Billig svensk mediekampanj om Ikea och bosättningar

BOSÄTTNINGARNA ÄR LAGLIGA – MEN OMTVISTAD FÖRHANDLINGSFRÅGA

När man tittar på internationell rapportering om bosättningar och jämför med den svenska framgår det hur primitiv och nästan besatt bevakningen är hos oss. Medan det i internationell press framgår att bosättningarna och gränserna på Västbanken är en förhandlingsfråga för fredsprocessen, så fortsätter svenska så kallade mellanösternkorrespondenter att förfasa sig över att bosättningarna fortfarande existerar. Svenska journalister struntar i att Israel flera gånger föreslagit en lösning. Man öser på om att bosättningarna skulle vara ”olagliga” trots att FN står bakom en förhandlad lösning om dem, och att de ligger på judiskägd mark. Internationell lag slår dessutom fast att Israel har rätt till delar av Västbanken i varje framtida fredsuppgörelse (se nedan).

I svensk mellanösternrapportering anses det som nyhetsvärdigt att förfasa sig om påstådda hemskheter med bosättningarna nästan varje dag. Idag är det Ikeas leveranspolicy (trots att israeliska chaufförer inte får resa in i palestinsktkontrollerade delar av Västbanken, så vad är nyhetsvärdet?). Imorgon är det något annat som Sveriges Radios Cecilia Uddén retar upp sig på, trots att hon brukar kunna bättre. Det finns många problematiska aspekter som man kan kritisera, men bosättningarna kan ju inte bara försvinna imorgon. Och de ska inte försvinna imorgon. De är föremål för förhandlingar i en slutlig fredslösning mellan parterna, oavsett hur många gånger svenska medier gör ett mediedrev om saken. Till det ska läggas att Israel flera gånger föreslagit en slutlig fredsuppgörelse (senast 2008), medan palestinierna lika många gånger har lämnat förhandlingsbordet. I det läget är det direkt oärligt av svenska medier att hamra på som om så inte var fallet.

Både palestinier och israeler har kommit överens om att göra en utväxling av mark. Palestiniernas president upprepade detta så sent som för en månad sedan. Den framtida gränsen mellan Israel och en palestinsk stat kommer att läggas så att palestinierna får en del av israeliskt territorium, i utbyte mot att Israel får bosättningarna som ligger nära gröna linjen. Så sent som i september 2008 erbjöd Israels förra regering en slutlig fredsuppgörelse som innebar att palestinierna skulle få 99,3 procent av de aktuella områdena efter utväxling av mark, samt en lösning i Jerusalem. Ingen kan förneka att det var ett exceptionellt långtgående försök att nå en fred. Den palestinska sidan valde dock att strunta i erbjudandet. Det palestinska beslutet är beklagligt, men innebär att man inte idag, med hedern i behåll, kan fortsätta att nästan dagligen förfasa sig över bosättningarna i svenska medier. Israel erbjöd en lösning, och palestinierna tackade nej utan eget motförslag. Detsamma gjorde Yassir Arafat, när han erbjöds en liknande lösning 2000-2001 i Camp David och Taba.

Cecilia Uddén, Sveriges Radio

Med självrättfärdighetens tropikhjälm på huvudet, gör sig Sveriges Radios korrespondent gärna till självutnämnd domare, och stämplar de judiska bostadsområdena som ”olagliga enligt internationell rätt”. Men det stämmer inte. Bosättningarna är på sin höjd omstridda enligt internationell rätt. Att de utgör en förhandlingsfråga i den FN-stödda fredsprocessen är ett bevis för att de inte är ”olagliga”. Den som kallar bosättningarna ”olagliga” har egentligen bara ett (högst ifrågasatt) argument – nämligen att Fjärde Genèvekonventionen skulle förbjuda en stat att aktivt skicka in egna medborgare till ett område som ockuperats från en annan erkänd stat. Västbanken är ett omtvistat område som i modern tid aldrig rättmätigt tillhört någon annan erkänd stat sedan det Ottomanska Imperiet. Området hamnade under israelisk kontroll efter ett arabiskt anfallskrig från bl.a. Jordanien, som dessförinnan illegalt hade annekterat Västbanken. Den enda anledningen till att bostadsområdena kallas ”bosättningar” är att de råkar ligga på judiskägd mark i de områden som Jordanien illegalt hade annekterat, etniskt rensat på judar och sedermera förlorat i sina anfallskrig. FN:s Säkerhetsråd slog efter kriget 1967 fast att Israel har rätt till delar av Västbanken i syfte att upprätta säkra gränser efter det jordanska anfallet (resolution 242 som både israeler och palestinier förbundit sig att följa i fredsprocessen). Till och med före detta ordföranden för Internationella Domstolen i Haag (1981-2000), Pr. Stephen Schwebel, uttalade efter sexdagarskriget att Israel hade legitimt anspråk på området:

Where the prior holder of territory [Jordanien/FiM:s anm.] had seized that territory unlawfully [1948], the state which subsequently takes that territory in the lawful exercise of self-defense [Israel 1967] has, against that prior holder, better title. (”What Weight to Conquest,” American Journal of International Law, 64 (1970).

Och tills något annat fredsavtal slutits gäller mandattexten från 1923 som är folkrättsligt bindande och lägger den juridiska grunden för judarnas rättigheter i området. I den står det att det judiska folkhemmet skall återupprättas överallt väster om Jordanfloden, dvs inkl. på Västbanken (Judéen-Samarien). Det är ytterligare en anledning till att bosättningarna är lagliga i internationell rätt, tills annat avtalas i ett fredsfördrag. Delar av detta förklaras i den här debattartikeln och mer utförligt här. Till det ska läggas att judarna fördrevs från sin mark på Västbanken av Jordanien 1948, samt att området utgör en vagga i den judiska civilisationen (Hebron är exempelvis judendomens andra mest betydelsefulla stad efter Jerusalem). Israel är inte precis en främmande fågel i området. En förhandlad fredslösning kommer att innebära stora kompromisser från båda parter, men det är direkt okunnigt att, som svenska medier gör, var och varannan dag hetsa upp sig för någon ny detalj som rör bosättningarna. Frågan kan endast lösas inom ramen för en framförhandlad fredslösning som rör alla konfliktfrågor, inkl. palestinsk terror och vägran att erkänna Israel som det judiska folkets hemland (i motsats till Israels erkännande av behovet av ett palestinskt hemland).

EN NY HATA-ISRAEL-SPASM I MEDIERNA VAR TREDJE DAG

Det står alltså ganska klart enligt ovan hur en fredslösning kommer att se ut. Cecilia Uddén och andra svenska mellanösternkorrespondenter tycks välja det enkla och effektsökande att var och varannan dag oja sig över någon detalj med bosättningarna, istället för att satsa på journalistik som betyder något. Exempelvis intervjuer med palestinska ledare om varför de fortfarande vägrar att sätta sig i direkta fredsförhandlingar med Israel, så att en fred kan förhandlas fram i Mellanöstern baserad på en tvåstatslösning. Israel har tillfälligt stoppat byggandet även inuti de bosättningar som kommer att tillfalla Israel vid en utväxling av land. Syftet var att göra det enklare, rent prestigemässigt, för president Mahmoud Abbas att inleda förhandlingar om en fredslösning, där även frågan om bosättningarna och nya gränser ska ingå. Men Abbas vägrar fortfarande allt annat än ”indirekta” samtal, och snart löper byggstoppet ut.

Ska Cecilia Uddén och svenska journalister då åter hetsa upp sig och lägga skulden på Israel och bosättningarna? Allt tyder på det. Det är ju så mycket enklare, i all sin förljugenhet.

DN, SvD, Gp, Ek, Svt, Vlt, Gt, Ex, DN, SvD, 2, Gp, DN, 2, 3, SvD, 2, 3, 4, Gp, 2, 3, 4, 5, Dag, 2, 3, 4, 5, Syd, 2, Svt, 2, 3, St, 2, Gd, Db, Ab, Tf, Ek, Ab, Vlt, A, 2, Nt, Sr, 2, 3, 4, Bl, Bt, 2, Unt,

Läs också:
Al Hamatzav: ”De notoriska krigsförbrytarna i den judiska staten Israel vägrar transportera IKEA:s blodbesudlade Nazimöbler till de palestinska terroristerna”
Dick Erixon: Låt utrikespolitiken ta plats i debatten
Tony Blair från Kvartetten: Det finns inget behov för ”Ship to Gaza”
SvD, Claes Arvidsson: Ett tips till dem som blockerar hamnarna
Kim Milrell: De galna hamnarbetarna
SvD, P. Gudmundson: Sinkar Carl Bildt sanktioner mot Iran?
Arafat (video): ”Vi ska bygga ett arabvälde från Marocko till Jemen”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore posts in the same categories: Massmedia, Politiken

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: