Samarbete mellan nazister och palestinier har djupa historiska rötter del 1

Ur TT:s telegram den 18/6-2012:

”Palestinierna fick hjälp från något oväntat håll; tyska nynazister”  

TT förefaller vara förvånad över det faktum att nazister hjälpte palestinier att utföra attentat mot israeliska idrottsmän under OS i Munchen 1972.

Sanningen är att samarbetet mellan nazismen och palestinierna har djupa historiska rötter, vilket vi har belyst tidigare på denna blogg.  Nationasocialismen som ideologi överlevde kriget liksom dess stöd för Palestinas araber.

Läs  nedan  intervju med Otto Remer från 1993.

Gen. Otto Remer var en nazist som räddade Hitler efter misslyckat attentat mot honom 1944:                             http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Ernst_Remer

Lägg märke till det tankesätt som redan 1993 påminner https://fredimellanostern.wordpress.com/wp-admin/edit.php?post_type=pageom dagens röd-gröna politikers  sätt att belysa konflikten i Mellanöstern, liksom det språk som används stundtals av svenska media och vissa ”opinionsbildare”.   Historieintresserade kan botanisera i begreppet ”historisk rättvisa” efter att ha läst Remers biografi. Det är förvånande att samma idéer, som användes i ”kriget mot judarna” för 70 år sedan, används idag i propagandakriget  mot den judiska staten. Den pro-nazistiska politiska islam förvandlades till ett vapen i ett fortsatt ”krig mot judarna”.   Den som läser ”Hamas charta”,

http://si-info.org/index.php?id=167,

kan inte hysa något tvivel om detta.

————————————————————————————

http://radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/int/remer.htm

Rami: Vilken möjlig lösning ser Ni på det palestinska problemet?

Remer: Er generations huvuduppgift består i att inta en sund och ärlig position i palestinafrågan. Kapitulationen för israelerna är ingen lösning utan ett förräderi mot kommande generationer. Om ni inte kan tillkämpa er segern i dag, då är det minsta ni kan göra att inte villkorslöst kapitulera. I stället för att ge sig gäller det att arbeta seriöst och skapa de ekonomiska, politiska och sociala betingelserna för den framtida segern.

Först gäller det för er att besegra tyranniet och korruptionen i era egna hjärtan! Ni måste veta, att er egen återhämtning betyder Israels svaghet. Sovjetunionen bröt samman som en murken byggnad, medan tyska folkets vitalitet förblev oförändrad i sin kärna och förmådde att leda oss tyskar till ständigt nya framsteg.

Islam började på 600-talet som en kulturell, andlig och reformatorisk kraft gentemot den tidens supermakter. Islams militära styrka blev då en följd av deras andliga styrka. Den enda sanna lösningen på den palestinska frågan ligger i det palestinska folkets återvändande till sitt hemland, i grundandet av ett riktigt Palestina, som kan sätta de judiska usurpatorernas stat på plats. Varje med våld påtvingad lösning, varje orättvis fred kommer att förkastas av framtida generationer.

Rami: För närvarande kan man i väst se en våg av rasism, som huvudsakligen riktar sig mot araber och muslimer. Hur förklarar Ni detta fenomen, som har tilltagit i häftighet under de senaste åren?

Remer: Först en sak: Jag önskar inte, att våra islamska vänner som papegojor pladdrar efter tramset i de sionistiska medierna. Frontlinjerna går inte mellan den islamska världen och väst. Det är en önskedröm för Israel, judeorganisationerna och deras medier att kunna inbilla den västliga allmänheten, att islam skulle vara en fiende och ett hot mot väst, och att judarna bara skulle vara förtruppen till en anti-islamisk krigsmakt till Västerlandets försvar.

Islam är en världsreligion, som står öppen för alla människor.

Tyvärr finns det inga islamiska medier, som är jämbördiga med de judiska. Det föreligger ett trängande behov av att skapa ett institut för skolning av islamiska journalister, som har studerat vår epok, den västliga världens geopolitiska karta och våra dagars problem mer än 600-talets. Era institut för journalistutbildning och ert islamiska Al-Azhar-universitet är ännu inte vuxna sin uppgift att smida ihop en bildad islamisk kader.

Låt oss inte vilseledas av judeorganisationernas lögnpropaganda.

Den verkliga fronten går mellan gott och ont, mellan rätt och orätt, inte mellan islam och Väst. Om de islamiska medierna vore jämbördiga med de judiska, så skulle de flesta människor i Väst vara övertygade om den islamiska sakens rättmätighet. De skulle ställa sig på rättvisans sida, inte på den sionistiska orättvisans.

Annonser
Explore posts in the same categories: Antisemitism, Ideologier

Etiketter: , ,

Responses are currently closed, but you can comment below, or link to this permanent URL from your own site.


%d bloggare gillar detta: