”Svenska soldater sköt ihjäl ung afghan”

(Obs! Den fiktiva texten nedan kan inte förstås utan att läsa noteringarna längst ned i inlägget!)

Stöd Våra Soldater

Söndagen var en blodig dag i Afghanistan och mediedebatten går hög i Sverige. Så här hade det kunnat låta:

Svenska soldater sköt ihjäl ung afghan

Svenska soldater sköt på söndagen ihjäl en ung afghansk man som ansökt men inte fått anställning som polis. Dödsskjutningen gjordes strax väster om staden Mazar-i-Sharif i Afghanistan, i ett område som ockuperas av bl.a. svenska trupper. Därmed har närmare 10.000 afghaner och sammanlagt fyra svenska soldater dött i kriget mot Afghanistan.

Den svenska krigsmakten hävdade på måndagen att två av de svenska soldaterna som patrullerade området skulle ha ”beskjutits och dödats” av den unge polisaspiranten. Sveriges konservative högerledare Fredrik Reinfeldt, vars afghankrig har stort stöd i den svenska opinionen och, enligt tidningen Flamman kan få betydelse i höstens val, avfärdade på måndagen varje tanke på att dra tillbaka de svenska trupperna. Han upprepade också den svenska militärens uppgifter om att mannen skulle ha varit en beväpnad ”taliban” och ha ”klätt ut sig” till polis.

Men de uppgifterna tillbakavisas av ordföranden för den talibanska befrielserörelsen som fördömer den svenska dödsskjutningen och vidhåller att mannen var civil. Ord står mot ord, men flera talibanska ögonvittnen som TT talat med säger att den svenska dödsskjutningen ”var något av det mest kallblodiga de sett på flera decennier” i det krigsdrabbade landet. Även al-Qaidas näst högst uppsatte ledare Ayman al-Zawahiri, som nu tvingats i exil vid gränsen till Pakistan, bekräftar till nyhetsmedier att den unge afghanen var civil. Han anklagar också svenskarna för att mörda barn eftersom mannen, enligt al-Zawahiri, var under 18 år.

Människorättsorganisationerna Amnesty International och Human Rights Watch protesterade också mot dödsskjutningen. Och i en intervju i Flamman fördömer Rädda Barnen ”Sveriges attack mot ett värnlöst barn”, och organisationens generalsekreterare i Sverige säger att den svenska dödsskjutningen innebär ett flagrant brott mot Barnkonventionen.

Den svenska krigsmakten svarade med en presskommuniké där man angriper människorättsorganisationen för att ha ”en fientlig inställning till svenska fredsbevarande insatser”. Vidare dundrade den svenska militärkommunikén att ”Rädda Barnen inte från tusentals mils avstånd var insatt i vad som hänt”. Den påstått minderårige mannen ”var beväpnad” när han sköt ihjäl svenskarna, hette det vidare.

Den svenska fredsrörelsen, som varit hårt trängd sedan högerregeringen tagit över i Sverige, har reagerat hårt på attacken. Den internationellt respekterade analytikern Jan Myrdal säger till den svenska kulturredaktören Åsa Linderborg i oppositionstidningen Aftonbladet att Sverige har förlorat sitt moraliska övertag. Myrdal säger sig också förstå dem i utlandet som applåderade och firade när svenskar dog i tsunamikatastrofen i Thailand:

– Vi kan inte förvänta oss sympati när vårt folk dör i asiatiska Thailand, om vi samtidigt går och mördar en annan asiatisk befolkning. Har vi inte lärt oss något?

På marken i Afghanistan talar människornas vanmakt sitt eget språk:

– De är som monster. Svenskarna dödar vårt folk som insekter, skrek en afghansk kvinna i den talibanby som ligger nära platsen där den afghanske mannen sköts ihjäl.

Byns överhuvud, vars enda inkomst idag kommer från de pengar som den talibanska befrielseorganisationen betalar för att få skörda de närliggande opiumfälten, vittnar till nyhetsorganisationen al-Jazira om hur flera av byns flickor utsatts för sexuella övergrepp av svenskarna, och om hur de rutinmässigt tänder eld på de magra opiumskördarna.

– Svenskarna vill driva oss härifrån. De vill jaga bort våra talibanska bröder. Det är ett krig mot våra islamiska flickor. De vill röva bort våra kvinnor för sig själva. Men vi kommer aldrig att ge upp så länge vi lever. De får skära halsen av mig innan jag överger vår jordbruksmark.

Han avbryts av ett 50-tal utmärglade talibankämpar som ropar ”Död åt Sverige!” och skjuter med automatgevär i luften, medan de burkaklädda kvinnorna rusar in i husen igen. Ingen av invånarna ser ut att ha fått något att äta på flera dygn, och ingen tycks veta när Sverige tänker skicka in några mattransporter. En av talibankämparna kommer fram med sitt gevär i högerhanden och berättar:

– Nu har det gått nästan ett dygn sedan svenskarna invaderade vår by och sköt ihjäl vår broder. Och fortfarande har vi inte fått några matleveranser. De tror att de kan stoppa vårt motstånd genom att svälta ihjäl oss. Och världen är helt tyst! Är det detta ni menar med demokrati? utbrister han och rättar till turbanen.

Talibanerna, som enligt nyhetskanalen al-Jazira, betraktas som befriare, har också skickat en skrivelse till FN. I den uppmanar de Säkerhetsrådet att anta en resolution som fördömer den svenska ockupationens brott mot Fjärde Genèvekonventionen i Afghanistan. Man kräver också att en FN-ledd utredningskommission bildas så snart som möjligt under ledning av Richard Goldstone – som har lång erfarenhet av oroshärdar i Mellanöstern – för att utreda huruvida Sverige begått krigsförbrytelser mot den afghanska civilbefolkningen, och därmed brutit mot det FN-mandat man har.

Den svenska regeringen hade å sin sida kallat till stor presskonferens i Stockholm, där budskapet var att ”Sverige vill skapa fred för Afghanistan”. Reinfeldt gjorde också klart i intervjuer med svenska medier, att insatsen i Afghanistan är ”långsiktig” och att den ska fortsätta, av ”respekt för de svenska offren”. Han vägrade dock att svara på en fråga från en brittisk journalist som undrade om Reinfeldt kommer att avstå från resor till Storbritannien, sedan talibanska människorättsgrupper i London hotat att få honom och andra påstådda svenska krigsförbrytare arresterade med hjälp av en brittisk lag om ”universell jurisdiktion”.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, som tidigare fördömt den svenska krigsmaktens metoder i Afghanistan, uppmanade den svenske ledaren att samarbeta med den FN-kommission som ska utreda händelsen. Han antydde också att det låga svenska dödstalet jämfört med motståndarsidans dödstal i Afghanistan indikerade att svenskarna var långt mer brutala än talibanerna, och att de hade agerat oproportionerligt.

I samordning med de afghanska talibanerna sammankallade Sveriges ärkefiende Eritrea till ett specialinsatt möte i FN:s Generalförsamling, för att anta en resolution som fördömer de svenska krigsinsatserna. Relationerna mellan de båda länderna har länge varit ansträngda, sedan Sverige under flera år hotat det utfattiga afrikanska landet med ekonomiska straffåtgärder i form av indraget bistånd. Konflikten har sin grund i att Eritreas rättsvårdande myndigheter grep svensken Dawit Issak 2001, som nu sitter på en anstalt i landet. Bedömare förutspår att en majoritet av Generalförsamlingens länder, däribland Nordkorea, Iran, Syrien, Libanon, Jemen och Libyen kommer att rösta för ett kraftigt fördömande av Sverige. Endast västmakterna i EU och USA, som brukar försvara det svenska kriget mot talibanerna, förväntas rösta emot ett FN-fördömande av Sverige.

Nej. Två av våra svenska soldater samt en tolk sköts ihjäl på söndagen av en afghan som tros ha varit utklädd till polis, och som sedermera oskadliggjordes. Vi vill skicka våra kondoleanser och deltagande till de anhöriga och vännerna till de stupade svenskarna och tolken.

Ovanstående fiktiva artikel är en spegling av hur rapporteringen har och skulle ha sett ut om händelsen hade gällt Israel, inte minst från TT och diverse svenska Mellanösternkorrespondenter. Den här typen av förfalskning sker inte en gång, som ovan. Detta sysslar TT med varje dag om Mellanöstern. Orsak och verkan kastas om. Rubriken döljer vad som hände (det var afghanen som sköt ihjäl de svenska soldaterna innan han oskadliggjordes). Valet av ord i texten kastar misstänksamhet mot den ena parten, och framhäver trovärdigheten hos den andra, dvs talibanerna (trots att antidemokrater och terrorister objektivt sett förtjänar mindre trovärdighet än en försvarsmakt som står till svars inför lagar och en demokratiskt vald regering). Källkritiken uteblir. Partsinlagor framställs som fakta och blir till slut en del av den redaktionella texten. Långa citat och förmedling av känslor förbehålls endast den ena parten, men inte den andra. Och så vidare. Israel åker inte halva vägen runt jorden för att försvara sig, utan kämpar mot terroristanfall riktade mot den egna civilbefolkningen bara några kilometer bort.

Men också efter söndagens svenska tragedi i den fredsbevarande operationen i Afghanistan finns skildringar i medierna, främst på debatt- och ledarsidor, samt uttalanden från politiker som speglar händelsen på ett sätt som delvis liknar ovanstående perverterade version. Det är också en tragedi, för de som sjunkit så lågt.

SvD, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, 2, 3, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Dag, 2, 3, 4, Vlt, Gp, 2, 3, 4, N, 2, 3, 4, 5, S, Kt, De, C, Syd, 2, 3, 4, DN, 5, Tra, Kri, Blt, Gt, P3, 2, Hd, 2, 3, E, Kv, Ös, Svt, 2, Sr, Bt, 4, Bt, 2, Ls, A, Ab, Ft, Sn, Vk

Läs också:
Erik Svansbo: Svenskarna stupade i kampen för demokrati
Expressen: Stöd soldaterna
SvD: Myrdal gläds när svenska soldater dödas

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Artiklar, Frågor med svar, Look who is talking, Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: