Tomas Ramberg i Lördagsintervjun: Låt Israel betala för Hamas terror

TERROR INGET SKÄL ATT OMPRÖVA SVERIGES PALESTINABISTÅND

Tomas Ramberg, SR

Biståndsminister Gunilla Carlsson var gäst i Ekots Lördagsintervju för att svara på programledaren Tomas Rambergs frågor. Men tyvärr föll diskussionen om biståndets effektivitet platt, när programledaren istället för att ifrågasätta varför Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, valde att angripa Israel. För bara två veckor sedan bjöd programledaren in Richard Goldstone så att radiolyssnarna, för vilken gång i ordningen, under 30 minuter fick höra på ensidig kritik mot Israels insatser gentemot Hamas i Gaza.

Intervjun med biståndsministern inleddes med att Tomas Ramberg pressade henne om effektiviteten i det svenska biståndet till Afghanistan. Syftet där är att stötta demokratiutvecklingen, utveckla en rättsstat och stärka rättigheterna för kvinnor. Hur kan Sverige ge så mycket pengar till det ”korrupta” afghanska styret och president Hamid Karzai? undrade han.

"Svälten" i Gaza. Foto i tidningen Palestine Today (26/11)

Diskussionen övergick sedan till att handla om det svenska biståndet till palestinierna. Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, och skickar 750 miljoner kronor per år. Endast EU som gemensam institution, samt USA, ger mer (!)

Man hade kunnat förvänta sig kritiska frågor om denna märkliga situation, men i motsats till diskussionen om Afghanistan, valde Ramberg nu att helt släppa frågorna om effektivitet och ansvarstagande. Inte ett ord om problematiken med svenska biståndsprojekt i Gaza, där en iranstödd terrorgrupp nu styr. Inte en enda fråga om den korrupta palestinska myndigheten på Västbanken. Inte ett ord om det starkt ifrågasatta FN-organet UNRWA, som slussar vidare merparten av de svenska pengarna. Inte ett ord om att Sverige, som gigantisk biståndsgivare, borde kunna ställa krav på palestinierna att erkänna Israel, sätta sig i fredsförhandlingar och upphöra med terrorismen. Nej, istället blev Tomas Rambergs fråga den här:

– Hur mycket svenskt bistånd har Israel förstört?

Frågan syftar på Gazakriget, och det är tydligt i diskussionen att Ramberg anser att palestinierna är helt oskyldiga till kriget, och att Israel bär det fulla ansvaret. Palestinierna ska i åratal kunna skjuta tiotusen missiler mot israeliska civila och starta krig som innebär att svenska biståndsprojekt skadas, men Israel ska alltså ersätta skadorna när man försvarar sig mot angreppen. Inte ens faktumet att palestinierna en gång röstade in terrorgruppen Hamas tillåts hota deras ”rätt” till svenskt rekordbistånd. Istället ville Ramberg att biståndsministern skulle svara på om Sverige tänker kräva att Israel (?!) betalar för projekten som skadats i det senaste Hamaskriget.

Bild från Gaza i den palestinska tidningen Palestine Today (26/11)

ANDRA SKA BETALA NÄR PALESTINIERNA STARTAR KRIG

Total ansvarslöshet för palestinierna alltså. Med den attityden är det inte konstigt att UNRWA-chefen AbuZayd, med sina 16.000 anställda (!), kom till Sverige i förra veckan för att begära mer pengar för palestinierna hos biståndsministern och EU. Detta samtidigt som de rika arabländerna knappt ger ett öre.

Ramberg, som tycks ha övergivit ambitionen att vara opartisk och saklig, påstår att situationen betraktas som en ”folkrättsvidrig” ockupation. Detta trots att Israel inte ockuperar Gaza, och trots att Israels närvaro på Västbanken är i full enlighet med folkrätten tills ett fredsavtal nåtts genom förhandlingar enligt FN-resolution 242.

Bild från Gaza i den palestinska tidningen Palestine Today (26/11)

Länge har Ekots Lördagsintervju betraktats som en hörnsten i Sveriges Radios samhällsgranskning. De senaste programmen vittnar dock om ett publicistiskt förfall, där Tomas Ramberg i själva verket börjat ta sig utrymme att i 30 minuter propagera för sina egna åsikter. Nu senast om att stoppa det svenska engagemanget i Afghanistan, och att pungslå Israel för Hamas anfallskrig. De svenska skattebetalare som knäppte på radion för att få en förklaring till varför Sverige ska vara en av världens främsta finansiärer av palestinierna, och varför Sverige inte väger in palestiniernas roll i terrorism och krig, blev blåsta av statsradion igen.

Bild från Gaza i den palestinska tidningen Palestine Today (26/11)

A, SvD, DN, Kri, Hd, 2, 3, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, DN, 2, 3, 4, A, 2, 3, 4, Dag, 2, 3, 4, Vg, N, 2, 3, S, Eu, Syd, 2, C

Läs också:
UNRWA: Biståndet till Gaza hamnar hos Hamas
Biståndsministern i dåligt sällskap med UNRWA
Fatah erkänner: Vi låtsas ‘erkänna’ Israel för att få bistånd
Palestinierna bygger gigantiskt Arafatmuseum. Sverige ökar palestinabiståndet
Tillväxten på Västbanken högre än i Sverige (7 %) genom israeliskt-palestinskt samarbete
Fd. Rädda Barnen-medarbetare: ”Palestinaarbetet som ett cocktailparty”
Expressen om överdrifterna gällande förstörelsen i Gaza
EU: ”Folket är trött på att terror förstör biståndsinsatser”
Om UNRWA:s stöd till Hamas
SvD om biståndsslöseriet till palestinierna

Bild från Gaza i den palestinska tidningen Palestine Today (26/11)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: