Vid rödgrön valseger sjösätts Palestinagruppernas Hamaspolitik

Idag presenterade också oppositionen sin alternativa utrikespolitik i händelse av en rödgrön seger i valet i höst. Den har utarbetas av en arbetsgrupp kallad ”Rättvis och hållbar värld” som har totalt sex ledamöter från S, V och MP inklusive Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton. Den uppmanar bl.a. till ett närmande till Hamas, och kommer bara några dagar efter att det socialdemokratiska Palmecentret i Gaza hotats av islamistgruppens män, som beslagtagit personalens datorutrustning i en aggressiv väpnad razzia.

Den del av arbetsgruppens förslag som handlar om den israelisk-palestinska konflikten (sid. 11 i pdf-dokumentet) har kopierats rakt av och återpublicerats som debattartikel i Aftonbladet idag, och signerats av arbetsgruppens ledare: Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton (MP) samt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets talesmän i utrikesfrågor Urban Ahlin (S) och Hans Linde (V). Det står alltmer klart vilket direktinflytande som Palestinagrupperna, genom Per Gahrton, kommer att få över svensk utrikespolitik om oppositionen kommer till makten. En dag som denna, då den sittande regeringen presenterade sin framtida utrikespolitik i Riksdagen, hade man kunnat förvänta sig att oppositionens debattartikel skulle handla om vänsterns tänkta utrikespolitik över lag. Men det är alltså endast den israelisk-palestinska konflikten som lyfts fram, vilket är ett mått på den fokusförflyttning som Palestinagruppernas ordförande redan lyckats driva igenom. Oppositionspartierna tycks tro att Sveriges åsikt kommer att tas på större allvar i Mellanösternkonflikten om politiken utformas av den ena partens lobby, som innefattar några hundra medlemmar.

Utmärkande är också den svängning som Vänsterpartiet gjort när det handlar om att skicka svenska trupper utomlands. Tvärtemot kraven från (V) att dra hem de svenska FN-mandaterade soldaterna från Afghanistan, så förordas att man skickar iväg svensk trupp till den israelisk-palestinska konflikten.

Det är oklart på vems sida de vill att de svenska trupperna ska tjäna. Skribenterna vill nämligen avbryta allt militärt samarbete med Israel samt ”ta ställning” mot folkrättsbrott, vilket brukar vara Palestinagruppernas kodord för israeliskt självförsvar. Ska de svenska soldaterna förhindra Hamas folkrättsvidriga anfall mot israeler, eller ska de börja med att stoppa israelerna från att försvara sig mot terrorismen?

Gränserna till det Hamasstyrda Gaza måste öppnas, skriver arbetsgruppen. När det leder till självmordssprängningar i Israel, mot vilka den judiska staten inte ska få försvara sig, kan offren åtminstone trösta sig med att den svenska vänstern gjort ett ”ställningstagande” mot våldet tillsammans med Palestinagrupperna. Att ett sådant inte ensamt räddar några liv tycks vara irrelevant.

Den andra punkten som framträder är att artikelskribenterna vill verka för att Sverige ska bryta mot flera resolutioner i FN:s Säkerhetsråd. Idag är det förbjudet att samarbeta med grupper som använder terrorism, varav Hamas är en av de främsta. Varje FN-stat har en folkrättsligt bindande skyldighet att bidra till kampen mot terrorgrupper, ekonomiskt, säkerhetsmässigt och på andra sätt. Palestinagruppernas ordförande och hans två medskribenter vill att den FN-politiken upphör inom EU – utan krav på att Hamas ska ha tagit avstånd från terror och erkänt Israel:

En kommande demokratiskt vald palestinsk regering, oberoende av politisk sammansättning, måste erbjudas konstruktivt samarbete med EU. Isoleringen av Hamas efter valet 2006 har visat sig motverka sitt syfte.

Det är svårt att se hur de vill uppnå det mål de definierat om att både israeler och palestinier ska ha ”rätt till ett liv i trygghet inom säkra och erkända gränser”, samtidigt som de vill samarbeta med en Iranfinansierad islamistgrupp som söker Israels utplåning. Hamas vidhåller att man aldrig kommer att erkänna Israels rätt att existera, och har på sin höjd gått med på en max tioårig vapenvila tills man kan återuppta kriget igen.

Precis som vänsterskribenten Akiva Eldar har konstaterat i Haaretz, så utesluter fredsavtalen deltagande av Hamas i palestinska val, pga dess terrorism, rasism och odemokratiska taktik. De tilläts ändå att delta i valen 2006, och Israel lovade att inleda förhandlingar med Hamas om gruppen tog avstånd från terror, erkände Israels rätt att existera och erkände ingångna fredsavtal. Hamas vägrade, och valde att förbli en terrororganisation – dvs dess raison d’être. Detta har inte drabbat någon värre än palestinierna själva, och enligt alla opinionsundersökningar har stödet för Hamas rasat idag.

Erkännande, säkra gränser och fred går rakt emot kärnan i Hamas islamistiska ideologi, och det framstår som naivt av artikelförfattarna att tro att de kan ändra på den. Lika lite som al-Qaidas ideologer kan besegras med övertalning. Hamas krig har alltid intensifierats när regionen tagit steg på vägen till fred. Exempelvis under fredsprocessen under mitten av 90-talet, då Hamas självmordsattentat mot israeler intensifierades, samt under intifadan från år 2000 efter dåvarande premiärminister Ehud Baraks fredserbjudande, samt efter att Israel drog sig tillbaka från Gazaremsan år 2005 med följden att Hamas raketkrig accelererade exponentiellt.

Det är därför inte främst på Israel som trycket nu måste höjas. Israel har bevisat att man är redo att kompromissa land om det garanterar fred. Senast i september 2008 tackade palestiniernas president Mahmoud Abbas nej till premiärminister Ehud Olmerts fredsförslag, enligt vilket palestinierna, genom kvittning av land, skulle få 99,3 procent av Västbanken och Gaza samt en lösning i Jerusalem. Som världens tredje största finansiär av palestinierna, med rekordhöga 800 miljoner svenska skattekronor per år (och 40 miljoner kronor till Per Gahrtons Palestinagrupper), kan Sverige agera för fred genom att sätta press på den palestinska myndigheten att inleda fredsförhandlingar med Israel, vilket Ramallah hittills vägrat.

Att kapitulera till Ahmadinejads lakejer i Hamas är att döma både palestinier och israeler till åratal av fortsatt krig, hat och lidande. Situationen kan inte förbättras förrän palestinierna väljer fred, en tvåstatslösning och ett erkännande av Israel, istället för de islamistiska terroristerna i Hamas. Endast palestinierna har det valet i sin hand.

Svd, 2, DN, 2, Syd, 2, Ek, Vlt, A, 2, 3, 4, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DN, 2, 3, 4, 5, Gp, 2, 3, Dag, 2, 3, Smp, Syd, 2, 3, Blt, Vlt, Kt, S, C, Y, Kri, N, 2, Sk, 2, Tt, E, 2, Sr, 2, 3, 4, Tv4, Bt, Svt,

Läs också:
SvD: Palmecentret i Gaza hotat av Hamas
Jens Orback (S), Palmecentret: Hamas bryter mot de mänskliga rättigheterna
Bilderna och miljonförskingringen som skakar den Palestinska Myndigheten
SvD: Hur skyddas det svenska biståndet från den palestinska korruptionen?
Erik Svansbo och SR om den palestinska sex- och korruptionsskandalen
Fredrik Axelsson (M): Både ris och ros till utrikespolitiken
Helle Klein (S): Äntligen kan vi börja närma oss Hamas
Fredrik Malm (FP): Vänsterpartiet höll i oppositionens taktpinne
Carl Bildt (M): Två stora svarta hål i rödgröna röran
Dick Erixon om hur Vänsterpartiet dominerar den rödgröna utrikespolitiken
Palestinska Hamas spärrar in brittisk journalist
Smp om Dror Feiler och den försvunna anständigheten
Olovligt propagandamöte med bl.a. Palestinagrupperna får konsekvenser

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: