Sanningen fick inte plats i Träslöv

”Kairos Palestina – ett sanningens ögonblick” (”Kairos” av det grekiska ”tid” – Guds tid). Det är ett rop från palestinska kyrkoledare i Jerusalem till världen eller ytterligare ett kyrkligt dokument med syfte att demonisera Israel.

I torsdags, 4 april, åkte ett gäng från FiM till Träslöv församlingshem i Varberg för att delta i s.k. samtal om ett dokument som Svenska kyrkan översatt till svenska, där flera palestinska kyrkliga ledare beklagar den svåra situation som kristna araber har i Palestina och samtidigt belastar Israel som ensam ansvarig för detta. Jag fick inbjudan från Gunnar Stenbäck som skrev: ”Vi vill att det skall bli ett samtal mer än en diskussion, ett samtal där åhörarna också skall inbjudas att få vara med.” I inbjudan nämndes: ” Gustaf Ödqvist, präst i Hjällbo i Göteborg (bodde i Ramallah på Västbanken under många år, bl.a. under andra intifadan i början av 2000-talet), skall samtala med Falkenbergs-läraren och katoliken Jan-Sture Neuman (flitig debattör i Hallands Nyheter) med mig som moderator.”

Innan jag beskriver mötet vill jag berätta lite om dessa människor: Gunnar Stenbäck, en pensionerad präst från Svenska kyrka som hela sitt liv varit aktiv antiisrael med ett förflutet som följeslagare på Västbanken, en aktivitet som syftar till att dokumentera israeliska förbrytelser mot palestinier. Han påstod själv att han är opartisk men hans agerande under mötet visade att han var hatisk mot Israel när han agerade som moderator.  Gustav Ödqvist, en känd kritiker av Israel. Vi intervjuade honom i Radio FiM, där han sa att Israel skall finnas men inte som judisk stat. I mötet var han förvånansvärd lågmäld. Trots att han kritiserade Israel gick han inte över gränsen. Det var Ödqvist som tillsammans med Jan Hjärpe översatte dokumentet till svenska.  Slutligen var det Jan-Sture Neuman som annonseras som motpol till Gustav Ödqvist, d.v.s. en person som stödjer Israel.  Det gjorde han i inledningen där han sade att dokumentet var onyanserat, inte skriver om tvåstatslösningen och beskyller Israel för hela konflikten.

Mot slutet av samtalet började han skylla på Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, och anklagade honom för överexploatering av Förintelsen, anklagelser som i vanliga fall framförs av antisemiter.

Innan mötet började sade Josef Lindqvist att det är Förintelsedagen idag och förslog en tyst minut för Förintelsens offer. Ordförande i Palestina-grupperna i Varberg avvisade förslaget med motiveringen att i Sverige har vi ingen sådan minnesdag. Vilket är osanning. Vi hade samma tid möte i Göteborgs och Stockholm synagogor som minne för Förintelsens offer.

Mötet startade genom Gunnar Stenbäck som gick genom hela dokumentet och visade att de stackars kristna palestinierna ropar efter hjälp och beskriver situationen i Västbanken och Gaza som ohållbar. Ansvaret för deras eländiga situation lägger de enbart på Israel. De uppmanar oss att bojkotta Israel och påstår att palestinska muslimer menar väl när de pratar om samlevnad med judar. De vill ta över Jerusalem och vill att alla religioner skall ha tillgång till staden. De menar att palestinier i Israel lever i apartheid.

Efter en presentation på cirka en timme fick Jan-Sture Neuman ordet. På cirka tio minuter presenterade han milda invändningar mot dokumentet, varefter Gustav Ödqvist fick ordet i cirka 30 min då han talade väl om dokumentet som självklart angrep Israel och dess skyddsmur.

Sedan var det meningen att publiken skulle delta i samtalet. Men här satte Gunnar Stenbäck stopp. Publiken fick bara ställa korta frågor. I motsats till inbjudan, som han skrivit under, fick vi inte göra inlägg. Här visade Gunnar Stenbäck att vanligt civiliserat beteende, att man respekterar gäster som åkt åtta mil från Göteborg och vill framföra sina synsätt inte gäller för honom. Han gjorde allt för att inte ge oss ordet.

Sven Reichmann fick ordet först, men när han i sitt inlägg sade att så länge ortodoxa muslimer som t.ex. Hamas tror på en fatwa som förbjuder muslimer att acceptera att judar bor i Israel, kan inte freden existera. Efter två minuter avbröts han av två kvinnor i publiken som skrek att han bara fick ställa en kort fråga. Sven lämnade ifrån sig mikrofonen. Folk från vår sida som kommit från Göteborg frågade varför inte muslimer anklagas för förföljelse och mord på kristna och fördrivning av kristna från t.ex. Bethlehem?

Hur ska man kunna tro på muslimska löften om religionsfrihet i Jerusalem, när judarna inte fick tillgång till sina heliga platser före 1967?

Gustav Öqvist fick frågan om han tror att kristna i ett muslimskt Palestina kommer att få ett bättre liv än idag?

Det kom också frågor från Israel-vänner i Varberg.

Då tog Gunnar Stenbäck till orda och sade att när han besöker Israel säger många israeler till honom att Israel har ”judisk demokrati”, vilket inte är samma demokrati som vi har i västvärlden. En lögn som ofta sprids av antisemiter. Undertecknad kunde inte acceptera detta, spontant ropade jag: ”lögnare”. Han påstod att det är sant och när jag upprepade gånger frågade honom vem som sagt det svarade han ”Rut”.

Efter mötet samtalade vi med ett flertal församlingsmedlemmar som faktisk hade en negativ uppfattning om mötet.

Min slutsats:
Många av de människor som kallar sig kristna och påstår att de framför ett kärleksbudskap, har i själva verket lämnat gudsordet och hatet mot Israel överskuggar deras påstådda kärlek till människor.  Det gäller dessa ovan nämnda representanter för Svenska kyrkan och alla organisationer som stod bakom mötet: Svenska Kyrkan i Varberg och Träslöv, Rädda barnen i Varberg, Röda Korset i Varberg, IM i Varberg, Varbergs FN-förening samt Varbergs Palestinaförening.

De är egentligen religiösa fanatiker med ”hat till Israel” som religion. Som tur är har vi många vänner bland sanna kristna, vars kärlek till Israel överskuggar detta hat mot Israel.

Oded Meiri

FiM

Annonser
Explore posts in the same categories: Antisemitism, Fredsprocessen, Ordförande har ordet

Etiketter: ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: