Posted tagged ‘Carl-Göran Ekerwald’

En verklig jude

06 februari 2009

Dagens citat – del 48 (090206)

Poeten, författaren och ”journalisten” Mohamed Omar är den tidigare förespråkaren av religionsdialog som gått och blivit radikal islamist och Irananhängare, efter att tidigare ha fördömt islamism och extremism. På Omars websida finns nu en längre intervju med författaren och ”humanisten” Carl-Göran Ekerwald. Rubriken är ”Hamas har rätt”.

Carl-Görans dotter, Hedda Ekerwald, har gjort sig känd för sina politiska iakttagelser – eller snarare brist på. Hon var med på den berömda resan 1978 till Kambodja under Jan Myrdals regi. Ni vet den där de besökte Pol Pot och kunde intyga att det inte hade begåtts några övergrepp och att allt var frid och fröjd. Nu för tiden utvecklar Hedda sina tankar som krönikor hos FiB-kulturfront.

Nu kan iallafall Carl-Göran Ekerwald presentera definitionen på en sann jude…äntligen…vad vi har väntat:

En verklig jude är såsom Eric Hermelin säger, ”en man som inte stödjer sig på pengar, inte på vapen och inte på andra människor”. En sann jude förlitar sig på Gud enbart och bedriver inget våld mot någon. Bland judarna finns det många fromma människor som inte accepterar vad Israel gör. Paulus var en bildad man, han var beläst i grekisk litteratur, han citerar grekiska filosofer. Hör på Paulus, revolutionären, själv jude, som förvandlade judendomen till kristendom: ”Judar ger mig sorg och beklämning.” Inte räcker det långt att inför Gud hänvisa till släkt och omskärelse. Det finns bland judar många som stöder palestiniernas sak. Framför allt är Israel en amerikansk spjutspets, ett amerikanskt centrum för att ha sin hand i Mellersta östern. På det viset är Israels politik USA:s politik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser