Bildt-intervju: Israelerna sökte inte konfrontation; inga vapen dragna

LEDARE FÖR ISLAMISTBÅTEN ERKÄNNER BRUTALT VÅLD

Ledaren för islamistgruppen IHH har erkänt att de slog israelerna med vapen och tillhyggen och slet ifrån dem deras pistoler från hölstren, och rättfärdigade det som ”självförsvar”, inkl. att skjuta. Detta trots att israelerna inledningsvis inte hade några dragna vapen och att ombordstigningarna på övriga båtar inte ledde till våldsamt angrepp. Soldaterna bar först paintballgevär i rem på axeln. Islamistledarens påstående om ”självförsvar” motsägs inte bara av tillgängliga videoklipp och de nära på lynchade soldaternas vittnesmål utan också av nedanstående video från en turkisk övervakningskamera på båten. Den visar hur aktivisterna beväpnar sig med järnspett m.m. redan långt innan den israeliska marinen hunnit fram till Mavi Marmara:

Vissa svenska medier fortsätter att tala om den ”israeliska attacken” mot konvojen, vilket är sakligt felaktigt. Ombordstigningen gick fredligt till på övriga fem båtar där aktivisterna inte gick till attack, och den var dessutom helt laglig enligt folkrättsexperter (se nedan).

Den svenske terrorforskaren Magnus Norell säger, i likhet med en fransk terrordomare, att IHH har kopplingar till Al Qaida och Hamas. IHH själva betecknade händelserna på båten som en seger.

DET VAR ISLAMISTERNA SOM ANFÖLL – INTE ISRAELERNA

Dagens Nyheter har en intervju med utrikesminister Carl Bildt, och skriver:

Israelerna damp inte ned på aktivisternas fartyg vilt skjutande eller ens med dragna vapen. Det ser inte ut som om de sökte konfrontation. Men det spelar ingen roll, säger utrikesministern. Hur det än ligger till så måste förloppet utredas så opartiskt som möjligt.

Israel har redan accepterat att USA deltar i utredningen. Att israelerna förväntade sig ett fredligt bemötande och kom utan dragna vapen bekräftas också av tillgängliga videoupptagningar. Det framgår att islamisterna attackerar israelerna redan innan de satt sin fot på båten. Samma sak syns i videoklipp från Al Jazira och turkisk TV ombord. På de fem båtar där aktivisterna valde att inte gå till angrepp gick allt lugnt till, men på den sjätte båten, Mavi Marmara, inledde turkiska islamister från den terroristkopplade gruppen IHH ett i förväg planerat angrepp mot israelerna med knivar, järnspett och klubbor.

Dessförinnan sågs aktivisterna skjuta en chockgranat på israelerna (video) redan innan ombordstigningen, och bar järnspett och kedjor i händerna. Här finns foton på en del av vapnen som hittades ombord. Det här videoklippet visar mer vapen och tillhyggen och innehåller också aktivisternas egen videosekvens av hur de i förväg sågade av järnrör för att använda som vapen. Israelerna hade inte dragit vapen, utan bar endast paintballgevär i rem på axeln för ev. kravallhantering, och hade pistol i hölster som endast skulle användas vid livsfara. Två av dessa slets av av aktivisterna, och på ljudupptagningar hörs hur israelerna ropar att de blir beskjutna med skarp ammunition.

Våldsaktivisterna har klagat över att de inte kunnat få ut sin version av händelserna, men det klingar ihåligt. Både Al Jazira och turkisk TV filmade ombord under händelserna, och på deras bilder syns aktivisternas attack tydligt. Några av de videosekvenser som Israel publicerat är direkt hämtade från aktivisterna själva.

BÅTAKTIVIST: ”ISRAELERNA BETEDDE SIG GANSKA KORREKT”

Båtaktivisten Ulf Carmesund från Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen befann sig på en av de övriga fem båtarna där passagerarna inte hade gått till angrepp, och han sade:

– De israeliska militärerna betedde sig ganska korrekt. Det måste man säga för att vara rättvis, säger Carmesund om militärens aktion mot det fartyg där han färdades.
– De var väldigt aggressiva och målmedvetna när de tog kontroll över båten. Men det var inget övervåld som innebar att de slog mot försvarslösa.

Se också en intressant intervju med Carmesund i DN angående det märkliga faktumet att en svensk vänsterkristen organisation samarbetar med en islamistgrupp (IHH) varav flera aktivister uppgivit att de ville dö som ”martyrer” på Marmarabåten. Se också en videointerju med en aktivist på båten som uttrycker just det, samt turkiska rapporter om att tre av de fyra turkar som dog i striden på båten ville bli ”shaheeds”.

TVÅ OLIKA FRÅGOR

Bildt säger också i DN-intervjun att detta inte får urarta till en antiisraelisk hysteri. Bildt har inte heller något emot ”att israelerna genomsöker innehållet [i hjälptransporterna via Israel], om de vill förvissa sig om att inga vapen smyger sig in i sändningarna” men efterlyser nya rutiner. Det sistnämnda visar att han har förstått att det finns två frågor i detta. Den om Israels FN-stödda blockad mot Hamasregimen som gäller tills det terrorstämplade Hamas avslutat sin väpnade konflikt mot Israel. Samt å andra sidan det dagliga samarbete och den dialog som förs mellan Israel och FN för att se till att Gazaborna inte lider brist på nödvändiga förnödenheter, och utan att det materialet hamnar i händerna på Hamas. FN-sändebudet Robert Serry konstaterade redan för tre månader sedan att det inte råder någon humanitär kris i Gaza, men däremot en brist på cement. Den danske journalisten Steffen Jensen bekräftade det i måndags under ett besök i Gaza, och pekade att problemen snarade var relaterade till Hamasdiktaturen.

REUTERS EXPERTKÄLLOR SAMSTÄMMIGA: ISRAELS AGERANDE LAGLIGT

Gällande internationell lag har vi tidigare hänvisat till bl.a. en  framstående juridikprofessor från Harvard (här och här) samt till flera internationella folkrättsexperter som konstaterat att blockaden och bordningen på internationellt vatten är helt laglig. Därför ingår samma instruktioner i exempelvis handboken för den amerikanska marinen. En svensk folkrättsprofessor vid Uppsala Universitet kom till samma slutsats. Vi har också visat utdrag ur lagtext om att båtkonvojen bröt mot folkrätten när man försökte segla i hamn hos Hamas. Obamaadministrationen anser också att Israel hade rätt.

Även nyhetsbyrån Reuters får bekräftat av folkrättsexperter att både Israels sjöblockad mot Hamasstyrda Gaza och bordningen av Ship to Gaza på internationellt vatten är laglig. Det råder väpnad konflikt med Hamasregimen, och därför är blockaden i enlighet med folkrätten, enligt experterna som avfärdar båtaktivisternas tal om ”pirater”. Gällande ombordstigningen på internationellt vatten är den tillåten i det ögonblick fartyg, trots notifiering, avser att styra mot krigszonen och försöker bryta blockaden – vilket av annan expertkälla beskrivs som en krigshandling i sig. Experterna kommenterar också hanteringen av islamisternas väpnade angrepp mot israelerna på Marmarabåten.

Förväntade sig "fredsaktivister": sårad israelisk marinsoldat som kastades utför relingen

Soldaterna höll på att klubbas ihjäl, fick knivhugg i magen, anfölls med järnspett, kastades utför relingen och blev skottskadade. Experterna säger att israelerna hade rätt att försvara sig i proportion till hotet, inkl. genom att använda skjutvapen.

Många svenska medier har per automatik rådfrågat nästan enbart folkrättsjuristen Ove Bring, som brukar engageras av Palmecentret (S) och liknande organisationer. Han har framfört den smått excentriska åsikten att det ”inte” råder ett krigsliknande tillstånd mellan Israel och Hamas. Till hans försvar kan påpekas att studiecirklar och seminarier hos Diakonia och ABF inte ställer samma krav på upputsade kunskaper kring folkrätt i krigssituationer. Internationella folkrättsexperter från världens mest prestigefulla juridiska institutioner samt från demokratier som oftare befinner sig i den situationen kan antas ha stött och blött dessa frågor mer.

SvD:s ledarredaktion har en relevant länksamling till kommentarer om folkrätten, inkl. Israels förklaring av den rättsliga bakgrunden.

Islamistisk "fredsaktivist" från IHH efter bordningen (Haaretz)

Svenska medier har också börjat rapportera om den turkiska islamistgruppen IHH, och dess kopplingar till Al Qaida och Hamas, samt terrorfinansiering. Vi skrev också om den igår. En tidigare turkisk regering har själv ingripit mot organisationen och funnit sprängämnen, så landet har fullständig kännedom om IHH:s verksamhet. Gruppens aktivister har försökt ansluta sig till våldsam jihad i bl.a. Afghanistan och Bosnien, och spelade, enligt en fransk terroristdomare en ”viktig roll” i milleniumattentatet för att bomba Los Angeles flygplats 1999.

”UTKRÄV ANSVAR FRÅN TURKIET OCH SHIP TO GAZA”

Båtaktivisten Mattias Gardell, som skrivit boken ”Bin Laden i våra hjärtan”, valde till skillnad från merparten av de svenska aktivisterna att åka på den turkiska islamistbåten, vilket inte var oväntat. Mattias Gardell är nämligen uttalad sympatisör till islamism. I intervjuer på torsdagen gjorde han gällande att han ”sörjer” att de som hade försökt lyncha israelerna omkom i strid. Samtidigt tvingades han medge att han inte sett händelserna med egna ögon.

V-tecknet för seger: Mattias Gardell och Ship to Gaza "sörjer" islamisterna

I tidningen Commentary uppmanas Israel att begära en FN-utredning av den nya turkiska islamistregimens stöd till terroristverksamhet, efter att ha sponsrat IHH:s båtkonvoj. Kommunala pengar från Turkiet ska också ha finansierat båtarna. Israel rekommenderas också att utöka stödet till kurdiska och armeniska människorättsgrupper. Från vår horisont framstår det också som viktigt att talan väcks mot Ship to Gaza för brott mot internationell och svensk lag gällande samröre med terroristfinansierande och terrorstödjande organisationer.

Turkiska terroranknutna Hamassupportrar, antisemiter och svenska israelhatare har försökt att maskera sitt syfte under en täckmantel av ”solidaritet”, när man i själva verket velat demonisera Israel, kraftigt öka spänningarna i Mellanöstern och främja de palestinska extremister som motsätter sig fred i området. Vi avslutar därför med en satirvideo som gör en parallell till den klassiska amerikanska TV-serien ”The Love Boat”:

DN, 1, 2, 3, SvD, 2, Dag, Gp, Syd, Db, Ek, St, Gd, Ab,Bo, Vlt, 2, , Blt,
SvD, Syd, St, , Db, Vlt, Ek, Gp, Dag, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Dag, 4, 5, Svt, Syd, Syd, 2, 3, Ek, SvtD, 2, 3, 4, 5, 6, Vg, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tv2, 2, 3 , St, Gd, Db, Svt, Svt, 2, Gd, 2, Blt, 2, SvD, Ab, , st, Vlt, Svt, St, S, K, Ab, Bo, Blt, N, 2, DN, A, 2, DN, 2, DN, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SvD, Svd, 2, 3, 4, 5, 6, 2, Tv4, Sr, 2, Ex, Vt, 2, 3, Sr, F, Bt, Tra, Ex, Smp, A, 2, B, Al, Vt, C, 2, 3, 7

Läs också:
Sårad soldat berättar: De anföll med kniv och kastade mig över relingen
SvD Brännpunkt: Antisemitismen slår ut i full blom
Expressens kulturchef: Historielöst, Åsa Linderborg
Hos Dick Erixon: Folkrättsjurist bekräftar att Israel agerat lagligt
J. Ingerö: Mattias Gardell stödjer broderns potentiella mördare
Corren Debatt: Drevet går mot Israel
Riksdagsledamot Mats G Nilsson (M): SVT brister i allsidighet
Erik Laakso (S) i klarsynt analys om efterspelet till Ship to Gaza
Kim Milrell: Konvojdramat på lätt pedagogisk svenska
Mattias Svensson: Fotbollsbojkott vore hyckleri
Israels ambassadör bemöter Pierre Schori
Hamas rasar i popularitet bland palestinierna i Gaza
Ökad bevakning av judisk skola i Stockholm och synagogan i Malmö
Oproportionerlig uppblåsthet?: Mankell hotar beröva israeler hans böcker
Brittisk fd. befälhavare: Gå inte med på extern utredning. Israel är självständigt
Israels oppositionsledare Tzipi Livni (Kadima) motsätter sig extern utredning
Tecknaren Kalle Strokirk om aktivisternas hyckleri
Mona Sahlin: Nej till bojkott av Israel

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Artiklar, Organisationer, Politiken, Video YouTube

Etiketter: , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: