Posted tagged ‘Broderskapsrörelsen’

KTH-professor kräver ”utredning” av 9/11 och bojkott mot Israel

10 februari 2010

Dick Urban Vestbro, professor emeritus, KTH

UPPDATERING 11/2:
< KTH stoppar försök till bojkott mot israeliska akademiker >

Vänsterpartisten Dick Urban Vestbro har i sin egenskap av professor emeritus vid KTH skickat en inbjudan till ett seminarium imorgon i KTH:s lokaler för att diskutera en akademisk bojkott av Israel. Vestbro, som ska vara moderator, anser sedan tidigare att den israeliska demokratin är en ”apartheidstat” som inte har rätt att existera (vilket möter mothugg här), samt att Vänsterpartiet inte bör ställa krav på Hamas att överhuvudtaget erkänna Israel. I inbjudan står det:

Welcome to a seminar to discuss the case for boycotting Israel […].

Main speaker: the Swedish-Israeli artist Dror Feiler, President of European Jews for a Just Peace

Assoc Prof Jan-Erik Gustafsson will report about the Birzeit group for international academic boycott

Representatives of the KTH Ethical Committee and other key persons at KTH have been invited to address the meeting

Moderator: Prof Emer Dick Urban Vestbro

Utöver sitt mångåriga engagemang i organisationer långt ute på den extrema vänsterkanten har Dick Urban Vestbro också ett intresse för det som kallas ”Sanningsrörelsen”. Det är den konspirationsrörelse som hävdar att terrorattackerna den 11 september 2001 i själva verket var ett insiderjobb från den amerikanska administrationen i eventuellt samarbete med Israel. Vestbro, som finns listad på flera platser inom rörelsen, har tydligen skrivit under ett upprop, och signerat som professor emeritus, där det ställs krav på att genomföra en ”internationell utredning” av 11 september. Detta då den ”officiella” förklaringen ”inte kan vara korrekt” (vår fetstil nedan):

[We demand an] International investigation of the September 11, 2001 terror attacks. They are used as the central justification for the ”War on Terror”, but well documented evidence shows that the official explanation of 9/11 cannot be correct.

(mer…)

S-regeringen finansierade publiceringen av Boströms anklagelser om organstöld

23 augusti 2009

(Uppdateringar nedan: vårt avslöjande plockas upp i Maariv och andra israeliska tidningar)

Sista ordet är inte sagt i skandalen kring Donald Boströms påstående att israelisk militär dödar unga palestinier och skär ut deras organ. Tydligen känner sig Boström trängd, eftersom han på flera ställen nu betonar att han bara vidarebefordrar palestinska rykten, och inte har en aning om sanningshalten i dessa. Hans reträtt kommenteras träffsäkert och syrligt av SvD:

Han skriver att behovet av organ är stort i Israel och att sjukvårdskulturen är mindre nogräknad vad gäller organhantering. Han meddelar även att organ i en aktuell amerikansk njurhandelshärva ska komma från fattiga människor i Israel.

Hur dessa tre teman hänger ihop och varför de figurerar i samma artikel, det får läsaren räkna ut själv.

(mer…)

Krönika: Israelkritiker firar inte helgdagar

16 april 2009

Oded Meiri ser en oförminskad aktivitet hos israelkritikerna i denna personliga krönika:

Efter firandet av judiska Pesach och den kristna påsken, två helger där man brukar umgås med familj och vänner och koppla av, har jag upplevt att kampanjen mot Israel avstannat lite. Men några av dessa bittra israelkritiker vilar sig aldrig.

(mer…)

Tyst accepterande av rasism inom (S) & (V)

12 februari 2009

Året är 1991. Bengt Westerberg (fp) lämnar demonstrativt TV-studion när Ny Demokratis Bert Karlsson och Ian Wachtmeister kommer in. Det gjorde även Olof Johansson (c).

Vissa partiledare är ”rumsrena”, andra är det inte. 1991 blev Ny Demokrati invalda i riksdagen. Då det stod klart under valvakan, och Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kom in i studion, lämnade Bengt Westerberg och Olof Johansson den samma. Man ville inte sitta med ”främlingsfientliga populister”.

De främlingsfientliga populisterna sitter kvar i riksdagen, men de heter inte Ny Demokrati, utan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Sju representanter för Svenska Kommittén Mot Antisemitism skriver i dagens Sydsvenskan om den antisemitism som genomsyrar dessa partier:

(mer…)

Bitarna faller på plats

30 december 2008

Om det någonsin rått något tvivel om varför socialdemokrater (i allmänhet, det finns undantag) är så hatiskt inställda till Israel, så tycks vi nu fått ytterligare bekräftelse plus förklaring.

I den kristna socialdemokratiska tidningen Broderskap nr 10/1971 uttalade sig prästen Carl-Henric Grenholm sålunda:

Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel.
Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.

Idag, i socialdemokratiska Aftonbladet, förklarar islamologen Jan Hjärpe (som även hade äran att stå för Dagens citat nr 11) hur det ligger till:

– Man kan kalla Hamas för religiös socialdemokrati, säger islamologen Jan Hjärpe.

Tack, säger vi, för det klargörandet! Det gäller väl även för Broderskapsrörelsen att den ”kan kallas religiös socialdemokrati”, får man anta.

(mer…)

”Israelisk apartheid”

26 december 2008

Ja, så låter det från våra antiisraeliska grupper:

(mer…)

Dagens citat – del 6 (081219)

20 december 2008

Socialdemokraten Evert Svensson, ordförande i den kristna socialdemokratiska organisationen Broderskapsrörelsen 1968-86 och ordförande i International League of Religious Socialists 1983-2003, skrev i april 2006 i nättidningen Alba:

Efter sexdagarsskriget 1967 antog FN:s säkerhetsråd resolution 242, vars innebörd var att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före kriget 1967. Den har alltid åberopats när internationella fora har uttalat sig ifråga om ockupationen. Resolutionen innebar att Israel skulle dra sig tillbaka till de gränser som gällde före krigets utbrott den 6 juni 1967. Detta krav upprepades i en ny resolution 338 av säkerhetsrådet efter oktoberkriget 1973. Ockupationen har pågått i snart 40 år!

(mer…)