En gräsrotsrörelse i socialdemokratin.

  Vi publicerar ett intressant inlägg av läkaren och socialdemokraten
  Bo Norberg. Vi tackar författaren
  och ser fram emot fler positiva nyheter
  från Socialdemokratiska Israelvänner - SIV facebook
  FIM redaktionen

  Under senare år har många svenska socialdemokrater på gräsrotsnivå
  mått illa över partiets alltför negativa hållning till staten
  Israel, den utbredda okunnigheten om Israel och den oskuldsfulla
  hållningen till sociala, politiska och religiösa problem i den
  muslimska världen.

  Under det första halvåret 2009 bildade några eldsjälar ett löst
  nätverk, Socialdemokratiska Israelvänner (SIV). De fick ett
  oväntat positivt stöd från partiledningen, som måhända upplevt
  retoriken inom delar av partiet som obalanserad och politiskt
  kontraproduktiv. Av historiska och kulturella skäl är nämligen
  sympatierna för Israel mera utbredda i folkdjupet än vad den
  offentliga debatten avspeglar.

  Nätverket SIV hade på sin adresslista ett hundratal namn,
  de flesta kända som bäst endast lokalt från fackföreningar och
  kommunalpolitik. Nåja, några enstaka fixstjärnor var med.
  Många kom från Broderskapsrörelsen och Samfundet Sverige-Israel.

  Strategin inom SIV var att uppmuntra fortsatt aktivitet
  inom Broderskap och Samfundet. Om inte annat behövervi kunskaper
  och återkopplingar över partigränser och interna grupperingar
  för att kunna göra konstruktiva insatser framöver.

  Rekognoseringar i socialdemokratins regelverk visade att den
  optimala föreningsformen för SIV var en ”ideell förening”.
  Det innebär att för att bli medlem i SIV måste man vara medlem
  i någon annan socialdemokratisk förening.

  Den 15 januari i år var det dags för ett konstituerande möte
  i ABF-huset i Stockholm. Stadgar antogs och styrelse utsågs.
  Ann Linde, internationell sekreterare inom S, redogjorde för
  samarbetet mellan S och dess systerpartier
  i Israel, Labour och Meretz.

  För några årtionden sedan hade Labour och Meretz 56 av de 120
  platserna i Knesset. Idag har de 16, varav 13 för Labour. Och
  den 17 januari sprack Labour med ett nytt parti kring
  försvarsministern Ehud Barak, resten troligen kring
  socialministern Herzog.

  Bakom Lindes tal låg rimligen en oro för en liknande utveckling
  i Sverige. S har på något årtionde gått från opinionssiffror
  omkring 45 till omkring 25%. Bakom kräftgången ligger brister i
  omvärldsanalys och anpassning. Detta är förstås min tolkning
  som enskild medlem inom S och SIV.

  Som enskild medlem är jag olycklig över att S talar om för
  Israel och Palestina hur de ska lösa sina problem. Det är
  en tvåstatslösning som gäller.
  Basta!

  Hur skulle det kännas om Kina som representat för FN
  och mänskliga rättigheter sade till Sverige att nu är det
  en tvåstatslösning som gäller, Sameland (Sapmi) norr om Dalälven,
  Sverige söder därom? Och för övrigt måste Sverige återlämna
  Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän, Jämtland och
  Norge till Danmark, Finland till Ryssland!

  Min arbetshypotes är att situationen i Mellanöstern kan vara lika
  trasslig som vår egen historia. Vi kan ha en del att lära av varandra.

  Bo Norberg, red rondellen.net, Umeå Medlem i Backens S-förening,
  Umeå Medlem i Socialdemokratiska Israelvänner

  Referens
  Norberg B. Reasons for reading Bible and Koran – antisemitism, christophobia, and islamophobia [culture].
  Rondel 2009; 29. URL:

  Annonser
  Explore posts in the same categories: Artiklar, Politiken

  Etiketter: , , , , ,

  Both comments and pings are currently closed.


%d bloggare gillar detta: