Dokument

***

RAPPORTER

UNRWA och Sverige Rapport från Fred i Mellanöstern (2008-08-19)

***

STADGAR: PLO, HAMAS, HISBOLLAH

PLO:s stadgar på svenska finns här – se Fotnot

Hamas’ stadgar finns översatta på denna länk

Hisbollahs program på engelska finns på denna länk – På svenska finns programmet här.

— — —

Fotnot

OM UTPLÅNANDET AV ISRAEL HAMAS har i sina stadgar tydligt angett att Israel ska utplånas. PLO har också inskrivet i sina stadgar att dess målsättning är att utplåna staten Israel.

– Osloavtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. . .

– Oslo II några år senare upprepade löftet. Inga ändringar gjordes. . .

– När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet. Inga ändringar gjordes. . .

PLO:s målsättning är således – enligt nu gällande Stadgar – att utplåna Israel. Löftena om ändringar i Stadgarnas text blev aldrig av.

Varför försöker alla donatorer i väst dölja detta faktum, eller låtsa som om stadgarna inte finns? – Se: PLO Charter not amended

Annonser

%d bloggare gillar detta: