Posted tagged ‘Bengt-Ove Andersson’

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)

Annonser

Ligger Malmö och Trelleborg i Syrien?

24 februari 2009

Vi i Sverige har länge odlat en självbild av vårt land som moralens och frihetens hemvist på jorden. Ett land som står upp för allas rättigheter oavsett kön, religion, eller ras. Ett land som minsann inte viker sig för någon. Det är nog många som dåsat trygga i den förvissningen, och som nu yrvaket märker att Sverige anno 2009 i vissa avseenden har betydligt mer gemensamt med Syrien och Iran än, säg Tyskland.

Det är inte helt lätt att ta till sig bilden av det nya Sverige som tonar fram. Fast egentligen var det nog snarare vår moraliska självbild som var en illusion. Ty Sverige har ändå sedan transiteringen av nazityska soldater till Norge uppvisat en skrämmande servilitet mot diktaturer i vår närhet, och en nästan brottslig godtrogenhet mot rörelser och ideologier som utsläcker friheten närhelst de har makt till det.

(mer…)

Hamas, Ahmadinejad och de andra

30 november 2008

När man betraktar de olika aktörer som på olika sätt gör sitt bästa för att bekämpa Israel, är det inte utan att Hamas, Hezbollah och Ahmadinejad framstår som de mer ärliga. De hymlar inte. Israel ska utplånas. Hamas låtsas inte ens göra skillnad mellan staten Israel och judarna som folk; det är en plikt för rättrogna muslimer att döda judar, var de än befinner sig. Och Ahmadinejad har också varit kristallklar i sina intentioner att utplåna Israel bara han får kärnvapen. Dessa hot är i högsta grad reella, och i Irans fall rent existentiellt för den judiska staten. Men det råder ingen tvekan om att det är fiender som utgör ett hot. Sådant kan hanteras, även om det är svårt.

(mer…)

Bengt-Ove Andersson om Kristallnatten

08 november 2008

Även i Nya Wermlands-Tidningen uppmärksammas antisemiternas försök att skända Kristallnattens offer. I en debattartikel med rubriken Måtte Europa inte glömma skriver Bengt-Ove Andersson:

(mer…)

Bengt-Ove Andersson om antisemitiska myter

09 september 2008

Att lägga skulden för farsoter och andra olyckor på judar och anställa förföljelser på dem är ett mycket gammalt fenomen. Vi vet att det förekom redan i antika Grekland flera hundra år före vår tideräkning. Orden antisemitism och pogrom är relativt nya, men företeelserna är det inte. Denna smitta har inte följt några religions- eller befolkningsgränser. Inte heller någon rimlig logik. På medeltiden spreds myterna om hur judar fångade och offrade kristna barn för att använda deras blod i sitt påskbröd, samt att man slängde gift i brunnarna för att förgifta de kristna.

(mer…)

Bengt-Ove Andersson: Israel 60 år

29 april 2008

:: I MAJ ÄR DET 60 ÅR sedan staten Israel utropades. Inte många betänker hur annorlunda historien varit om Israel nu istället firat 70 år; då hade förföljda judar i Europa haft en tillflykt undan nazisterna och Förintelsen hade inte kunnat genomföras. Men sedan 1948 har Israel utgjort judarnas första nationella hemvist på 2 000 år; nu var judarna inte längre utlämnade åt den eventuella välviljan hos länderna i förskingringen där de befunnit sig.

(mer…)

Kyrkan och det judiska folket

29 mars 2008

DEN 2 000-ÅRIGA RELATIONEN mellan kyrkan och det judiska folket har alltid varit komplex, minst sagt. Redan de tidiga kyrkofäderna kallade judarna ”Gudsmördare” och lärde att de borde hållas vid liv men med undergiven status för att påminna om kyrkans seger över judendomen, skriver BENGT-OVE ANDERSSON, sekreterare i Samfundet Sverige-Israel, i rubricerade artikel, och fortsätter… (mer…)