Nya närbilder på aktivisternas attack ger Israel rätt (uppdat.)

 

UPPDATERAD information och nya videos ligger nu i inlägget Om Folkrätten och Turkiets kännedom om terrorkopplingar till IHH.

Klippet ovan visar hur aktivister på en av de sex båtarna går till angrepp med järnspätt och klubbor i samband med att israelerna stiger ombord med bara paintballgevär på axeln. Det ser ut som att de i praktiken håller på att slås ihjäl. Ännu en video här och här finns en video med skadade soldater och bilder på några av vapnen som aktivisterna använde. Den här har redan visats. Längre ned berättar en israelisk kommandosoldat om sina upplevelser vid ombordstigningen på Marmara.

På de övriga fem båtarna gick allt lugnt till, eftersom passagerarna inte tog till våld. Ombordstigningarna var ju helt lugna, och finns dokumenterade. De är nu tryggt i hamn, utan en skråma. Men på Marmarabåten hade en stor grupp turkiska islamister uppenbarligen planerat att gå till extremt brutal väpnad attack redan innan israelerna satt sina fötter på däcket. Bilderna talar sitt tydlig språk, och det finns ingenting att dölja. Händelserna dokumenteras på både Al Jazira-teamets videos ombord, på det turkiska TV-teamets videos, från aktivisterna och på videos från den israeliska försvarsmakten, och översågs av en kameraman från nyhetsbyrån Reuters på det israeliska fartyget, vars bilder lär komma inom kort. Delvis även genom de erkännanden som aktivisterna själva har gjort offentligt om vilka vapen de använde. Det kan låta abrupt, men överväldigande vittnesmål och videodokumentation från flera oberoende och ofta antagonistiska källor indikerar allihop att en större grupp turkiska islamister brutalt anföll och övermannade israelerna och inledde en strid. 

Israel hade dessutom alla skäl att till varje pris undvika den situation som det turkiska angreppet lede till på Marmarabåten. Där anföll islamisterna redan när soldaterna firade sig ned barhänta från helikoptrarna, samt genom att klubba sönder händerna på de som klättrade upp. Det fanns inga dragna israeliska vapen under bordningen, och det var inte ens en militärbetonad operation. Insatsstyrkan, som förväntade sig att möta vanliga politiska aktivister, bar paintballgevär runt axeln, och skulle i praktiken bara ge muntliga instruktioner till passagerarna och kaptenen. Kommandot hade även handeldvapen i utrustningen som de hade order att inte använda annat än i livshotande fall. Målet var att omedelbart gå till bryggan och be kaptenen att lägga om mot Ashdod precis som de övriga fem båtarna. Men det skulle ta 30 minuter innan de lyckades göra det pga aktivisternas angrepp.  

Humanitärarbetare? En av Marmaraaktivisterna håller upp en kniv efter att skeppat bordats (Haaretz)

De knöt dessutom fast repet från helikoptern i en antenn i vad som verkade vara ett försök att få den att störta, samt gick till brutalt och omedelbart angrepp mot soldaterna med knivar, järnrör, långa metallstörar, påkar och klubbor med vad som såg ut som livsfarligt våld (de ville slå in huvudet på dem). Detta var inga människorättsaktivister, utan våldsamma fanatiker. En taleskvinna för båtkonvojen medgav i flera intervjuer på BBC World att aktivisterna använde ovannämnda vapen vid bordningen. 

De slängde ner en soldat handlöst till däcket 10 meter nedanför så att han förlorade medvetandet med skador i huvudet. De knivhögg en soldat i magen och slet åt sig både paintballgevär och två handeldvapen. Två soldater skottskadades i knäet och magen, och enligt uppgifter från kommandosoldaterna besköts de av aktivisterna. Det överbemannade kommandot bad sedermera om tillstånd att använda sina handeldvapen för att försvara sina liv och sköt mot benen, enligt soldaterna. 

DE TURKISKA ISLAMISTERNAS DÖD TOTALT SJÄLVFÖRVÅLLAD

Det verkar onekligen som att islamisterna på Marvara hade bestämt sig för att gå till attack, och att deras död är självförvållad. De var inte oskyldiga människorättsaktivister i något som helst avseende. De dog inte pga någon israelisk ombordstigning, utan därför att de angrep och slog halvt ihjäl de överrumplade israelerna som hade rätt att oskadliggöra dem. Att Turkiet nu spelar upprörd och fördömer Israel i FN:s Säkerhetsråd riskerar att slå tillbaka på den islamistorienterade regeringen i Ankara när detta är färdigt. Den turkiska regeringen stödde Hamassupportrarna som låg bakom attacken, och kommunala turkiska medel rapporterades ha bekostat åtminstone en av båtarna.

EN AV SOLDATERNA BERÄTTAR OM SIN UPPLEVELSE

Här är en svensk översättning av en artikel i den israeliska tidningen Ynet, där en av marinkårssoldaten Ron Ben Yishai berättar sin version av vad som hände, och vad han ansåg gick fel: 

 

Våra kommandogrupper hamnade rätt i händerna på Gazaaktivisterna. Några minuter innan försöket att borda Marmara påbörjades, fick kommandobefälet veta att 20 personer (aktivister) väntade på däck där helikoptern skulle sätta ner det första teamet av elitstyrkan Flotilla 13. Ursprungsplanen var att släppa av på översta däck, för att därifrån springa till bryggan och ge order till kaptenen att stanna. 

Ansvariga förutsåg att passagerarna endast skulle göra minimalt motstånd, kanske lätt våld. Därför beslutade befälet att styra in helikoptern rakt ovanför översta däck. Det första repet som användes av soldaterna för att fira sig ned till fartyget med fångades av aktivisterna, merparten från Turkiet, som knöt fast det i en antenn i hopp om att tvinga ner helikoptern. Men Flotilla 13-soldaterna bestämde sig för att fortsätta. 

Marinbefäl firade sig ner en och en, men sedan inträffade det oväntade. Aktivisterna som väntade på dem på däck tog ut påkar, klubbor och slangbellor med glaskulor (som ammunition), och angrep soldaterna en i taget när de kom ned. De slog soldaterna en i taget som blev ordentligt medgångna, men de försökte ändå kämpa emot. 

En del av vapnen som hittades på Marmara (klicka för video när aktivisterna och vapnen omhändertas)

Men soldaterna hade tyvärr bara paintballgevär avsedda för att skingra mindre protester[…]. Paintballgevären imponerade uppenbarligen inte på aktivisterna som fortsatte att misshandla styrkorna och till och med försökte stjäla deras vapen. 

En soldat som kom för att hjälpa sin kollega blev infångad av aktivisterna och fick allvarliga slag. Kommandot var utrustade med pistoler men hade instruktionen att inte använda dem annat än i livshotande situationer. När de firat sig ned från helikoptern skrek de oupphörligen ”skjut inte, skjut inte” till varandra, trots att de fick absorbera ett stort antal smällar. 

”JAG SÅG EN GEVÄRSMYNNING” 

Marinsoldaterna förväntade sig att de flesta (passagerare) skulle vara politiska aktivister som ville genomföra en protest, snarare än tränade slagskämpar. De hade instruktioner att muntligen få aktivister som gjorde motstånd att ge upp, och (endast om det inte lyckades) använda paintballs. De fick bara använda sina handeldvapen under extrema omständigheter. 

Den planerade rusningen till fartygets brygga blev omöjlig, även efter att en andra helikopter togs in med ett nytt team av soldater. ”Kasta chockgranater”, ropade Flotilla 13-befälet som översåg operationen. Marinchefen var inte alltför långt borta på en snabb motorbåt som hör till Flotilla 13, tillsammans med styrkor som försökte klättra upp i fartyget från aktern. 

Styrkorna kastade in chockgranater, men upploppsmännen på översta däck, vars antal hade växt till ca. 30 vid det tillfället fortsatte att slå ca. 30 soldater som var i färd med att fira sig ned från helikoptern en i taget. Vid ett tillfälle lyckades aktivisterna få tag i en av kommandosoldaterna, slet ifrån honom hans handeldvapen och kastade ned honom till däcket nedanför, 10 meter ner. Han fick en allvarlig huvudskada och förlorade medvetandet. 

Först efter denna skada bad Flotilla 13-soldaterna om tillstånd att skjuta skarpt. Befälhavaren godkände: ”ni kan skjuta”. Soldaterna drog sina handeldvapen och började skjuta mot upploppsmännens ben, vilket till slut oskadliggjorde dem. 

Samtidigt började aktivisterna att skjuta tillbaka mot kommandosoldaterna. 

”Jag såg en gevärspipa sticka ut ur (båtens) trapphus, sade en av kommandosoldaterna. ”Han sköt mot oss och vi sköt tillbaka. Vi såg inte om vi träffade honom. Vi letade efter honom efteråt men kunde inte hitta honom”. Två soldater fick skottskador i knäet och i magen efter att upploppsmakarna tydligen skjutit mot dem med vapen de stulit från soldaterna. 

TVÅ MISSTAG 

I tumultet blev en annan soldat knivskuren. När soldaterna senare sökte igenom Marmarabåten hittade dem gömställen med påkar, klubbor, knivar och samt slangbellor som upprorsmakarna hade använt i väntan på att vi skulle komma ombord. Det verkade som att aktivisterna var väl förberedda för strid. 

Några av passagerarna på fartyget stod bakom och slog på kommandosoldaternas händer när de försökte klättra ombord. Först efter 30 minuters skottväxling och brutala angrepp med klubbor och knivar lyckades kommandot nå bryggan och ta kontrollen över Marmara. 

Det verkar som att felet i planeringen av operationen var tron att passagerarna verkligen skulle vara politiska aktivister och medlemmar i humanitära grupper […] men som inte skulle använda brutalt våld. Soldaterna förväntade sig (på sin höjd milt) motstånd, men istället fick dem Bangkok. Antalet soldater (vara bara) ett dussintal soldater. Inte tillräckligt för att klara den stora grupp som väntade dem. […]

När det gäller talet om internationellt vatten verkar svenska folkrättsjurister vara oense sinsemellan. Folkrättsexperter i Israel säger att ett fartyg som varnats för att närma sig en avstängd krigszon men som ändå insisterar på att fortsätta kan inspekteras för vapen eller smugglingsmaterial redan innan den penetrerat den stängda zonen eller nått territorialvatten. Israel påminner också om att ingen tyckte att det var något konstigt när Israel stoppade fartyget Karine A på internationellt vatten 2002, med 50 ton iranska vapen på väg till Gaza i lasten.

Slutligen är det bara att beklaga den hatkultur som råder där man aldrig missar ett tillfälle att döma Israel – innan man har fakta på hand.

A, A, DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2, 3, 4, 5, 6, Gp, 2, 3, 4, Dag, 2, 3, 4, 5, Gp, Gd, Syd, 2, 3, 4, Blt, Gd, Vlt, Ab, St, Ab, St, Ek, 2, Ab, Sk, Blt, Db, Ex, , Bo, 2, Gd, Smp, Vlt, Blt, , 2, 3, Ab, N, Ek, 2, Sk, Db, St, Gd, 2, SvD, Svt, Unt, Bt, Hh, 2, C, Tv4, Ex, Kk, , Ö, Ex, H, Nwt, Vk, Vt, T, N, N24, Im, JM

Läs också:
Svensk-palestinier: Osannolikt att Israel skulle skjuta aktivisterna avsiktligen
Marinkårssoldaterna: De försökte lyncha oss
Jan Kallberg: Att offra människor som politisk propaganda
Erik Svanso: Ship to Gaza och ansvaret
Turkiets Erdogan ställer in resa till Argentina efter ”förolämpning” mot Atatürk

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Massmedia, Organisationer, Politiken, Video YouTube

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: