Biståndsminister Gunilla Carlsson finansierar demoniseringen av Israel

Biståndsminister Gunilla Carlsson

INGA ”REFORMER” AV PALESTINAKAMPANJERNA ÄNNU

Det börjar bli svårt att hålla räkningen på antalet debattartiklar som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrivit om sin ”reformering” av biståndet. På söndagen kom ännu en.

Gemensamt för allt hon har skrivit om sin modernisering av biståndet är att det ska stärka demokratiskt samhällsbygge, fred och mänskliga rättigheter, inkl. kvinnors. Men gemensamt är också att hon i varje sådan artikel låtsats som att den stora elefanten i rummet inte fanns: dvs det gigantiska och djupt förfelade Palestinabiståndet. Allt dessutom kopplat till en regeringsfinansierad demoniseringskampanj mot Israel i Sverige via ett stort antal organisationer vilken saknar motstycke i andra västländer, och som är fullständigt kontraproduktiv och oetisk.

På det här området har många av regeringens väljare förväntat sig en förändring av den politik som fördes av tidigare regeringar.

Längre ned ger vi ett exempel på hur det på ett svenskt föredrag med en så kallad ”följeslagare” som ledsagats runt på Västbanken gavs en så pass ensidig, hatisk och stigmatiserande bild av situationen att en åhörare reste sig och föreslog att man borde ”skära halsen av alla judar”. Föredragshållaren tog inte entydigt avstånd från propåerna.

STÖD TILL FREDSMOTSTÅND

Gunilla Carlsson har inte gjort någon som helst märkbar revidering i den biståndspost som tillhör Sveriges största. Drygt 800 miljoner skattekronor går till palestinierna i år, och det har bara stigit under mandatperioden. Vårt land är världens tredje största bidragsgivare till Västbanken och Gaza. Endast supermakten USA samt EU:s gemensamma institutioner skänker mer. Och vi talar i absoluta värden. 

Sverige skänker genom SIDA mer pengar till palestinierna än till hundrafallt större länder med avsevärt mer skriande behov, såsom D.R. Kongo, Sudan/Darfur och Uganda. Sverige är också den tredje största finansiären av den djupt korrumperade och Hamasinfiltrerade palestinskledda organisationen UNRWA. Kopplat till detta finns en perverterad regeringsfinansierad lobbykampanj med udden riktad mot staten Israel. 

VILLKORSLÖST PALESTINABISTÅND

Vi missunnar inte palestinierna att tacka ja till att leva på internationellt bistånd. De är världens största bidragsmottagare per capita. Det är upp till den svenska regeringen att bestämma om vi ska vara världsledande på att skicka våra skattepengar dit. Nästan alla andra regeringer i världen har valt att lägga sig på en bråkdel av Sveriges miljardrullning. Särskilt mot bakgrund av Yassir Arafats intifador, Hamaskuppen i Gaza, raketkriget mot Israel, den väldokumenterade korruptionen hos den Palestinska Myndigheten och UNRWA, samt den palestinska vägran att sätta sig i fredsförhandlingar. Om Sverige vill göra tvärtemot resten av världen med våra skattepengar så är det dess ansvar.

SKATTEFINANSIERAD HATKAMPANJ MOT ISRAEL

Men det är obegripligt att regeringen inte använder sin roll som huvudfinansiär av palestinierna till att ställa krav på att den palestinska ledningen börjar fredsförhandla med Israel, avbryter hyllningar till massmord på israeler och motverkar terrorgrupper. Utan fredsförhandlingar om nya gränser och andra utestående frågor blir det ju ingen palestinsk stat.

Allra mest vedervärdig är dock den mångmiljonrullning som Gunilla Carlsson ansvarar för till rent politiska lobbygrupper som sysslar med stigmatisering av Israel i Sverige. Inte i något annat biståndsområde läggs svenska pengar på politisk propaganda. Där nöjer man sig med att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Men i fallet Israel utgör de kampanjerna en betydande del av rekordbiståndet till palestinierna. Skandalöst nog handlar den politiska lobbyingen inte om att få palestinierna att sätta sig vid förhandlingsbordet, att erkänna den judiska staten eller att upphöra med terrorism. Nej, den syftar uteslutande till att göra Israel till en pariahstat, att ifrågasätta dess rätt att existera med nya framförhandlade säkra gränser, samt att lägga skulden för konflikten uteslutande på Israel eller Israels försvar.

Man gör det genom finansiering av mestadels israelfientliga, vänsterkristna eller vänsterextrema grupper som under årens lopp utvecklat en perverterad bild av konflikten och av folkrätten. Någon gång slänger man in en tom fras om Israels rätt att existera i en ”rättvis” fred, samt att ”terror självklart måste fördömas”, men man visar ingen som helst förståelse för att Israel måste sätta in mer konkreta åtgärder än bara fördömanden för att rädda liv. Och man lyfter inte ett finger för att palestinierna ska acceptera den judiska staten såsom Israel välkomnar en palestinsk stat.

Fred uppnås som bekant inte av den som mest kan slå på, ”bojkotta” eller ”sätta press” på Israel – som flera gånger bevisat att man delar denna strävan – utan genom att uppmana parterna att själva närma sig varandra genom direkta förhandlingar istället för våld.

Per Gahrton, ordf. "Palestina-grupperna"

PALESTINAGRUPPERNA: ”JUDAR HAR INGEN KOPPLING TILL ISRAEL”

Genom SIDA och Forum Syd förmedlas mångmiljonbelopp till organisationer som ”Palestinagrupperna”, som just nu bedriver en – i och för sig patetisk och kontraproduktiv – bojkottkampanj mot staten Israel, i brott mot Sveriges utrikespolitik. Det handlar även om att försöka tillfoga skada gentemot svenska företag och arbetstillfällen. Syftet är att skapa en stigmatiserad fiendebild av Israel som ett land som det inte finns någon anledning att acceptera och sluta fred med. Så sent som för två dagar sedan uttalade Palestinagruppernas ordförande – ökänd för sitt tidigare försvar av antisemiten Ahmed Rami – sitt stöd för en kvacksalvare som genom ”judisk genetik” dragit slutsatsen att det judiska folket är ”påhittat”. 

Biståndsministern fortsätter att skicka pengar och samarbeta med en grupp som påstår sig ha knappt 800 medlemmar och tar emot pengar för ”utvecklingsarbete” med den ena handen, och med den andra handen sysslar med att organisera utsiktslösa bojkotter mot Israel och mot svenska företag och anställda, i brott mot regeringens utrikespolitik.

SKENHELIGT HAT

Över 330 miljoner kronor om året går också till det israelfientliga vänsterkristna Diakonia, som organiserar tillrättalagda ”besöksresor” i regionen för svenska journalister och riksdagsledamöter, där det palestinska narrativet presenteras som fakta medan Israel ensamt skuldbeläggs. Man har också tryckt upp en förfalskad version av ”folkrätten” som man intalar delegaterna att stödja. Ledamöterna förväntas sedan producera interpellationer mot Israel i riksdagen efter hemkomsten. Biståndsministern själv springer gärna på Diakonias evenemang, dit israeliska företrädare oftast inte är välkomna att presentera sitt perspektiv. NGO Monitor har dokumenterat regeringens finansiering av Diakonia genom SIDA.

”SKÄR HALSEN AV ALLA JUDAR!”

Den moderata biståndsministern förmedlar via SIDA även pengar till det så kallade Ekumeniska Följeslagarprogrammet med Sveriges Kristna Råd (SKR). Ofta helt okunniga så kallade ”följeslagare”, för vilka resan till området ofta är den första, vallas runt i tre månader på Västbanken och indoktrineras med ensidiga berättelser om det de ser. De invaggas i föreställningen att deras närvaro är den enda garantin för att inte palestinierna ska masslaktas. Följeslagarna bär en slags uniformer som uppenbarligen är tänkta att signalera till israelerna att ”här är en riktig människa”. De har intalats att tro att israelerna betraktar palestinierna som undermänniskor. Ett exempel på den fanatiska skenbild som förmedlas framgår i en uppmärksammad insändarartikel i tidningen Dagen. Där berättas om vad som hände på ett föredrag med en hemkommen ”följeslagare” vars hatiska framställning fick en av åhörarna att resa sig upp och kräva att man borde ”skära halsen av alla judar”:

Om man med några få ord ska sammanfatta föredraget så är det så att palestinierna är snälla, söta, gulliga och rara medan israelerna är brutala, grymma och hänsynslösa förutom en och annan fredsaktivist som stöttar palestinierna.

Det kanske är den bild man har och den förstärktes ytterligare när föredragshållaren som svar på mannens utbrott ”Man borde skära halsen av alla judar!” svarade med orden ”Man måste skilja på judar och israeler.”

Artikeln bör läsas i sin helhet. SKR svarade med att förneka att upplägget på deras verksamhet leder till en enögd hatbild och antisemitism.

Följeslagarna förväntas sedan skriva insändare till svenska tidningar och ”vittna” om vad som pågår i denna världens mest mediebevakade region. Insändarna blir som man kan förvänta sig. Israel utmålas ofelbart som förbrytare, vilket är själva syftet med verksamheten. Här är ett exempel på en sådan följeslagarblogg, som i inlägg efter inlägg maler den ensidiga bild som hans ”guider” givit honom, trots att hans sakfel påpekas i kommentarsfältet.

TVIVEL PÅ PALESTINSK FREDSVILJA

Den förfelade regeringsfinansierade kampanjen mot Israel syftar till att helt kontraproduktivt isolera den sida som vill förhandla direkt, medan inga påtryckningar riktas mot den palestinska sidan som vägrar att förhandla, och vars ena halva utgörs av en terrorgrupp. Men ingen tror väl att Israels politik kommer att förändras genom hatlobbying eller vänsterextrema ”bojkotter” i Sverige? Israel har överlevt arabisk propaganda och de arabiska diktaturernas handelsbojkott, så det är nog ingen fara om inte de svenska Palestinagrupperna vill köpa israeliskt. Däremot kommer ett ”isolerat” Israel inte att våga ta fler risker för fred.

Israelerna kunde ju dessutom konstatera att konflikten har mycket lite med territorium att göra, och mycket mer med Israels existens (oavsett var gränserna ligger) att skaffa. Inte ens ett erbjudande om 99,3 procent av marken samt en lösning i Jerusalem var godtagbart för palestinierna när den förra center-vänsterregeringen försökte nå fred med palestinierna i september 2008 (och tidigare regeringar år 2000 och 2001). Var var alla ovannämnda så kallade ”fredsaktivister” då?

Intrycket att det saknas palestinsk fredsvilja förstärktes också av Hamas krig mot Israel från Gaza, trots att Israel hade lämnat området fem år tidigare. Det palestinska förkastandet av fredsansträngningarna bidrog till att Israel fick en center-höger regering i valet. Och den bristande palestinska fredsviljan bekräftades förra sommaren med den Palestinska Myndighetens kategoriska nej till att erkänna Israel som ett hem för det judiska folket, samtidigt som man insisterade på en palestinsk stat. Men då hördes ingenting från de regeringsfinansierade lobbygrupperna i Sverige.

För första gången i Israels historia har ett moratorium för bostadsbyggande på Västbanken införts av premiärminister Benjamin Netanyahus regering, trots att Israel har FN-erkända anspråk på delar av området. Ingen tidigare regering till vänster eller höger, har gjort något liknande. Inititivet välkomnades av EU, och beskrevs som ”utan motstycke” av Obama-administrationen, men palestinierna vägrar fortfarande att sätta sig i förhandlingar.

Center-högerregeringen i Israel har i ett linjetal välkomnat skapandet av en palestinsk stat i direkta förhandlingar. Men då krävs att motparten lyckas få med sig sitt folk att göra ömsesidiga kompromisser. Det kommer inte att gå så länge Israel demoniseras och avhumaniseras, och så länge den palestinska sidan sprider antisemitism i palestinska medier, skolor och moskéer samt hyllar mord på israeler

Här krävs det att länder som Sverige reagerar med villkorande av miljardbiståndet och med tydliga fördömanden. Men istället förstärker den svenska NGO-kampanjen fiendebilden och försvårar freden.

Nedan ges bara några exempel på de förfalskningar som sprids i kampanjerna trots att det klart och tydligt framgår vad som gäller i FN-resolutionen 242, i Osloavtalen och i Färdplanen. Exempelvis:

– att det skulle vara ”ockupationen” 1967 som skulle vara konfliktens orsak, precis som om det var fred under decennierna dessförinnan. Man struntar medvetet i de orsaker som gav upphov till Israels rätt att försvara sig, och att, med stöd i resolution 242 hålla områdena tills en fred kan förhandlas. Nämligen arabisk vägran att acceptera judisk självständighet någonstans, förkastande av delningsplanen och två utplåningskrig, samt påföljande arabiska vägran i 26 år att erkänna Israel och förhandla om ett slut på ockupationen, samt att endast en förhandlad fredslösning kan förändra situationen, och inte en dag innan den arabiska sidan gått med på en sådan
– att hela Västbanken skulle vara ”palestinskt” område, trots att den bindande FN-resolutionen 242 ger Israel rätt till delar av Västbanken genom framförhandlade nya säkra gränser
– att det på något sätt skulle vara olagligt med Israels närvaro på Västbanken, trots att den uppstod som resultat av ett jordanskt anfall, och trots att resolution 242 samt alla fredsavtal (inkl. Osloavtalen och Färdplanen) förankrar Israels administration av området tills en permanent fred och nya säkra gränser framförhandlats
– att skyddsbarriären skulle ha befunnits vara olaglig trots att inget sådant bindande beslut finns (medan självmordsbombningarna sällan nämns)
– att alla bosättningar skulle vara ”illegala”, trots att alla fredsavtalen mellan parterna definierar bosättningarna som en förhandlingsfråga som ska avgöras i fredsprocessens slut, och trots att bosättningarna ligger på mark som ägs av judar – ofta sedan före 1948, från vilken Jordanien fördrev den judiska befolkningen, och trots att de främsta bosättningarna, enligt överenskommelse, kommer att inlemmas i Israel i utbyte mot israelisk mark till palestinierna. Just nu råder dessutom ett stopp för byggnation på Västbanken.
– att två palestinska familjer i Jerusalem vräkts som ett led i ”etnisk rensning”, när vräkningarna i själva verket, enligt Högsta Domstolen, gällde obetald hyra till de rättmätiga ägarna under 20 år
– men att judar däremot inte skulle ha rätt att bo i hela Jerusalem, efter att Jordanien fördrev dem från sina hem i ”östra” Jerusalem i sitt olagliga anfall 1948
– att Israel skulle ha ”stängt” gränserna till Gazaremsan, trots att Israel är det enda landet som ständigt slussar in hjälp, när inte Hamas stoppar insatserna. Inte mindre än 30.576 lastbilar med 738.576 ton förnödenheter under 2009, så pass att FN-sändebud säger att det inte råder någon humanitär kris i området. Egypten har stängt sin gräns permanent.

DN, SvD, Gp, Dag, Blt, Vlt, Kri, Y, Ek, Sk, Gb, St, Ab, Db, Bl, Hd, Ns, L

Läs också:
Efter följeslagarmöte: ”Man borde skära halsen av alla judar!”
UNRWA: Biståndet till Gaza hamnar hos Hamas
NGO Monitor: Sverige finansierar fredsfientliga organisationer
IiS har översatt delar av NGO Monitors rapport till svenska
Fatah: Palestinskt ‘erkännande’ av Israel endast ploj för att få bistånd
Erik Svansbo: Samtal med tjänsteman hos biståndsministern
Ilya Meyer: Skoningslös kritik mot UNRWA
FiM (2008): UNRWA och Sverige
FiM (2008): UD:s svar på frågor om Palestinabiståndet
Nu stödjer vi H&M – statliga pengar ska inte krossa butiksjobben

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: