FiM

FiM – FRED I MELLANÖSTERN

o FiM är en ideell förening med ändamål att informera om Israel och Mellanöstern och att motverka desinformationen om konflikten i området.

Den grundläggande frågan om Israels rätt att existera som stat är ännu inte erkänd av någon av Israels öppna motståndare. Dessutom har PLO och Hamas i sina stadgar tydliga paragrafer som talar om att utplåna Israel.

Den svenska debatten fokuseras ofta på att sätta press på Israel som den militärt starkare parten. Konflikten kan dock aldrig lösas om inte den arabiska sidan samtidigt tvingas stoppa sin antijudiska hatpropaganda och demontera terrorns infrastrukturer.

Vi tror på någon form av tvåstatslösning i det område som kallats Palestina. Frågan om de arabiska flyktingarna får då inte lösas så att den judiska staten i praktiken utplånas.

Mot bakgrund av det judiska folkets historia och det faktum att FN bidrog till att återupprätta en judisk stat har världssamfundet ett stort ansvar för hur konflikten ska lösas. Samtidigt har FN använts som ett forum för angrepp på Israel, vilket påverkat FN:s trovärdighet som konfliktlösare.

o FiM arbetar också mot antiisraeliska yttringar i samhället. Antiisraelism döljs ofta under kritik av Israel eller sionismen (den judiska självständighetstanken).

o FiM arbetar genom att producera och sprida faktamaterial*, arrangera och delta i seminarier och debatter, förmedla föreläsare till skolor, universitet och organisationer etc.

Vi arbetar i huvudsak på det lokala planet tillsammans med kommuner, utbildare, kulturanordnare, politiska partier, föreningar och församlingar.

o Föreningen Fred i Mellanöstern grundades av människor med olika bakgrund och är inte bunden till politiskt parti, religiös gruppering eller sammanslutning.

o Kontakt med FiM: ordf. Oded Meiri, e-postadress – v. ordf. Lars Henriksson

———————

FOTNOT

* FiM har tagit initiativ till och ordnat finansiering för tryckning av skriften Antisemitismen – förr och nu av SVEN REICHMANN


%d bloggare gillar detta: