Obama: Vi klantade till relationerna med Israel

PRESIDENTEN OCH HÖGSTE RÅDGIVAREN ERKÄNNER FELSTEG

”We screwed up”, medgav öppenhjärtigt president Barak Obamas stabschef och närmaste rådgivare Rahm Emanuel i ett möte med judiska representanter i Vita Huset för tre veckor sedan. Han sade att Obama-administrationen under de senaste 14 månaderna misslyckats med att få ut budskapet om USA:s stöd för Israel, och att det kommer att krävas mer än en månad för att kompensera allt det.

President Barak Obama själv mötte judiska kongressdelegater i tisdags i förra veckan och erkände då att han gjort vissa misstag i hanteringen av relationerna med Israel, rapporterade flera medier. Nu har han bjudit in Israels premiärminister Benyamin Netanyahu till Vita Huset för möte i nästa vecka. Netanyahu tackade även ja till att träffa Emanuel i Israel redan på onsdagen.

OPINIONSTAPP

Mötena och uttalandena kom i kölvattnet på flera opinionsundersökningar som visat kraftigt sjunkande stöd för den sittande presidenten bland judiska väljare. Närmare 80 procent av dem röstade på honom i presidentvalet. I april i år skulle endast strax över 40 procent kunna tänka sig att rösta på honom igen. Amerikanska judar har historiskt sett med överväldigande majoritet alltid röstat Demokratiskt, och mellanösternpolitiken har sällan varit den viktigaste frågan. Men Obama-administrationens ”konfrontationsartade” hållning och offentliga bråk med Jerusalem, kopplat till en närmast total avsaknad av krav på palestinierna, anses ha bidragit till det pågående opinionsraset. Administrationen tros vara orolig för vad som ska hända i det kommande fyllnadsvalet till Kongressen i höst.

Rahm Emanuel betraktas av kritikerna som ansvarig för fadäserna

”HOVNARR”

Stabschefen Rahm Emanuel är djupt impopulär bland breda lager av amerikansk-judiska väljare och israeler. Han betraktas som arkitekten bakom Obama-administrationens mer vresiga hållning och felaktiga analyser. Emanuels tendens att låta som att han vet bättre än israeliska ledare vad som är bra för Israel har varit ett garanterat sätt att väcka bred avsky. Den fd. DN-korrespondenten Dick Haas skriver om Emanuel i inlägget Hovnarrar och annat löst folk.

Nu är det dock dags för en ”ny” politik, ska Obama ha sagt till de 37 delegaterna vid mötet. Att man erkänner felsteg är positivt, men huruvida det kommer att leda till förändrad politik återstår att se. Tidigare förhoppningar om balans har kommit på skam. Dick Haas reflekterar kring den nya given i inlägget Nu blir det bättre bullar.

(Foto: Moshe Milner)

Nedan en kortfattad resumé av det som uppfattats som negativt respektive positivt i Obamas israelpolitik hittills:

POSITIVT:

– USA:s och de flesta demokratiers avståndstagande från det misskrediterade libyska beställningsjobbet ”Goldstonerapporten”. Den skrevs av den fd. apartheiddomaren Richard Goldstone och baserades, enligt honom själv, på ”indicier” från palestinska källor. Hamas åtta år av missilbeskjutning mot Israel ingick inte i ”granskningen”.
– Stödet till försvarssytemet Iron Dome mot palestinsk och libanesisk missilbeskjutning 
– Bojkotten mot hatfesten Durban II, tillsammans med de flesta demokratier inkl. Sverige
– Avbokad militärövning med Turkiet efter att islamistregeringen avbokat Israel
– Det nära samarbetet med försvarsminister Ehud Barak och Israels försvarssamhälle
– Vicepresident Joe Bidens vänskap med Israel trots det olyckliga byggbråket nyligen

NEGATIVT:

Vissa av nedanstående problem rättades till av Obama-administrationen allteftersom, men de gav känslan av ett svajigt ledarskap.

– Obama bidrog till intrycket att ingångna överenskommelser med USA inte är värda pappret de är skrivna på när han plötsligt ville förbjuda naturlig tillväxt inuti israeliska bostadsområden på judiskägd mark på Västbanken. Dessa var ändå planerade att tillfalla Israel i varje fredsöverenskommelse enligt principen om Kvittning av Land, där palestinierna får israelisk mark i utbyte. Det fanns alltså ingen anledning att förbjuda byggande inuti dem. Obamas utspel tvingade därmed palestinierna att höja sina krav till Obamas nivå och satte effektivt stopp för fredsförhandlingar. Detta trots att palestinierna redan hade accepterat principen om Kvittning av Land (vilket president Mahmoud Abbas påminde om så sent som häromdagen). I framtiden kommer antagligen avsevärt mer omfattande garantier begäras innan Israel förlitar sig på ett amerikanskt löfte i sådana frågor igen.
– Fortsatt offentligt bråk från övriga Obama-administrationen, trots att vicepresident Joe Biden snabbt accepterat den israeliska ursäkten efter det dåligt tajmade beskedet från en israelisk byggnämnd att lägenheter skulle kunna komma att byggas om 2-3 år i ett judiskt område i Jerusalems nordöstra del. Enligt alla tidigare fredsförhandlingar skulle sådana områden ändå förbli israeliska i varje framtida fredsöverenskommelse. Även här skärpte palestinierna sina krav till Obamas nivå, och fredsförhandlingarna frös inne.
– Obamas kraftlöshet inför palestiniernas vägran att förhandla med Israel ända sedan januari 2009 med palestinska hänvisningar till svepskäl som aldrig utgjort villkor tidigare, trots israeliskt välkomnande av en palestinsk stat, och sedermera ett byggstopp på Västbanken som både USA och EU applåderade
– Alltför svaga amerikanska fördömanden när palestinierna fortsatte hatuppviglingen och döpte offentliga torg efter palestinska massmördare. Likaså när Mahmoud Abbas utsläckte alla fredshopp genom att deklarera att han inte erkänner det judiska folkhemmet Israel, samtidigt som han själv yrkar på en palestinsk stat.
– Acceptansen av ”indirekta förhandlingar” som ett palestinskt trick att låta USA förhandla för Ramallahs räkning, istället för direkta fredsförhandlingar. USA har förvisso sedermera klargjort att detta snarast ska utmynna i direkta förhandlingar mellan parterna.
– Oförmåga att uppfylla sitt löfte om goodwill-gester från övriga arabvärlden gentemot Israel när det gäller handelsförbindelser, diplomatiska kontakter m.m. i utbyte mot Israels eftergifter.
– Ett skandalöst okunnigt tal till den muslimska världen i Kairo, där Obama gav intrycket att han trodde att det judiska folkets rätt till sitt land baserades på Förintelsen
– Återkommande självförnedring i hanteringen av Iran, och oförmåga att säkra effektiva sanktioner mot regimen, samt lång inledande tystnad när mullorna med våld slog ned de folkliga protesterna mot den islamiska regimen
– Mjäkighet och underdånighet inför Iran, vilket fått svagare arabländer, uppmuntrade av Arabförbundets ledare Amr Moussa, att närma sig det de uppfattar som ”den starka hästen” i Teheran
– Inget märkbart positivt avtryck i FN:s så kallade ”Människorättsråd”, dit Obama snabbt återinförde USA som medlem för att ”påverka i positiv riktning” efter flera års bojkott. Rådets diktatoriska majoritet sopar fortfarande golvet med USA och övriga demokratier.
– Beslutet att inom kort skicka en ambassadör till Syrien trots landets brott mot Säkerhetsrådsresolution om vapensmuggling till Hizbollah och stödet till Hamas, den av Israel avslöjade hemliga kärnanläggningen i landet, samt dess allians med Iran.
– Fortfarande inget besök i Israel trots återkommande resor i Mellanöstern
– Ett allmänt intryck, från både israeler och palestinier, att Obama-administrationen på beslutsfattande nivåer helt enkelt är okunnig och inkompetent i Mellanösternkonflikten. Samt det destabiliserande intrycket att USA är en svag aktör och partner som det inte går att lita på när man ska ta risker för fred, vilket förvärras av vad som ser ut som dess handlingsförlamning inför regionens i särklass mest avgörande och akuta militära hot, Iran.

Nu återstår det att se om USA lyckas balansera politiken.

A, 2, DN, 2, SvD, 2, Gp, Dag, Gd, Blt, Vlt, Ek, , Bo, Db, DN, SvD, Gp, Dag, 2, Ex, Vg, 2, 3, 4, S, K, Vlt, Ek, St, Db, Gb, Vf, Bo, Sk, , N, Vl, Vt, C, 2, 3, Unt, Hn, F, Svt, 2,

Läs också:
Människorättsaktivister kritiserar Ship to Gaza
Expressen Debatt: Ett skepp fullastat med charlataner
J. Forssberg, Expressen: Henning Mankell – palestiniernas sämsta vän
Medierna köper PR-trick från Ship to Gaza om risk för ”våld”
Ship to GazaSå gick det när Israel släppte igenom båtarna 2008 (bilder)
Aqurette: Ship to Gaza är en flytande provokation med lögner
Dick Erixon: Rödgröna tänker införa kommunistisk utrikespolitik
Anna Dahlberg, Expressen: Ett opålitligt gäng
Migrationsverket (pdf): Hamas förtryck i Gaza skapar palestinska flyktingar
Nima Dervish: Bilder på hur iransk könsapartheid skapar oväntade problem

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Look who is talking, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: