Diakonia gillrar en ”folkrättskonferens” om Gaza

ISRAEL INTE VÄLKOMMEN

Den 1 mars organiserar den vänsterkristna opinionsbildningsgruppen Diakonia en folkrättskonferens om Gaza tillsammans med socialdemokratiska ABF och Palmecentret samt Amnesty och Svenska Kyrkan. Bland deltagarna finns endast en (1) folkrättsjurist, Hans Corell, som profilerat sig som hård kritiker av Israel. Ingen representant för Israel tillåts medverka, enligt organisatörerna. Konferensen skall, i likhet med den Libyenbeställda Goldstonerapporten, endast behandla de 22 sista dagarna i det 2922 dygn (8 år) långa raketkriget och de ca. 10.000 väpnade anfallen i brott mot folkrätten som den FN-listade terrorgruppen Hamas bedrev mot israeliska civila dessförinnan. Längre ned ges exempel på punkter som bör lyftas fram på konferensen.

Det är positivt att kränkningar av folkrätten i området belyses. Men om den granskningen endast riktar in sig på det FN-stadgade självförsvaret, och inte på de väpnade anfallen som gav Israel rätt att försvara sig, så utgör det i praktiken ett försök att undergräva rätten till självförsvar.

Diakonia har tyvärr länge haft en överslätande attityd till terrorister. Man skiljer inte mellan eventuella misstag i en demokratiskt stats självförsvar, och när en terrororganisation, som bryter mot folkrättens själva fundamenta, avsiktligen våldsför sig på både fiendens och den egna civilbefolkningen och uppmanar till folkmord. Så här lät Diakonias kålsuparteori i en intervju i tidningen Dagen igår:  

– Det är riktigt att Israel inte kommer att representeras vid seminariet, men det kommer inte heller Hamas att göra, säger Joakim Wohlfeil på den kristna biståndsorganisationen Diakonia.  

HANS CORELL SKULLE FÖRHÖRAS OM BROTT MOT FN-RESOLUTIONER

Hans Corell, som ska tala om respekt för folkrätt, är före detta rättschef i FN. Svenska åklagare kämpar nu för att ta in honom för förhör gällande olja-för-matskandalen med Saddamregimen under hans tid, i brott mot FN-resolutioner. Men åklagarna kommer inte åt honom eftersom han skyddas av sin diplomatiska immunitet, vilket medfört att rättegången mot mutanklagade affärsmän fått skjutas upp. Dessa hävdar att mutorna betalades till Saddam Husseins regim med Corells organisations goda minne. 

Men när det gäller Gazakriget talar han gärna ut. Så här sammanfattade Sydsvenskans Per T Ohlsson Hans Corells syn i frågan i januari förra året:

Det framstod som närmast groteskt när Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, i Ekot krävde att israeliska ledare ställs inför krigsrätt. Utan att han med ett ord berörde Hamasterrorn.

Läs också Svensk-Israelinformations frågor till Corell i en mailkonversation i april förra året.

BISTÅNDSMINISTERN: ISRAEL SKA BETALA NÄR HAMAS STARTAR KRIG

Även biståndsminister Gunilla Carlsson kommer att närvara eftersom hon ansvarar för de ca. 800 miljoner svenska skattekronor som skickas till palestinierna i år, och som innebär att Sverige sedan länge är världens tredje största finansiär av palestinierna. Dessa är i sin tur också världens största biståndsmottagare per capita. Carlsson har tidigare krävt Israel på pengar för den förstörelse som Hamaskriget orsakade, trots att det var Hamas som startade kriget. Det enda sättet att lyckas i det kravet är att påstå att Israel ”ockuperar” Gaza, trots att landet lämnade Gaza för snart fem år sedan. Idag framstår det som självklart att återuppbyggnadskostnaderna måste dras från det internationella rekordbiståndet till palestinierna. I onsdags sade FN:s Mellanösternrepresentant Robert Serry att det ”inte finns något humanitärt problem i Gaza”, men påpekade bristen på byggmaterial.

Socialdemokraten Alexander Gabelic, som är ordförande i Svenska FN-förbundet, kommer också. I motsats till vad namnet antyder så är Svenska FN-förbundet en NGO med 20 anställda, och har ingen koppling till FN. Deras syfte är bl.a. att lobba för ett stärkt FN-inflytande i Sverige. Det gör det möjligt för Gabelic att, trogen den rödgröna utrikespolitiken, uppmana till ett närmande till Hamas, trots att FN självt har terrorsstämplat gruppen.

Det ska bli intressant att se hur mycket ovannämnda personer kommer att diskutera Hamas terrorism, förtryck, brott mot mänskliga rättigheter, vapensmuggling från Iran och uppmaning till folkmord mot Israel i brott mot folkrätten. Kanske kan Palmecentret vittna om det, som nyligen attackerades av Hamas i Gaza.

DESSA FAKTA BÖR INGÅ I KONFERENSEN

Det finns också deltagare som förespråkar en mer öppen, demokratibejakande linje, utan att blanda ihop terrorister med dem som försvarar sig mot dem. Förhoppningsvis får dessa chansen att lyfta några av nedanstående punkter på konferensen:  

– ingen ifrågasätter att Israel hade rätten att stoppa Hamas angrepp, varken i FN:s uttalanden, i Goldstonerapporten eller i folkrätten. Ingen diskussion kan föras utan att detta faktum framhålls.

ingen erkänd internationell organisation stödjer Hamas uppgifter gällande andelen dödade civila eller dödade barn, och ingen av dem framför någon egen siffra. Sifferuppgifterna från FN:s organisation för mänskliga rättigheter, OCHA, ligger, enligt källhänvisningarna, till grund för rapporterna som skrivits av exempelvis Diakonia (”Failing Gaza”) och andra organisationer. OCHA skriver endast på s. 12 i pdf-rapporten att en ”signifikativ andel” dödade var civila. Man uppger båda sidornas uppgifter om antalet dödade i Gaza (vilket de svenska organisationerna sällan gör), och skriver att båda är omtvistade. Israel uppger att man identifierat att 75 procent av de dödade var stridande terrorister. Hamas och palestinska organisationer i Gaza uppger ungefär motsatsen.

– gällande antalet dödade ”barn” under 18 år på s. 12 har OCHA använt nästan uteslutande palestinska uppgifter, samt siffor från B’Tselem (men inte från Israel). Det visar sig att hela 71 procent av dessa var pojkar. Det kan bero på det stora antalet unga män under 18 år som stred för Hamas (barnsoldater). Hade barnen dödats som slumpmässiga civila offer så skulle inte fördelningen vara så ensidig mellan pojkar och flickor. Israel uppger att 89 civila under 16 år dog i kriget. Svenska Rädda Barnens pressmeddelande utelämnade ovannämnda observation, och det framgår inte att uppgifterna nästan uteslutande baseras på palestinska Gazaorganisationer.

Goldstonerapporten gör inget eget uttalande om andelen civila dödsoffer (s. 10).

– även Amnesty skriver i sin rapport att man inte kunnat verifiera de palestinska uppgifterna om andelen civila dödsoffer, utan återger dem som just palestinska partsinlagor (s.6 i pdf-rapporten).

– i januari skrev 11 palestinska människorättsorganisationer ett öppet brev till den palestinska myndigheten och Hamas, och krävde att terrorgruppen skulle utreda sina krigsförbrytelser. Och i förra veckan fördömde Amnesty Hamas för att gruppens svar på Goldstonerapporten inte ens var i närheten av en ”opartisk, trovärdig utredning som lever upp till internationella krav”. Hur tänker konferensen förhålla sig till detta?

– till dags dato har Israel undersökt 150 separata incidenter från Gaza-kriget, inklusive de som nämns i Goldstone-rapporten. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon reagerade, enligt Israel, positivt på den detaljerade uppföljningsrapport om Gaza som nyligen överlämnades av Israel. Kommer konferensen att beakta Israels utredning av Gazakriget och svar på Goldstonerapporten (pdf-rapport här)?

– Richard Goldstone har själv betonat att hans rapport ”inte bevisar någonting” juridiskt, och att hans slutsatser om krigsbrott alltid varit ”villkorliga”. De utgör endast en uppmaning att utreda.

– Israel är det enda landet som slussar in humanitära leveranser till Gaza, sedan Egypten nyligen stängt sin gräns till Gaza permanent. Sanktionerna kan hävas helt när Hamas tagit avstånd från terror, stoppat vapensmugglingen och erkänt Israel.

proportionalitet i självförsvaret mäts inte i förhållande till hur många av den egna befolkningen som dött. Folkrätten säger att proportionaliteten ska mätas i förhållande till vikten av att det militära målet [att stoppa rakethotet mot civilbefolkningen] uppfylls. Israels mål var att kraftigt reducera Hamas åtta år av raketattacker, i vilka 1 miljon civila israeler befann sig inom räckhåll. Det är gentemot behovet att häva det terrorhotet som proportionaliteten ska mätas. Ordföranden för Internationella Domstolen i Haag, Rosalyn Higgins, förklarar: ”[Proportionality] cannot be in relation to any specific prior injury – it has to be in relation to the overall legitimate objective of ending the aggression”.

– Gaza är idag de facto-ockuperat av Hamas, som har kontrollen på marken. Israel lämnade Gazaremsan fullständigt i augusti 2005, för snart fem år sedan. Det finns inte en enda israel i området (förutom den av Hamas kidnappade Gilad Shalit). Internationell lag säger att endast den som har ”effektiv kontroll” på marken kan utgöra en ockupationsmakt. Kofi Annan och FN har i flera uttalanden bekräftat att Israel har dragit sig tillbaka från ockuperat område i Gaza, och att det nu var palestinierna som har ansvaret för lokalbefolkningen (se ex. här, här, här, här med tillhörande uttalanden).

– faktumet att Israel och Egypten kontrollerar sina gränser till Gazaremsan betyder inte att dessa länder ockuperar området. Syrien och Libanon har stängt sina gränser mot Israel. Ingen skulle hävda att de ”ockuperar” Israel. Fredsavtalen mellan israeler och palestinier ger Israel rätt att övervaka luftrummet och vattnen utanför Gaza för att kunna stoppa terrorist- och vapensmuggling. Detta utgör ingen ”ockupation” enligt någon definition i folkrätten. Många territorier i världen har liknande förhållanden. Exempelvis Monaco är, i likhet med 27 stater i världen inkl. Island, demilitariserat och saknar eget flygvapen precis som Gaza. Monaco patrulleras istället av Frankrike enligt avtal. Det betyder inte att Monaco är ”ockuperat”.

– ingenting i Gaza kan förändras innan Hamas uppfyller de internationella kraven om att ta avstånd från terrorism, erkänna Israels rätt att existera samt erkänna ingångna fredsavtal. Endast den palestinska sidan har valet att ta detta beslut.

SvD, DN, 2, 3, Dag, Gp, Syd, Vlt, Db, E, N, C, 2, 3, 4, Hd, 2, 3, Bt, E,

Läs också:
TT skärper sin antiisraelska rubriksättning och vinkling
Amnesty: Bristfällig utredning av Hamas
Goldstone: Min rapport bevisar ingenting
Sverige Radio om Gazavittne: ”Hon hade hittat på allting”
Efter hoten mot Palmecentret (S) i Gaza: Stoppa fjäsket för Hamas
Palestinierna stoppar hjälpleveranserna till Gaza igen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Frågor med svar, Kyrkor, Look who is talking, Organisationer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: