Antisionism eller antisemitism? Döm själva.

Resande i hat

 Vittnesmål  från  Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2014-05-10

Jag vill beskriva en tvåmansshow som jag bevittnade under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Herrarna som uppträdde i universitetets föreläsningssal hette Evert Svensson och Gert Gelotte.

Den förste var svensk riksdagsman för socialdemokraterna samt mångårig ordförande för kristna socialdemokrater, dvs Broderskapsrörelse.
Den andre, Gert Gelotte, är ledarskribent i en av Sveriges största tidningar – Göteborgs Posten. För några år sedan förbjöds redaktören att skriva om Israel p.g.a. hans hatiska, vinklade och osanna alster på ledarsidan.

Gelotte har från början ändrat själv rubriken ”Är fred och demokrati möjligt i Mellanöstern?” till ” Är fred och demokrati möjligt i Israel?” Gelotte och Svensson menade, att det är Israel som är skyldig till ALLA  konflikter i Mellanöstern, och skulle konflikten med palestinier dunsta bort, ja, då skulle fred och vänskap råda i hela regionen.

Evert Svensson inledde med ledsen min: ”Redan i början ville Folke  Bernadotte medla fred, men de mördade honom”. Därefter gick han över till några anmärkningar, bl.a. att han ”med glädje hälsade nyheten om samarbete mellan Hamas och Fatah”. Vad Hamas står för, hur denna islamonazistiska organisation är konstruerat och vad är dess ideologi, det glömde Svensson upplysa åhörarna om. Istället konstaterade han kryptiskt att ”man borde analysera mer vad Hamas är”. Därefter berättade Evert Svensson några osanningar från den palestinska historieskrivningen, utan minsta hänsyn till historiska fakta. En bättre propagandist kunde Hamas knappast hitta.

Jag  lyssnade och funderade över det enkla faktum att en f.d. folkvald socialdemokratisk riksdagsman upplåter sin person till en islamonazistisk organisation. Men – han är inte den enda socialdemokrat som fungerar på samma sätt, när det gäller just judiska staten.

Vid slutet av mötet viskade Svensson, icke utan viss dramatik,  att nuvarande israeliska hållning, ockupation och konflikten med araberna, att allt detta kan vara ”en fara för världens judar”. Med bekymrat ansiktsuttryck förkunnade denne farbror, att judarna kan lida var helst de befinner sig, och detta p.g.a. israelisk politik.

Det som slog mig efteråt,  var att Evert Svensson predikade känslomässigt om bojkott mot Israel, samtidigt som han vädjade om att sluta bojkotta Hamas.

Gert Gelottes föreställning var betydligt mera onyanserad och brutal än Everets  diplomatiskt modulerade föreläsning. Gelotte överraskade med total förakt för fakta och nästintill häpnadsväckande kunskapsbrist på ett område som han tydligen anser sig vara expert på. Det gällde både geografi, gränser, linjer och procent av mark, som tillföll judar respektive araber vid uppdelningen av det brittiska mandatet. Hans påståenden verkade vara tagna ur Hamas eller Fatahs historieskrivning. Vi fick också höra sofistikerad förklaring varför Israel inte är demokratiskt land,
och varför apartheid råder där. Det mest intressanta var att Gelotte inte ens försökte dölja sin djupa övertygelse om det felaktiga i själva skapandet av en judisk stat. Detta är i och för sig inte så ovanligt ståndpunkt, men det intellektuellt ohederliga är att vederbörande inte pläderar öppet för deportation av alla judar från Palestina, inte heller håller Hamas flagga i sin hand. Gelottes historieskrivning var enkel : judar koloniserade arabisk mark med hjälp av dåtidens kolonialistiska anda, ”och efter kriget, förstår ni, tyckte man synd om koncentrationslägrens fångar, så man lät dem bygga en stat där”. Jag måste erkänna att jag avbröt ett par gånger och ställde frågor, men Gelotte blev bara arg och sade till mig ”håll käften”. Märkligt uppträdande i universitetets föreläsningssal.

Den tid som var ämnat åt diskussion, visade sig vara endast reserverat
åt en-två frågor, men inga ifrågasättanden var möjliga. Det var Gelottes lektion i äkta demokrati. När jag frågade honom varifrån hämtar han sina kunskaper, och hur länge vistades han på Västbanken fick jag i svar: en vecka som följeslagare. Under denna vecka hade Gelotte inte bara lärt sig en massa, men bevittnade hur bosättarna sprider toalettavfall till palestinsk by. Gelotte påpekade flera gånger, att utan konflikten mellan Israel och palestinier skulle inga konflikter blossa upp i Mellanöstern.

Förvisso lärorik kväll. Jag ställde frågan på vilket sätt hör detta ämne
till Vetenskapsfestivalen, och fick svar: ”på många sätt”. Och detta är en sammanfattning av dagens Sverige visavi konflikten där nere. Ingenting är så viktigt än att på alla sätt bekämpa judiska staten, en stat som lever i demokrati och som vill inte annat än fred med sina arabiska grannar.
Lögner, krigshets, verklighetsförfalskningar, halvsanningar, förakt, avsky,
illvilja, ovilja, stigmatisering, demonisering, illa dold aversion, allt detta duger när det gäller att angripa den judiska staten. Angripa varsomhelst och under olika förevändningar. Ingen rationell förklaring finns till detta fenomen, inte i en värld av fruktansvärda krig och konflikter, i en värld av etniska rensningar, våldtäkter,förnedringar, våld, tortyr  och massakrer.

Personligen har jag fått förklaring för många år sedan, i en artikel
i Borås Tidning, skriven av den lokala ordföranden i SSU- Socialdemokraternas Ungdomsförbund samt två av hans kamrater: ”Vi är för hela världens fred och frihet, men sionismen står i vägen”, skrev dessa tre blivande socialdemokratiska makthavare. Deras tankegångar, som var kopia av Joseph Goebbels skolan, kan återfinnas både i miljöpartistiska (MP) och kommunistiska (V) funderingar. Vem har inte sammanfattat på  bästa sätt sina känslor, än den socialdemokratiska makthavaren i Stockholm, Veronica Palm, år 2010: ”Vem skall Dem Utvalda bränna nästa gång” (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/antisemitismen-slar-ut-i-full-blom_4816359.svd).

Herrarna Gelotte och Svensson gav mig en lektion i illa maskerat hat. Inte konstigt att de provocerade fram en reaktion från en kvinnlig studerande som skrek ut till oss, tre åhörare som kommenterade föreläsning: ” Hitler skulle bränna er alla! Ni är onda. Ni är onda”

Evert Svensson satt kanske ett par tre meter från henne, och Gelotte högst mellan en och två. Man såg att de hörde hennes uttalande. Ingen av dem reagerade. Efteråt lämnade hon salen och vi såg hur organisatörer klappade henne på armen och tröstade, eftersom hon var upprörd. Organisatörer-dvs Arabiska kulturföreningen och Svenska Palestinakommitten skulle höra av sig till mig, enligt svaret från Vetenskapsfestivalens programansvarig. Ingen har hört av sig.

Explore posts in the same categories: Uncategorized

%d bloggare gillar detta: