KTH-professor kräver ”utredning” av 9/11 och bojkott mot Israel

Dick Urban Vestbro, professor emeritus, KTH

UPPDATERING 11/2:
< KTH stoppar försök till bojkott mot israeliska akademiker >

Vänsterpartisten Dick Urban Vestbro har i sin egenskap av professor emeritus vid KTH skickat en inbjudan till ett seminarium imorgon i KTH:s lokaler för att diskutera en akademisk bojkott av Israel. Vestbro, som ska vara moderator, anser sedan tidigare att den israeliska demokratin är en ”apartheidstat” som inte har rätt att existera (vilket möter mothugg här), samt att Vänsterpartiet inte bör ställa krav på Hamas att överhuvudtaget erkänna Israel. I inbjudan står det:

Welcome to a seminar to discuss the case for boycotting Israel […].

Main speaker: the Swedish-Israeli artist Dror Feiler, President of European Jews for a Just Peace

Assoc Prof Jan-Erik Gustafsson will report about the Birzeit group for international academic boycott

Representatives of the KTH Ethical Committee and other key persons at KTH have been invited to address the meeting

Moderator: Prof Emer Dick Urban Vestbro

Utöver sitt mångåriga engagemang i organisationer långt ute på den extrema vänsterkanten har Dick Urban Vestbro också ett intresse för det som kallas ”Sanningsrörelsen”. Det är den konspirationsrörelse som hävdar att terrorattackerna den 11 september 2001 i själva verket var ett insiderjobb från den amerikanska administrationen i eventuellt samarbete med Israel. Vestbro, som finns listad på flera platser inom rörelsen, har tydligen skrivit under ett upprop, och signerat som professor emeritus, där det ställs krav på att genomföra en ”internationell utredning” av 11 september. Detta då den ”officiella” förklaringen ”inte kan vara korrekt” (vår fetstil nedan):

[We demand an] International investigation of the September 11, 2001 terror attacks. They are used as the central justification for the ”War on Terror”, but well documented evidence shows that the official explanation of 9/11 cannot be correct.

Inbjudan till seminariet om bojkott mot Israel skickade professor Vestbro via mail igår till ett sextiotal personer i och utanför KTH – däribland till den egyptiska regeringens ”informationscenter” i Kairo(!).

Den andre KTH-representanten är lektorn Jan-Erik Gustafsson. Han har sedan flera år försökt att stoppa alla studentutbyten med Israel. Han har visserligen fått skarpa mothugg, bl.a. från två KTH-professorer som kommenterat hans tidigare utspel i studenttidningen Gaudeaumus. De säger att utbytessamarbetet med israeliska högskolor, där både judar och araber studerar tillsammans, även gynnar freden. De beskriver Gustafssons ”extrempolitiska” plattform som ett ”problem” och hans utspel som en ”löjeväckande politisk pamflett”. Förutom kampen mot Israel, har Gustafsson en bakgrund som ordförande i ”Nej till EU”, samt som aktiv motståndare till de svenska soldaternas fredsbevarande uppdrag i Afghanistan.

Dror Feiler, som ska vara huvudtalare på seminariet, går för övrigt under falsk varudeklaration i inbjudan. Han är inte ”svensk-israelisk” som det påstås, då han har avsagt sig sitt israeliska medborgarskap. Så pass representativ är han för den israeliska sidan av argumentet. Hans så kallade organisation, ”European Jews for a Just Peace” och dess svenska utväxt ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred”, omfattar en handfull individer utöver Feiler själv, och representeras av varsin hemsida som inte uppdaterats på flera år.

Gällande kraven på akademisk bojkott kan det vara värt att notera att KTH:s etiska kommitté har avfärdat den här typen av bojkottkampanjer, och slagit fast att ”KTH som statligt universitet inte kan bedriva en egen utrikespolitik som skiljer sig från Sveriges officiella.”

Lisa Abramowicz på Svensk-Israelinformation kommenterar bojkottsutspelet på Newsmill:

Istället för att se att detta är en konflikt mellan två parter där båda måste göra ansträngningar för att nå fred så används bojkottverktyget för att ta ställning för den ena sidan. Det […] vore olyckligt om omvärlden började göra det då det istället skulle driva parterna ifrån varandra. Krav ska ställas på båda parter.

Abramowicz noterar också att de statsfinansierade Palestinagrupperna, under ledning av Per Gahrton, nyligen bjöd in den palestinske bojkottivraren Mustafa Barghouti till Sverige, vilket följdes upp med uppmaningar till bojkott mot israeliska akademiker från en liten aktionsgrupp vid Uppsala Universitet:

Många intresserade organisationer kom för att lyssna på [Barghoutis] föredrag: Rädda Barnen, Palmecentret, Amnesty Sverige, Broderskap, SSU, Diakonia, Kristna fredsrörelsen och Svenska freds- och skiljedomsföreningen. […]

Bojkottskraven från Barghouti sätts nu snabbt i verket: en grupp studenter planerar att försöka att få Uppsala Studentkår att verka för en bojkott av israeliska akademiker, åtminstone de som inte uttryckligen tar avstånd från sin folkvalda regering. Undras om gruppen föreslår liknande åtgärder mot andra studenter och forskare från länder i konflikt?

Här ligger en av kärnfrågorna. Varför är bojkott något som ska tillgripas mot israeliska akademiker? Ska även palestinska eller iranska akademiker i Sverige straffas för vad deras terrorregimer gör? Enligt Robert Lawesson på KTH:s informationsavdelning antogs 200 medborgare från den Islamiska Republiken Iran till KTH:s masterutbildningar 2009, vilket gör dem till den tredje största utländska studerandegruppen på skolan. Så sent som för tre veckor sedan gav KTH en ettårsanställning till en professor från ett teknikuniversitet i Teheran, med särskilt forskningsintresse för videoövervakning. KTH har också ett formaliserat samarbete med diktaturen Kina, och hundratals forskare och studenter finns på campus. Bör studentutbytet avbrytas och kinesiska akademiker skickas hem?

Professor Julius Glaser vid KTH är en av dem som har reagerat på Vestbros och Gustafssons senaste tilltag:

Jag är lärare vid KTH, och vetenskapsman. Jag undervisar studenter, inkl. utländska sådana, och samarbetar med forskare från hela världen. För mig är idén om att bojkotta mina kollegor från andra länder absurd. […]

Enligt min åsikt drar Vestbro och Gustafsson skam över vår skola och KTH:s goda namn.  

SvD, D, 2, DN, 2, M, 2, 3, Idg, 2, Nt, 2, 3, 4, SvD, Dagen, 2, 3, 4, N, 2, 3, 4, 5, Syd, 2, 3, 2, S, Vg, Etc, Bt, Kn

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Look who is talking, Organisationer, Politiken, Utbildningsorgan

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: