Dagens verklighet vad gäller Mellanöstern är fortsättningen på en allians mellan nazismen och islam

Vi hör ibland om Muslimska Brödraskapet som en stor politisk kraft i Egypten och i andra arabländer. Det finns idag tecken på att Muslimska Brödraskapet tar över makten i flera sunnimuslimska länder. Mer 

Muslimska Brödraskapet har sina rötter i nazismen, vilket svenska opinionsbildare noga döljer för den svenska opinionen. Varken Mattias Gardell, Jan Hjärpe eller Ulf Carmesund pratar om detta. Må det vara journalister eller politiker, ingen av dem skulle ens antyda att det går en rak linje från nazismen till Muslimska Brödraskapet och vidare till Hamas, Hitzballah och andra organisationer, för att inte nämna politiska partier Baath i Irak, Syrien och andra länder. Mer

I Sverige har Hamas blivit en skyddsling för många aktiva opinionsbildare – allt från Broderskapsrörelsen och Palme Center till Diakonia, Röda Korset och andra. Några f.d. riksdagsledamöter engagerades i Hamas sak, som tex Mariam Osman Sherifay och Yvonne Ruwaida. Opinionsbildare döljer eller förvränger fakta om Hamas. Radiojournalisten Cecilia Udden gick så långt att hon år 2004 hävdade att Hamas inte bara är en militant rörelse utan också ”en folklig befrielserörelse”.

Har Rädda Barnen någonsin tagit upp den vidriga behandlingen av palestinska barn, hjärntvättade av Hamas till levande bomber? Mer 
Har några organisationer i Sverige påtalat den självmordskultursom har inplanterats bland Palestinierna? Aldrig.

Är det en slump,att svenska Wikipedia är helt rensat från all information om muslimska brödraskapets nazistiska band och dess grundare Sheikh Hasan al-Banna? Jämför den omfattande informationen på engelska med den censurerade svenska versionen. Här finner vi inga uppgifter om al-Banna, mannen som bildade Brödraskapet. Han var nämligen en entusiastisk beundrare av Adolf Hitler. Under hans tid har Brödraskapet aktivt kolporterat Mein Kampf och Sions Vises Protokoll. Har någon av islamologer i Sverige berättat att al-Banna och Muslimska Brödraskapet hade översatt Hitlers ”Mein Kampf” till arabiska under titeln ”Min Jihad”?

Översättningen spreds redan på 1930-talet över hela den muslimska världen. Hitler själv fick då ett arabiskt namn: Abu Ali. Hitlers Tyskland gick mycket långt i sin positiva inställning till den muslimska världen. Man fascinerades av möjligheter inneboende i islams mytologi, man drogs känslomässigt till det ockulta och till österländska mytologier. Nazister gjorde ett målmedvetet och anmärkningsvärt framgångsrikt arbete för att plantera den moderna antisemitismen i arabvärlden. Grundandet av Israel bidrog till att ytterligare förstärka detta fenomen. Som Bernard Lewis skrev: ”Kampen för Palestina i hög grad underlättade acceptans av den antisemitiska tolkning av historia och fått en del att tillskriva allt ont i Mellanöstern -och, faktiskt, i världen, till hemliga judiska konspirationer.” Heinrich Himmler planerade den stora alliansen mellan Nazityskland och den islamiska världen. En av hans närmaste medarbetare, Obergruppenführer Gottlob Berger, skröt om att ”En länk skapas mellan islam och nationalsocialism på ett öppet, ärligt sätt. Den kommer att växa fram i form av blod och ras från norr, och i den ideologisk-andliga sfäen från öst.” V.g. och se några fotografier som illustrerar ovanstående.

Explore posts in the same categories: Antisemitism, Ideologier

Etiketter:

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: