Analys: Bitte Hammargren, journalistiken och SvD:s grafikfadäs

Svenska Dagbladet är på många sätt en av Sveriges bästa och mest läsvärda tidningar. Samtidigt är dess nyhetsrapportering om den israelisk-palestinska konflikten en av Sveriges värsta. Det beror bl.a. på den Istanbul-baserade ”Mellanösternkorrespondenten” Bitte Hammargren. Hennes artiklar är nästan alltid kliniskt rensade från det israeliska perspektivet, på ett sätt som får dem att likna pressmeddelanden från Palestinagrupperna. När hon någon gång känner sig tvingad att ta med ett israeliskt citat eller resonemang, för att skapa ett intryck av balans, ser hon till att hugga fram ett djupt osympatiskt, icke-representativt eller grovt förvanskat uttalande. Det översköljs sedan av långa och inkännande skildringar och citat från palestinska talesmän. Hennes ensidiga, stereotypa, ofta direkt felaktiga artiklar och absurda Mellanösternblogg sänker tidningens i övrigt lysande trovärdighet.

Men innan vi tittar närmare på det, samt gör en längre analys av de senaste dagarnas diskussioner mellan EU och Israel, kan vi bjuda på SvD:s komiska miss på förstasidan i anslutning till Hammargrens artikel:

Förstasidan, SvD.se, 9-10 december

Det lustiga med detta är förstås att Israels huvudstad inte är delad idag! Det är ju tvärtom arabvärlden och utrikesminister Carl Bildt som vill dela den, och därmed dra upp en mur genom staden. Enligt SvD:s webbrubrik är staden inte bara delad i öst och väst. Även ”östra” Jerusalem är delat! På webben har förstasidan sedermera rättats, men i papperstidningen rubriceras grafiken som ”Det splittrade östra Jerusalem”.

SvD kan vara lugna. Det finns inga murar eller barriärer i Jerusalem. Hela Jerusalem är idag återförenad efter ett misslyckat jordanskt anfall 1967, då arabstaten forcerade vapenstilleståndslinjerna och angrep västra Jerusalem från stadens östra kvarter. Däremot går det en barriär utanför staden för att förhindra att palestinska terrorister från Västbanken ska fortsätta att spränga israeliska civila i luften, som de gjorde nästan dagligen under intifadan. Så sent som igår stoppades en palestinsk terrorist vid barriärens kontrollstation beväpnad med sex bomber på väg in till Jerusalem. Självklart utan att detta rapporterades i svenska medier. Det är med andra ord palestinsk ”politik” som bidragit till att barriären utanför staden har byggts.

Med en grön linje visar SvD:s grafik var 1949-års stilleståndslinje gick som delade staden mitt itu. De judiska heliga platserna i Gamla Stan med Tempelberget, Klagomuren samt Davids Stad hamnade under jordansk ockupation i ”östra” Jerusalem. Linjen visade hur långt den jordanska invasionen av staden hade nått och var taggtråds- och bunkerbarriärerna låg. De var aldrig erkända av någon som framtida gräns.

JORDANIEN OMINTETGJORDE VAPENSTILLESTÅNDSLINJERNA

En textruta i grafiken påpekar att linjerna idag har upphört att gälla, men säger att det skedde ”efter Israels ockupation av Västbanken” 1967. Det är sakligt felaktigt. Vapenstilleståndslinjerna upphörde att gälla i det ögonblick som Jordanien bröt mot vapenstilleståndet från 1949, genom att 1967 angripa västra Jerusalem över dessa linjer. Sexdagarskriget slutade som bekant med arabiskt nederlag och ett slut för den jordanska ockupationen av östra Jerusalem. Staden kunde äntligen återförenas efter 19 års splittring.

SvD:s Bitte Hammargren

Detta är inte särskilt länge sedan. 1967 är inte precis förhistorisk tid. Men inga av dessa avgörande historiska fakta framgår i grafiken eller i Bitte Hammargrens artikel. Vi får inte ens veta att den palestinske presidenten tackade nej till dåvarande premiärminister Ehud Olmerts erbjudande om en egen stat på nästan hela det omtvistade territoriet och en uppgörelse om Jerusalem. Det var så sent som förra året. Istället matas vi om israelisk ”ockupation” (dvs ett slut på jordansk ockupation), ”muren”, ”checkpoints”, ”vräkningar av palestinier” och ”ultrareligiösa judiska bosättare”. Med det ordbruket förvandlas judarna till främmande element i det judiska folkets 3000-åriga huvudstad, och palestinierna till oskyldiga åskådare. Det hela ackompanjerat med en grafik, som med feta röda streck och vilseledande förklaringar, är ägnad att skapa en falsk skräckbild av dagens situation, och utan att nämna det arabiska ansvaret för utvecklingen.

INTERNATIONELLT STÖD FÖR ISRAELS EU-KRITIK

Hade vunnit på att vara mer balanserad

Trots att mycket få av Jerusalems arabiska minoritet vill hamna under palestinskt styre, så talar SvD-reportern ideligen om behovet för USA:s president att ”skapa ett Palestina” i staden. Hon tycks inte acceptera att USA häromdagen tillrättavisade Carl Bildt gällande Jerusalem, och påminde om att staden är föremål för en uppgörelse mellan israeler och palestinier i förhandlingar. EU:s största länder, inkl. Frankrike, Tyskland, Polen, Tjeckien, Rumänien, Ungern och Italien röstade också ned Bildts förslag till delning, och gav därmed stöd till Israels kritik. Den svenske utrikesministerns märkliga försök att kringgå ingångna avtal och föregripa förhandlingarna fick bara stöd av Luxemburg, Storbritannien, Irland och Portugal. Bildts text redigerades om, ströks och korrigerades i grunden, och det är inte konstigt att han nu försöker tona ned sitt diplomatiska misstag.

SvD-grafiken innehåller också ett absurt stapeldiagram, där antalet skadade palestinier på Västbanken (antagligen inkl. terrorister) jämförs med antalet skadade israeler på Västbanken. Därmed har SvD subtraherat alla israeler som skadats i terrordåd inne i Israel samt också alla som dödats. Kan det bero på att andelen civila dödsoffer är högre bland israeler än bland palestinierna, eftersom de civila är terroristernas uttryckliga måltavlor? Slugt.

ÖSTRA JERUSALEM ÄR HISTORISKA JERUSALEM

Före 1800-talets mitt, och sedan 3000 år tillbaka, var det som idag kallas ”östra Jerusalem” det enda Jerusalem som fanns. Då bodde hela stadens befolkning innanför den Gamla Stadens stadsmurar där. Det är där stadskärnan och de heliga platserna ligger och Davids Stad ligger strax öster om Gamla Staden. De moderna stadsdelarna i det som medierna kallar ”västra” Jerusalem byggdes långt senare, inte minst pga att den Jordanien-ockuperade stadskärnan med Tempelberget var utom räckhåll för israeler. Men Bitte Hammargren låtsas som att judarna har legitima anspråk endast på dessa nybyggda moderna delar i västra Jerusalem. Allt annat är ”ockupation” och ”bosättningar”, tror hon. Det är ungefär som att omdefiniera Paris som den moderna stadsdelen La Défence i väster, med sina skyskrapor, och påstå att de historiska stadsdelarna i stadens kärna runt Notre Dame och Ile de la Cité skulle ligga i ”östra” Paris. De gamla vapenstilleståndslinjerna definierar ingenting annat än hur långt den jordanska armén lyckades invadera Jerusalem innan den kunde stoppas. De erkändes som sagt varken av arabvärlden, Israel eller FN som några gränser.

SHEIKH JARRAH – SIMON DEN RÄTTVISE

Bitte Hammargren håller tyst om Jordaniens etniska rensning av den judiska befolkningen från Gamla Staden (se några bilder här) och låtsas att det närliggande kvarteret Sheikh Jarrah, som heter Shimon HaTsadik på hebreiska (Simon den Rättvise) aldrig har haft några judiska invånare. Föraktfullt och lögnaktigt skriver hon att ”bosättare – stödda av israelisk domstol” flyttat in i palestinska ”hus som FN byggt”. Sanningen är att husen ägs av judar som fördrevs av Jordanien 1949, och som konfiskerades av den arabiska ockupationsmakten och tillfälligt gavs till araber med FN:s goda minne. Israels internationellt respekterade Högsta Domstol har efter flera år av domstolstvister givit de rättmätiga judiska ägarna tillbaka sin egendom efter att de boende vägrat betala hyra, och det handlar om några få fall. Varför skulle inte lagen gälla även araber? Och varför vägrade Hammargren att ens nämna denna bakgrund i en mening? Är hon ett ombud för den part som förlorade rättegången?

BYGGLOV

Likaså återanvänder Hammargren det tröttsamma talet om att arabiska Jerusalembor tvingas bygga svart pga att de ”ytterst sällan” får bygglov. Har Hammargren verifierat detta påstående, eller baserar hon sig, precis som i stapeldiagrammet, endast på pro-palestinska organisationer som OCHA? Enligt israeliska uppgifter har 36000 bygglov givits, vilket mer än väl överstiger behovet ända till år 2020. Arabiska Jerusalembor får enligt statistiken bygglov lika snabbt som judiska (på 4-6 veckor) och för samma kostnad. En högt uppsatt palestinsk politiker har till och med skrutit om att 6000 illegala arabiska bostäder byggts i Jerusalem bara under de senaste fyra åren, av vilka staden inte rivit fler än 200. Är det tillåtet med illegalt byggande i Istanbul, där Hammargren bor?

Hammargren lyckas aldrig bidra med ökad förståelse för konfliktens fundamenta, utan vältrar sig i ensidig offerpropaganda och demonisering, oftast okunnig om att hennes bristande kunskaper utnyttjas av dem hon väljer att intervjua.

SVENSK MELLANÖSTERNJOURNALISTIK ÄR DÖENDE

Man noterar också den märkliga besattheten av Israel i svensk utrikesjournalistik. Oproportionerligt mycket tid ägnas åt en relativt oblodig konflikt, som dragits ut i åratal av palestinsk vägran att erkänna Israel, att ta avstånd från terror och att sätta sig i fredsförhandlingar. Det har aldrig kostat palestinierna något eftersom det utländska biståndet fortsatt att strömma in, inte minst från Sverige, som är världens tredje största givare dit. Inget ifrågasättande görs av palestinsk fredsvägran trots att de fortsätter att håva in bistånd. Inga kritiska frågor till svenska biståndspolitiker. Tvärtom. Journalisterna gör aldrig kopplingen mellan hur livssituationen för den arabiska befolkningen ser ut, och denna palestinska vägran till kompromisser. Inte heller en enda kritisk fråga till svenska biståndsorganisationer och NGO:s som är ideologiskt blinda för det sambandet. Att Israel försöker fortsätta att leva som vanligt, medan de palestinska ledarna vägrar att sluta fred, uppfattas som att ”ockupationen fortsätter”. Aldrig som att palestinierna vägrar att kompromissa, vägrar att erkänna Israel och fortsätter med terrorism. Det finns ett antal professionella journalister som lyfter dessa frågor och de ska ha all heder. Men de tycks tyvärr utgöra ett undantag i Sverige.

SVENSKT MELLANÖSTERNINFLYTANDE ETT MINNE BLOTT

Palestinsk vägran att förhandla skapar inget tryck på dessa, utan snarare hårdare krav på Israel.  Bildts senaste utspel var en tydlig illustration av detta. Han tolkade palestiniernas förhandlingsvägran som Israels fel. Därför försökte han undanta palestinierna från att behöva förhandla överhuvudtaget, i motsats till vad Färdplanen och resolution 242 beordrar. EU skulle istället ge palestinierna 100 procent av allt de begär om inte Bildts förslag hade röstats ned. Idag är det uppenbart att Sverige inte på mycket länge kommer att få det minsta inflytande i regionen igen. 

Israel är inte helt oskyldig till den utdragna konflikten. Men till och med den konservativa regeringskoalitionen har under premiärminister Benyamin Netanyahus ledning tagit det hittills oöverträffade beslutet om ett 10 månader långt moratorium för bosättningsbyggande på Västbanken. Detta helt utan någon motprestation, och trots att även Israel har erkända anspråk på Västbanken. Hans center-högerparti ser positivt på skapandet av en palestinsk stat, trots att palestinierna hittills vägrar att erkänna Israel som det judiska nationalhemmet. Förra året erbjöds palestinierna nästan hela det omtvistade landområdet samt en lösning i Jerusalem av Ehud Olmert, som fick ett nej tack av Abbas. Men inte en enda svensk nyhetsjournalist som undrar om det inte är dags för den palestinska ledningen att ens sätta sig vid förhandlingsbordet, för att komma vidare!

I ljuset av denna självförvållade palestinska stiltje är det märkligt att inte ”Mellanösternkorrespondenter” som Bitte Hammargren och tillhörande redaktörer, investerar en bråkdel av sin uppmärksamhet på att bevaka platser där det råder verkligt förtryck mot helt hjälplösa människor. Människor som aldrig startat några krig. Varför reser inte Hammargren till Iran och bevakar oppositionsrörelsen mot Ahmadinejads regim där? Varför producerar hon nästan aldrig en enda liten artikel om kurdernas situation i det Turkiet där hon själv bor? Varför får vi nästan aldrig läsa om detta viktiga NATO-lands alltmer Iranvänliga politik, under ledning av dess islamistiska regering, och konsekvenserna för ett turkiskt EU-medlemskap? Det fasansfulla förtrycket mot de kristna kopterna i Egypten, och de sociala spänningarna i arabvärldens största land skulle kunna vara nyhetsstoff varje dag. Eller Hamas beslut i Gaza att förbjuda det hundratal palestinier som blivit svårt sjuka i svininfluensa att få vård i Israel? Eller varför inte en granskning av UNRWA:s användning av de svenska biståndspengarna i Gaza? Eller förslagsvis ett positivt reportage någon gång? Har inte Hammargren hittat några sådana? Exempelvis faktumet att Västbanken har en rekordhög tillväxt på 7 procent just nu (högre än Sveriges)? Var är human interest-reportagen från Israel? Borde inte det rymmas i den nästan dagliga rapporteringen om området? Varför inte ett enda reportage om israelisk forskning och teknikutveckling? Var är reportagen om den kidnappade Gilad Shalits familj och vänner? Och när får vi en rapport från Hammargren om Marockos nedtystade förtryck i Västsahara? Var är intervjuerna med demokratikämparna i Libanon som bekämpar Hizbollahs och Irans inflytande där?

Svenska redaktioner och Mellanösternkorrespondenter har fått Israel på hjärnan. Men inte ens detta snävt begränsade bevakningsområde lyckas de reflektera på ett sakligt och allsidigt sätt.

SvD, 2, Sk, Gp, Dag, Sr, Gp, Hd, Syd, SvD, DN, A, 2, 3, E, DN, 2, 3, 4, 5, 6, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Eu, C, 2, Syd, Gp, Nt, Dag, 2, 3, Sk, Syd, Tra, Lft, Kri, Hd

Läs också:
Fd. Jerusalemkorrespondent om Bitte Hammargrens sätt att arbeta (2008)
Mats Skogkär, Sydsvenskan: Alltid ett skäl att tacka nej
Folkviljan i Jerusalem gör påtvingade EU-diktat irrelevanta
Jerusalem-araber: Vi kommer att bekämpa försöken att dela staden
Norrköpings Tidningar om Bildts utspel och avsaknaden av palestinsk fredspartner
Al Hamatzav: Diplomatiskt nederlag för Carl Bildt
Gazas smugglingstunnlar går djupare än Egyptens nya stålvägg
Ynet: Palestinsk terrorist med sex bomber försökte ta sig in i Jerusalem
Nima Dervish: Aftonbladet jämställer förtrycket i Iran med Schweiz
Gurgîn (nov): De svenska islamisterna får mothugg (video)
Kvinnor känner sig diskriminerade i det palestinska samhället

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: