Posted tagged ‘Emmaus-Björkå’

Svenska staten finansierar utgivning av antiisraelisk tidning

16 augusti 2008

Tack vare ekonomisktstöd av Forum Syd har PGS haft möjligt att producera flera temanummer som lärare, studenter och andra som vill lära sig mer om konflikten kan beställa gratis mot portokostnad.

Detta kan man läsa på Palestinagruppernas hemsida. I en tidigare bloggpost berättade vi att palestinierna är världens mesta mottagare av internationellt bistånd per capita, trots att de långt ifrån tillhör det ekonomiska bottenskiktet. Anledningen framstår klart då man tittar på de aktuella projekt (här och här) som finansieras av Sida genom Forum Syd. Där finns en mängd palestinska projekt:

Organisation Antal projekt Bidrag (SEK)
Emmaus-Björkå 2 1.608.000
Internationellt Utbyte 1 158.000
Islamic Relief 1 916.000
Palestinagrupperna i Sverige 9 5.588.000
Svenska Palestinakommittén 2 360.000
Summa 15 8.630.000

(mer…)

Annonser