Posted tagged ‘biståndsminister’

Biståndsminister Gunilla Carlsson finansierar demoniseringen av Israel

18 april 2010

Biståndsminister Gunilla Carlsson

INGA ”REFORMER” AV PALESTINAKAMPANJERNA ÄNNU

Det börjar bli svårt att hålla räkningen på antalet debattartiklar som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) skrivit om sin ”reformering” av biståndet. På söndagen kom ännu en.

Gemensamt för allt hon har skrivit om sin modernisering av biståndet är att det ska stärka demokratiskt samhällsbygge, fred och mänskliga rättigheter, inkl. kvinnors. Men gemensamt är också att hon i varje sådan artikel låtsats som att den stora elefanten i rummet inte fanns: dvs det gigantiska och djupt förfelade Palestinabiståndet. Allt dessutom kopplat till en regeringsfinansierad demoniseringskampanj mot Israel i Sverige via ett stort antal organisationer vilken saknar motstycke i andra västländer, och som är fullständigt kontraproduktiv och oetisk.

På det här området har många av regeringens väljare förväntat sig en förändring av den politik som fördes av tidigare regeringar.

Längre ned ger vi ett exempel på hur det på ett svenskt föredrag med en så kallad ”följeslagare” som ledsagats runt på Västbanken gavs en så pass ensidig, hatisk och stigmatiserande bild av situationen att en åhörare reste sig och föreslog att man borde ”skära halsen av alla judar”. Föredragshållaren tog inte entydigt avstånd från propåerna.

STÖD TILL FREDSMOTSTÅND

Gunilla Carlsson har inte gjort någon som helst märkbar revidering i den biståndspost som tillhör Sveriges största. Drygt 800 miljoner skattekronor går till palestinierna i år, och det har bara stigit under mandatperioden. Vårt land är världens tredje största bidragsgivare till Västbanken och Gaza. Endast supermakten USA samt EU:s gemensamma institutioner skänker mer. Och vi talar i absoluta värden. 

Sverige skänker genom SIDA mer pengar till palestinierna än till hundrafallt större länder med avsevärt mer skriande behov, såsom D.R. Kongo, Sudan/Darfur och Uganda. Sverige är också den tredje största finansiären av den djupt korrumperade och Hamasinfiltrerade palestinskledda organisationen UNRWA. Kopplat till detta finns en perverterad regeringsfinansierad lobbykampanj med udden riktad mot staten Israel. 

VILLKORSLÖST PALESTINABISTÅND

Vi missunnar inte palestinierna att tacka ja till att leva på internationellt bistånd. De är världens största bidragsmottagare per capita. Det är upp till den svenska regeringen att bestämma om vi ska vara världsledande på att skicka våra skattepengar dit. Nästan alla andra regeringer i världen har valt att lägga sig på en bråkdel av Sveriges miljardrullning. Särskilt mot bakgrund av Yassir Arafats intifador, Hamaskuppen i Gaza, raketkriget mot Israel, den väldokumenterade korruptionen hos den Palestinska Myndigheten och UNRWA, samt den palestinska vägran att sätta sig i fredsförhandlingar. Om Sverige vill göra tvärtemot resten av världen med våra skattepengar så är det dess ansvar.

SKATTEFINANSIERAD HATKAMPANJ MOT ISRAEL

Men det är obegripligt att regeringen inte använder sin roll som huvudfinansiär av palestinierna till att ställa krav på att den palestinska ledningen börjar fredsförhandla med Israel, avbryter hyllningar till massmord på israeler och motverkar terrorgrupper. Utan fredsförhandlingar om nya gränser och andra utestående frågor blir det ju ingen palestinsk stat.

Allra mest vedervärdig är dock den mångmiljonrullning som Gunilla Carlsson ansvarar för till rent politiska lobbygrupper som sysslar med stigmatisering av Israel i Sverige. Inte i något annat biståndsområde läggs svenska pengar på politisk propaganda. Där nöjer man sig med att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Men i fallet Israel utgör de kampanjerna en betydande del av rekordbiståndet till palestinierna. Skandalöst nog handlar den politiska lobbyingen inte om att få palestinierna att sätta sig vid förhandlingsbordet, att erkänna den judiska staten eller att upphöra med terrorism. Nej, den syftar uteslutande till att göra Israel till en pariahstat, att ifrågasätta dess rätt att existera med nya framförhandlade säkra gränser, samt att lägga skulden för konflikten uteslutande på Israel eller Israels försvar.

Man gör det genom finansiering av mestadels israelfientliga, vänsterkristna eller vänsterextrema grupper som under årens lopp utvecklat en perverterad bild av konflikten och av folkrätten. Någon gång slänger man in en tom fras om Israels rätt att existera i en ”rättvis” fred, samt att ”terror självklart måste fördömas”, men man visar ingen som helst förståelse för att Israel måste sätta in mer konkreta åtgärder än bara fördömanden för att rädda liv. Och man lyfter inte ett finger för att palestinierna ska acceptera den judiska staten såsom Israel välkomnar en palestinsk stat.

Fred uppnås som bekant inte av den som mest kan slå på, ”bojkotta” eller ”sätta press” på Israel – som flera gånger bevisat att man delar denna strävan – utan genom att uppmana parterna att själva närma sig varandra genom direkta förhandlingar istället för våld.

(mer…)

Annonser

Tomas Ramberg i Lördagsintervjun: Låt Israel betala för Hamas terror

29 november 2009

TERROR INGET SKÄL ATT OMPRÖVA SVERIGES PALESTINABISTÅND

Tomas Ramberg, SR

Biståndsminister Gunilla Carlsson var gäst i Ekots Lördagsintervju för att svara på programledaren Tomas Rambergs frågor. Men tyvärr föll diskussionen om biståndets effektivitet platt, när programledaren istället för att ifrågasätta varför Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, valde att angripa Israel. För bara två veckor sedan bjöd programledaren in Richard Goldstone så att radiolyssnarna, för vilken gång i ordningen, under 30 minuter fick höra på ensidig kritik mot Israels insatser gentemot Hamas i Gaza.

Intervjun med biståndsministern inleddes med att Tomas Ramberg pressade henne om effektiviteten i det svenska biståndet till Afghanistan. Syftet där är att stötta demokratiutvecklingen, utveckla en rättsstat och stärka rättigheterna för kvinnor. Hur kan Sverige ge så mycket pengar till det ”korrupta” afghanska styret och president Hamid Karzai? undrade han.

"Svälten" i Gaza. Foto i tidningen Palestine Today (26/11)

Diskussionen övergick sedan till att handla om det svenska biståndet till palestinierna. Sverige är världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, och skickar 750 miljoner kronor per år. Endast EU som gemensam institution, samt USA, ger mer (!)

(mer…)

Palestinierna bygger gigantiskt Arafatmuseum. Sverige ökar biståndet med 50 Mkr

20 augusti 2009

* (Läs vår uppdatering nedan om Israels onödiga officiella protest till Carl Bildt)

Den Fatahdominerade Palestinska Myndigheten, som sägs vara nästan helt beroende av bistånd från omvärlden, har beslutat att bygga ett gigantiskt Arafat-museum på Västbanken, som beräknas kosta 14,5 miljoner kronor ”under den första fasen”, vilket myndigheten (och därigenom biståndsgivarna) kommer att bekosta.

Så ska palestiniernas nya Arafatmuseum se ut

Bara två veckor efter beskedet skickade världens tredje största biståndsgivare till palestinierna, Sverige, ut ett pressmeddelande från biståndsminister Gunilla Carlsson om att vårt rekordbistånd till palestinierna på drygt 700 miljoner kronor per år ska höjas med 50 miljoner, därför att den ”palestinska myndigheten befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation”:

En fungerande palestinsk myndighet är en förutsättning för en fredlig och hållbar lösning på den israelisk-palestinska konflikten, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Samtidigt kommer rapporter från Internationella Valutafonden som talar om en potentiell tillväxtexplosion på 7 procent på Västbanken om det lyckade samarbetet med Israel fortsätter, och DN rapporterar om hur palestinierna kunnat hänge sig åt ”ren flärd” i ett samhälle som går för högtryck. 

Beslutet om att öka de svenska biståndsmiljonerna till palestinierna inföll bara några dagar efter att Fatahs kongress, där Mona Sahlin (S) deltog, tagit följande ”fredliga och hållbara” beslut:

  • att palestinierna kan komma att återgå till användning av terrorism i kampen mot Israel, i brott mot alla undertecknade fredsavtal och folkrätten
  • att terrorgruppen Al-Aqsamartyrernas Brigader åter ska stå under direkt befäl av Fatah
  • att säga nej till Netanyahus inbjudan att omgående starta villkorslösa fredsförhandlingar
  • att aldrig erkänna Israel som det judiska folkets hemland, men däremot fortsätta att kräva ett palestinskt land
  • att hela Jerusalem skall ingå i den palestinska staten
  • att alla utlandsfödda ättlingar till araber som lämnade Israel under de arabiska anfallskrigen 1948 och 1967 ska få immigrera till Israel, och därmed omintetgöra tvåstatslösningen
  • att skapa närmare kontakter med Ahmadinejads Iran
  • att utreda hur ”Israel mördade Arafat”

(mer…)

Fatah: Palestinskt ‘erkännande’ av Israel endast ploj för att få bistånd (VIDEO)

13 april 2009

INTERNATIONELLA BISTÅNDSGIVARE DRAGNA VID NÄSAN

Som villkor för att omvärlden skulle engagera sig för skapandet av en palestinsk stat och skicka bistånd till palestinierna fanns tre krav i den internationella Vägkartan för Fred: ett stopp för terrorismen, ett otvetydigt erkännande av Israel samt erkännande av ingångna avtal. Hamas har alltid vägrat på alla punkter, och bojkottas därför fortfarande som terrorgrupp. Den Palestinska Myndigheten (PA) däremot, som styrs av det konkurrerande Fatahpartiet och president Mahmoud Abbas, accepterade Vägkartan och blev därmed Israels fredspartner för de fortsatta förhandlingarna. Omvärlden kunde nu skicka in mångmiljardbelopp i bistånd till palestinierna via PA. Sverige överför årligen drygt 700 miljoner av skattebetalarnas pengar till palestinierna, varav en stor del går direkt via PA.

Men i en palestinsk TV-intervju för några veckor sedan försäkrar den framträdande Fatahledaren Muhammad Dahlan att inte heller Fatahpartiet erkänner Israel. Han säger att den Fatahstyrda Palestinska Myndigheten bara gav sken av att erkänna Israel för att göra myndigheten ”acceptabel” för omvärlden, för att därmed kunna kamma in bistånd. Han uppmanar dessutom Hamas att, i likhet med Fatah, fortsätta att vägra erkänna Israel, i brott mot den internationella Vägkartan:

(mer…)

UNRWA: Biståndet till Gaza hamnar hos Hamas

06 februari 2009

För andra gången på tre dagar har UNRWA nu erkänt att terrororganisationen Hamas lyckats lägga beslag på den humanitära hjälp som omvärlden skickar via den palestinskledda hjälporganisationen till Gaza. Hamas har behållt hjälpen själv, eller försökt sälja den.

Nu har UNRWA deklarerat att man inleder en blockad mot Gaza, och stoppar all införsel.

Israel har sedan länge pekat på att det är Hamas som lägger beslag på hjälpen för eget syfte, vilket UNRWA hittills förnekat. UNRWAs plötsliga vändning ska ses mot bakgrund av att organisationen skakas av anklagelser om korruption och förmedling av internationellt bistånd till palestinska terrorister.

(mer…)