialdemokraterna.

Sanna Johnson, nuvarande ansvarig för Mellanösternkontoret i Beirut, lämnade flera tjänster inom den socialdemokratiska rörelsen, senast som biståndschef vid Palmecentret som är en socialdemokratisk ideologisk organisation där hon var känd som israelkritiker.

Dessa människor har en ideologisk ovilja mot USA och Israel och är oftast allierade med muslimska organisationer delar deras mål. Istället för att verka för barnens rättigheter inom en stor del av den islamiska världen föredrar de att lägga stora resurser på angrepp mot t.ex. Israel och dess behandling av palestinska barn. Vi kommer väl ihåg den konsert i Domkyrkan i Stockholm som Rädda Barnen organiserade tillsamman med de palestinska grupperna i Sverige till stöd för palestinska ungdomsbrottslingar i israeliska fängelser.

Fakta förtigs när Israel kritiseras skriver Lisa Abramowicz i tidningen Dagen (081119).

Rädda Barnen skriver ”barn” men menar i 99 procent av fallen tonåringar. Av de 334 palestinska ungdomar som för närvarande befinner sig i fängsligt förvar är 304 personer som är 16-18 år och 30 under 16 år. I Sverige är man straffmyndig vid 15 år, för övrigt.

Rädda Barnen skiljer inte på häkte och fängelse. Man glider över huvud taget vad gäller antalet fängslade.
Man ifrågasätter inte palestinsk ”undervisning” eller hjärntvätt i hätsk antisemitism. Observera, det är inte fråga om Israel-kritik. Detta hat mot judar, hyllning av ”martyrer” (självmordsbombare) och dödskult, genomsyrar såväl undervisningen från dagis och uppåt som barnprogram på palestinsk tv.

Andra former av missförhållanden är den hederskultur som riktar sig mot främst flickor i det palestinska samhället, och som också tigs ihjäl i sådana här sammanhang. Rädda Barnen till och med ändrar i beställda undersökningar för att försköna situationen.”

Rädda Barnen startade som hjälporganisation och agerade som sådan i många år. I takt med att organisationen politiserades har verksamheten anpassats efter ledningens politiska hemvist. Det är därför Rädda Barnen utvecklats till aktiv aktör i kampen mot Israel.

FiM har kritiserat Rädda Barnen i ett antal artiklar, varav några exemplifieras här:
* Fem enkla frågor till Rädda Barnens ordförande Inger Ashing

* Rädda Barnen, även ”Israels sak är vår”, inte enbart Palestina

* Fortsatt replikskifte i Expressen om Rädda Barnen

* Diakonia, Svenska kyrkan, Rädda Barnen m.fl samordnar aktioner mot Israel

* Palestinagrupperna exploaterar palestinska barnsoldater

* Vardagsbilder från Gaza (och katastrofen Rädda Barnen)

* Palestinagrupperna får draghjälp av Rädda Barnen och Svenska kyrkan

I Sverige är det vanligt att olika hjälporganisationer som finansieras till stor del av skattemedel tas över av politiska eller religiösa organisationer eller människor som är politiskt aktiva i olika organisationer och därefter används föreningen för att nå dessa politiska mål som ledningen har.

Rädda Barnen är ett exempel och Diakonia är ett annat. Det gäller för bidragsgivarna att genomskåda dessa organisationer och stoppa penningflödet till dem eller reformera dem så att de åter verkar för uppfyllelsen av sina stadgade mål.

Oded Meiri
Ordförande föreningen Fred i Mellanöstern

Annonser
Explore posts in the same categories: Ordförande har ordet

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: