Posted tagged ‘Durban II’

Glasklart av Gabelic

25 april 2009

Dagens citat – del 63 (090426)

Än en gång har radioprogrammet Människor och tro i Sveriges Radios P1 lyckats berika våra liv genom att bjuda in en expertpanel att diskutera Durban II. Expertpanelen bestod denna gång av

Att Svenska FN-förbundets ordförande, Gabelic, skulle kritisera FN är naturligtvis otänkbart. Hjärpe har å sin sida vittnat till försvar för Radio Islams grundare, Ahmed Rami, i rättegången 1989 (Rami fälldes då för hets mot folkgrupp, pga sina antisemitiska uttalanden). Båda är kända för sin kritik mot Israel.

Det var med andra ord upplagt för en väldigt givande diskussion. Två ”experter” som båda är för FN-spektaklet, och en programledare som inte vid något tillfälle ifrågasätter ”experternas” utlåtanden. Denna metod dog tydligen inte ut med Berlinmurens fall.

Sverige är i trygga händer, verkar det som. Riksdagsledamoten och ordföranden för Svenska FN-förbundet, Aleksander Gabelic (s), gjorde väl ingen besviken när han i den riggade diskussionen gav prov på sin intellektuella stringens:

Ja, man kan säga att det där är dilemma i många FN-sammanhang att vissa regimer använder FN-forumet för att torgföra sina egna åsikter. Det är inget unikt, det sker i generalförsamlingen varje höst i New York och det är tyvärr någonting som vi får leva med. Men problemet snarare får man väl också säga är att de västliga demokratierna har visat också ett sätt att agera, både att utebli och att tåga ut, ger också felaktiga signaler och då vill jag då understryka vikten av att försvara liksom det sätt vi umgås på internationell nivå, att vi faktiskt träffar, möts och inte tågar ut eller uteblir för det ger ju egentligen bara utrymme för de här krafterna som ständigt är aktiva på att missbruka FN.

Vi rekommenderar starkt att ni läser Nima Dervishs (tidigare Daryamadj) inlägg om Mohamed Omars vurm för Iran!

SvD Dagbladet Sydsvenskan

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

FN stänger av mikrofon för palestinier som torterats i Libyen (VIDEO)

20 april 2009
Ordföranden från Libyen stoppar rasismanklagelser mot Libyen

Ordföranden från Libyen stoppar vittnesmålet

TILLÄT INTE VITTNESMÅL MOT ARABVÄRLDEN

En palestinsk läkare som suttit fängslad i åtta år och torterats i Libyen, fick sin mikrofon avstängd när han vittnade vid FN:s ”Människorättsråd” i Genève inför den nu pågående rasismkonferensen där, som bl.a. organiserats av just Libyen. Den palestinske läkaren och fem bulgariska sjuksköterskor beskylldes 1999 lögnaktigt av den libyska regimen för att som ”utlänningar” ha fört in AIDS i landet, och smittat flera barn på ett libyskt sjukhus. De släpptes 2007 efter hårda internationella påtryckningar.

Se de rasistiska diktaturernas hyckleri när den kvinnliga libyska ordföranden försöker tysta ned honom, och sedan ger ordet till representanter från Muammar Khadaffis regim istället. Allt i FN:s ”Människorättsråd” där just nu en ”anti-rasismkonferens” utspelar sig med rasisten Ahmadinejad som en av talarna.

Se ett TV-reportage om saken här.

(mer…)

Durban II väcker brännande fråga till liv – demokratiernas förbund som alternativ till FN

20 april 2009

Här finns den mest heltäckande hemsidan om Durban II.

I kölvattnet av många länders avhopp från Durban II har en gammal fråga väckts till liv – har FN överhuvudtaget möjlighet att spela en positiv roll i världspolitiken, eller är det dags för de demokratiska staterna att bilda ett eget förbund? Frågan är befogad, då många av FNs medlemsstater inte är demokratier (enligt EYE on the UN är 89 av FNs 192 medlemmar ”full-fledged democracies or ‘fully free’ according to Freedom House”, men det finns andra uppfattningar), vilket ofta visat sig förödande för FNs förmåga att åstadkomma något positivt. Tydligast syns detta i FNs förhållande till Israel.

(mer…)

Rättad: FN-kommissionär fördömer (inte) islamdiktaturerna för sabotage av anti-rasismkampen i Durban II

20 april 2009

RÄTTNING 20/4 13.25

Det visar sig, ofattbart nog men väldigt talande och definierande för FN:s ”Människorättsråd” och FN-kommissionären för ”mänskliga rättigheter” Navi Pillay att kritiken nedan gällde demokratierna, inte de rasistiska islamiska staterna som kidnappat konferensen, och som nyligen gav sitt fulla stöd till folkmördaren i Darfur. Detta visar vilket grepp de numerärt överlägsna diktaturerna har hos FN i Genève. Det gör att den internationella bojkotten mot rasistkonferensen framstår som, om möjligt, än mer befogad.

DEMOKRATIERNA ENIGA I FÖRDÖMANDET AV KIDNAPPAD KONFERENS

Irans Ahmadinejad är en av få närvarande ledare

Irans Ahmadinejad anländer

Nu har också Tyskland, Nya Zeeland och Polen givit slutlig bekräftelse på att man ansluter sig till bojkotten av FN:s rasismkonferens i Genève (Durban II), i likhet med Barak Obama och ett stort antal europeiska och västliga demokratier. Danmark, Japan och Frankrike skickar inte mer än en ambassadör till evenemanget.

Nu fördöms också de organiserande islamiska staterna av FN för att ha kidnappat konferensen för sina egna syften: att rikta in sig med attacker mot Israel och judar samt att göra religionskritik förbjuden i hela världen. Allt detta på bekostnad av alla de människor runt om i världen som lider under verkligt rasistiskt och religiöst förtryck, inte minst i de islamiska diktaturerna själva.

FN-kommissionären för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, fördömde de islamiska staterna demokratierna i ett uttalande:

En handfull stater [de islamiska staterna som organiserade] [demokratierna] har låtit en eller två frågor dominera deras tillvägagångssätt … och låtit de frågorna överrösta problemen för ett stort antal grupper av människor världen över som lider under rasism och andra former av intolerans till en skadlig och livshotande grad. 

STÖD TILL FOLKMORDET I DARFUR

Förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad, Irans ledare som uppmanat till utplåning av Israel, anlände till ”anti-rasism”-konferensen under söndagen, som en av mycket få internationella ledare. En samstämmig arabvärld, samt  Iran och palestinierna, uttryckte i mars sitt fulla stöd för Omar al-Bashir, Sudans president, som är efterlyst för folkmordet mot svarta i Darfur.

(mer…)

Sabuni: Inga svenska ministrar till Durban II

17 april 2009
Integrationsminister Nyamko Sabuni

Integrationsminister Nyamko Sabuni

All heder till integrationsminister Nyamko Sabuni som idag meddelade att:

Sverige skickar ingen representant på ministernivå till den FN-konferens om rasism som inleds i Genève på måndag.

Det har ju varit tunga och problematiska förhandlingar som visserligen har vänt senaste veckan till att bli konstruktiva och rätt så bra, men vi har bestämt att Sverige medverkar inte på ministernivå.

(mer…)

Durban II är farligt, trots nytt utkast (VIDEO)

14 april 2009

EU-länderna tänker delta i Durban II-konferensen. Den bakomliggande tanken är att det är bättre att delta och kunna påverka än att helt stå utanför. Det är svårt att avgöra om det resonemanget håller. Resultatet vet vi i slutet av nästa vecka.

Tveklöst är däremot att EU-länderna, och därmed även Sverige, måste vara på sin vakt. Som vi påvisar här nedan är förutsättningarna för ett positivt resultat av konferensen dåliga. Det omarbetade utkastet är fortfarande ytterst bristfälligt, och viljan till en riktig dialog saknas helt hos många av de deltagande länderna, mest påtagligt hos en del av arkitekterna bakom de båda utkasten. Det lär därför inte komma som någon överraskning om många delegationer väljer att lämna konferensen på ett tidigt stadium.

Jonathan Leman kunde för ett tag sen berätta att åtminstone en svensk tar ställning för Durban II – Patrik Forsén, rasistisk debattör och tidigare ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom. Forsén är inte längre ensam. I tisdagens Västerbottens-Kuriren får han sällskap av Urban Stoltz från Nätverket Bojkotta Israel i Umeå.

Men bortsett från dessa två är tonen enhälligt kritisk. De tre svenska organisationer som förra veckan skrivit under uppropet till försvar för rätten att kritisera religioner har nu fått sällskap av ytterligare fyra;

(mer…)

Äntligen bryter regeringen tystnaden om Durban II

06 april 2009

Av oklar anledning har regeringen valt att i det längsta undvika att uttala sig om den kommande FN-konferensen om rasism i Genève, vilken ofta kallas Durban II. Ämnet har länge diskuterats på debattsidor och bloggar (se här, här, här, här, här, här, här, här och här), och 21 riksdagsledamöter skrev ett öppet brev till regeringen i protest mot Sveriges deltagande.

(mer…)