Bildt undgår risk att gripas i London för misstänkta krigsförbrytelser

Sveriges utrikesminister Carl Bildt

INTERN SVENSK UTREDNING AV KRIGSBROTTSANKLAGELSERNA

Fram tills idag fanns det möjlighet för vem som helst att lämna in en dossier till en brittisk domstol i syfte att utverka en arresteringsorder mot Sveriges utrikesminister Carl Bildt för misstänkt delaktighet i folkrättsbrott (krigsförbrytelser) i Sudan. Storbritannien har en kontroversiell lag om ”universell jurisdiktion” som gör det möjligt att gripa och åtala utlänningar för bl.a. misstänkta krigsförbrytelser begångna i ett annat land så fort de sätter sin fot i Storbritannien. Sådana lagar har kritiserats för att kunna missbrukas för politiska okynnesanmälningar.

Men nu har svensk åklagare beslutat att starta en intern svensk förundersökning, efter att ett 50-tal frivilligorganisationer (ECOS) offentliggjort konkreta anklagelser i rapporten ”Unpaid Debt”. Därmed uppfyller Sverige sin skyldighet att utreda. Det möjliga scenariot att människorättsgrupper skulle lämna in en anmälan till brittisk domstol för att se till att Bildt grips om han reser till Storbritannien är nu i praktiken undanröjd. Däremot fanns det aldrig någon reell risk för att den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC) skulle utfärda en arresteringsorder, eftersom den endast ingriper om landet som den anklagade kommer ifrån vägrar att utreda anklagelserna och ev. lagföra den anklagade.

BORGERLIG FOLKRÄTTSJURIST: ”BILDT BÖR ÖVERVÄGA DE POLITISKA KONSEKVENSERNA VID ÅTAL”

Eftersom ingen tidigare hade lämnat in en officiell stämning mot Bildt, trots många år av anklagelser, kunde det hela först misstänkas vara politiskt motiverat. Lika motbjudande som Lundin Oil (numera Lundin Petroleum) sägs ha agerat i Sudan, lika oklart var fortfarande dåvarande styrelsemedlemmen Bildts medansvar i det hela. Men på senare tid har mycket hård kritik mot Bildt kommit också i borgerlig press, exempelvis i Expressen. Moderata Smålandsposten tittar bortom de juridiska konsekvenserna, och anser att Bildts största problem snarare ligger på en moralisk nivå:

Det är i tv-studion och på torgmötet under valrörelsen frågorna om Sudan och mänskliga rättigheter ställs, inte i domstolen.

Mark Klamberg (FP), doktorand i folkrätt, säger att Bildt bör ”överväga de politiska konsekvenserna” för sin roll som utrikesminister om åklagaren riktar skälig misstanke eller väcker åtal mot honom. Statsminister Fredrik Reinfeldt indikerade idag att regeringen kommer att förhålla sig till Bildts ev. fortsatta roll som utrikesminister när utredningen väl är klar.

I fredags, några dagar före åklagarens besked, citerade tidningen Fokus under rubriken ”Kritikerstormen allt kraftigare” en kommentar från styrelseledamoten Bildt från 2002 om oljeföretagets verksamhet i Sudan:

– Man måste göra sin egen bedömning av vad som är rätt och fel, sedan får man stå för det.

I en intervju med Sveriges Radio den 11 juni i år tillbakavisade Bildt anklagelserna från ECOS, och sade istället att Lundin Oils engagemang ”ledde fram till det fredsavtal som vi nu försöker att genomföra”. Han sade också att han som statsråd inte får uttala sig om ett beslut från rättsväsendet att inleda förundersökning. Idag avfärdade han också oppositionens uppmaning till honom om att ta en time-out.

Internationella Åklagarkammaren i Stockholm, som nu beslutat inleda förundersökning, skriver:

Brottsrubriceringen är folkrättsbrott. Skälet till beslutet är att det bland annat på grund av den nyligen offentliggjorda rapporten från European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) – ”Unpaid Debt” – finns anledning att anta att brott har förövats och att det kan finnas en svensk anknytning till sådana brott.

ECOS: ”LUNDIN OIL SAMARBETADE MED KRIGSFÖRBRYTARE”

Det 50-tal internationella frivilligorganisationer som ingår i ECOS skrev i sitt pressmeddelande:

Terrorn började efter att den sudanesiska regeringen undertecknade ett oljeutvinningskontrakt med ett konsortium [där bl.a. det svenska företaget Lundin Oil AB ingick].

Övergreppen inkluderade mord, våldtäkter, kidnappning av barn, tortyr, förstörelse av skolor, marknader och kliniker, nedbränning av mat, hyddor och djurgårdar. Tusentals dog och nästan 200.000 människor fördrevs med våld.

[Oljekonsortiet] borde ha varit medvetet om de övergrepp som de [regimtrogna] väpnade grupperna begick, som delvis ansvarade för [oljekonsortiets egna] säkerhetsbehov. Istället fortsatte man att samarbeta med den sudanesiska regeringen, dess organ och dess armé.

[ECOS kräver en utredning av huruvida oljekonsortiet] var delaktigt i övriga parters genomförande av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under perioden 1997-2003.

Hela rapporten finns här.

BAKGRUND: FOLKMORDSREGIM FÅR STÖD I GAZA, IRAN OCH TURKIET

Sudans befolkning består till sin majoritet av svart afrikansk ursprungsbefolkning, men landet styrs av en arabisk minoritetsdiktatur, sittande i den norra islamiska delen av landet. Sudan är därför medlem i Arabförbundet. Från 70- och 80-talen dödades ca. 2 miljoner människor i 20 år av inbördeskrig i södra Sudan, och ca. 4 miljoner människor fördrevs av regimtrogna trupper. Lundin Oil anklagas för att ha samarbetat med regimtrogna grupper som begått krigsförbrytelser mellan 1997 och 2003. I en separat konflikt i Sudans Darfur-provins från 2003 beräknas striderna mellan den arabiska regimen och de afrikanska invånarna ha krävt fler än 200.000 döda och 2 miljoner fördrivna. Carl Bildt öppnade en svensk ambassad i huvudstaden Khartoum 2008. Utslaget per år får Sudans hjälpbehövande dela på sammanlagt ca. 225 Mkr i bistånd från Sverige. Som jämförelse tar palestinierna emot ca. 800 Mkr varje år från Sverige.

Palestinsk massdemonstration i Gaza till stöd för Sudans diktator, efterlyst för brott mot mänskligheten. AFP 6/3-09

Sudans diktator Omar Bashir är sedan 2008 efterlyst av Internationella Brottsmålsdomstolen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och flera länder, inkl. USA, har stämplat den arabiska regimens förbrytelser i Darfur som folkmord. Sverige under Bildt har valt att inte göra det. Efter hårda påtryckningar från det internationella samfundet ska det hållas en folkomröstning om självständighet för den svarta majoritetsbefolkningen i januari 2011. Större delen av arabvärlden samt Iran och Turkiet försvarar och stödjer tragiskt nog folkmordsregimen i Sudan, och motsätter sig självständighet för Sudans svarta. Turkiets islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan bjöd in den sudanesiske presidenten i november förra året trots att han är internationellt efterlyst. Erdogan ifrågasatte åtalet mot Bashir genom att slå fast att ”ingen muslim kan genomföra folkmord”, rapporterade BBC. Bildt vill att Turkiet ska bli medlem i EU.

Förra året hyllade palestinier i Gaza den efterlyste folkmördaren som en hjälte: Palestinsk massdemonstration för Slaktaren från Darfur

VIKTIGT MED FULL TRANSPARENS

Det svenska rättsväsendet har en viktig uppgift att visa att man själv, på ett seriöst, opartiskt och genomgripande sätt, kan utreda anklagelserna om delaktighet i krigsförbrytelser mot landets egen sittande utrikesminister och det svenska företaget. Det får inte kunna riktas misstankar mot utredningen från internationellt håll eller från människorättsgrupper i Sudan, och både det svenska folket och Bildt själv förtjänar att saken utreds klanderfritt och så snabbt som möjligt.

SvD, Gp, Dag, Svt, Vlt, Gd, St, Hd, N, Ab, Blt, , Ek, DN, SvD, 2, Ex, Gp, Dag, 2, 3, 4, Svt, DN, 2, St, Bo, Db, Ek, Vlt, St, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, E, 7, 6, 5, 4, 3, 2, DN, 8, SvD, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Gp, 2, 3, 4, Dag, 2, 3, 4, 5, Ex, 2, 3, 4, Syd, 2, 3, Blt, Vlt, Ek, St, Svt, 2, 3, 4, 4, Ex, N, B, Kri, , Smp, S, Sk, Ab, Db, SvD, Bt, Tv4, N24, A, Ex, 2, Sr, 2, 3, T, Tb, Ns, A, Smp, F, 2, N4, Ni, C

Läs mer:
Expressen: Svenskarna anklagas för krigsbrott
N. Dervish i DN: Bildt smörade för Irans mullaregim, men kritiserade Israel
Erik Svansbo: Etablissemanget leker med elden
Om Svenska Hamnarbetarförbundets blockad
Aqurette om Turkiets hyckleri

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: