TT och Förintelserevisionism: sitter de gamla takterna i fortfarande?

Ränderna tycks aldrig gå ur skribenterna på nyhetsbyrån TT:s utrikesredaktion. I nästan 30 år fick en ökänd Förintelserevisionist och propagandist skriva nyhetstelegrammen om Israel, tills han pensionerades 2007. Och idag skriver hans fd. kollegor och efterträdare på TT Utrikes att det är viktigare att motverka kunskapsbristen om Pearl Harbor än om vem Adolf Hitler var.

Dagens TT-telegram, som är en fullständigt omskriven och förvanskad version av en text från nyhetsbyrån AFP, handlar om en undersökning som organisationen Erskine gjort av brittiska barns kunskaper om de båda världskrigen som Storbritannien involverades i. AFP rapporterar att en ”betydande minoritet” av barnen, som var mellan 9 och 15 år gamla, ”inte har en aning” om grundläggande fakta såsom vem nazistdiktatorn Adolf Hitler var. Den judiska flickan Anne Frank, som skrev dagbok om vad hon upplevde när hon gömde sig undan nazisterna på en vind, förväxlades av hela 20 procent av eleverna med den nazistiske ministern Joseph Goebbels. Några hade också svarat att de trodde att koncentrationslägret Auschwitz var ett ”nöjesfält”.

AFP redogör för de oroväckande resultaten med elever som inte har en aning, medan TT omformulerar telegrammet till en raljerande version som tycks bagatellisera okunskapen om Förintelsen. TT-skribenten förlöjligar också undersökningen som gjorts av en organisation för krigsveteraner, genom att lägga in egna åsikter som inte fanns i originalet från AFP. TT skriver:

Men organisationen ska kanske inte vara så överraskad över vissa av de svar som gavs. Att knappt sju procent ”gissade” att Adolf Hitler var tysk förbundskapten i fotboll beror sannolikt mest på vilka övriga alternativ det gick att välja mellan: nazistpartiets ledare, upptäckare av gravitationen 1650, förste tysken i rymden eller Estlands representant i fjolårets schlagerfestival.

Men om de andra alternativen var så pass fantasifulla så borde det ju tvärtom ha varit ännu lättare att svara rätt. Tidningarnas Telegrambyrå tycker istället att det är ”mer allvarligt” med en helt annan kunskapslucka, som i och för sig också är betydelsefull:

Mer allvarligt ska kanske Erskine ta på det faktum att fler än 25 procent svarade att Pearl Harbor (som Erskine för övrigt inte kan stava rätt till) anfölls med kärnvapen […]

Felstavning? Ja, det stod ”Pearl Harbour” med ett ”u” i enkäten, efter den brittiska stavningen av ”harbour”. Menar TT att detta skulle ha påverkat svaren? Nyhetsbyråns absurda påpekande blir ännu löjligare med tanke på att TT-skribenten själv felstavar propagandaministern Goebbels som ”Göbbels” i hela telegrammet.

Trots att det betonas i AFP:s text, så väljer den svenska nyhetsbyrån att helt utelämna att hela 15 procent trodde att Auschwitz var ett ”nöjesfält” (!), vilket ger en tydlig indikation på okunskapen. Varför utelämnades detta? Det verkar i alla fall inte vara något som TT-skribenten tycker är angeläget att åtgärda med mer utbildning. Inte heller Anne Frank nämns vid namn i TT:s version, utan det noteras bara att barnen felaktigt svarat att Goebbels var en ”välkänd jude som skrev en dagbok på vinden”. Inte mindre än var femte elev hade förväxlat den nazistiske propagandaministern med Anne Frank (!).

Tonen i TT:s omskrivna text är obehaglig. En olustig känsla ges av att TT-skribenten vill bagatellisera okunskapen om Förintelsen, och därmed motverka satsningar på förstärkt utbildning om folkmordet på sex miljoner judar för att förhindra att det någonsin återupprepas. Obehaget lindras inte precis av vetskapen att TT under nästan trettio år, och väl medveten om hans sympatier, lät Stefan Hjertén skriva Mellanösterntelegrammen om Israel. De blev israelhatisk propaganda. Han gjorde sig ett namn bland nynazister och andra antisemiter genom att på 80-talet, alltmedan han arbetade på TT, hålla tal och skriva en sju sidor lång försvarsskrift för Förintelseförnekaren Robert Faurissons teorier (inte bara rätten att publicera dem, som han i efterhand har försökt att försvara sitt handlande). Bland annat uttryckte Hjertén tvivel om gaskamrarnas existens. (Tidskrift för folkets rättigheter, nr 1, 1982, s. 8-14).

Skärmdumpar av TT-AFP-telegrammet finns här och här, som det såg ut kl. 15.31 i GP.

SvD, 2, 3, DN, 2, A, Dag, 2, 3, R24, Vg, 2, R, Tv2, Vlt, Vbk, Syd, 2, B, Hd, A, 2

Läs också:
TT:s Stefan Hjertén och historierevisionisten Robert Faurisson – en grundlig analys av Josef Zorski
– Den vilande bloggen TT-kritik har länge följt Stefan Hjerténs propagandaarbete
DN:s ledarsida kritiserar TT för försvaret av den framlidne antisemiten Bobby Fischer
TT erkänner: ”Vi lägger till och drar ifrån”
FiM: TT:s Mellanösterntelegram är palestinska partsinlagor
Stefan Hjertén (TT) deltog i Johannes Wahlströms dementerade falsarium i Ordfront
– Fd. TT-skribenten Stefan Hjertén om sitt engagemang för Nordkorea
Magnus Sandelin: Det grova judehatet på FiB-forum
Jim: Brunvänstern i Sverige
Jonathan Leman intervjuas i kurdisk satellitkanal om antisemitismen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Look who is talking, Organisationer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: